Проект Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця

By  | 18.04.2017 | Filed under: Публікації

/Для обговорення/

Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця (надалі – Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування міста Трускавця та громадян міста щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з використанням досвіду Республіки Польща у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

Положення впроваджується з метою активізації участі громадян у прийнятті рішень місцевого значення, забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та впровадження кращих європейських практик взаємодії влади і громади.

Розділ 1. Основні терміни, які вживаються в даному Положенні

- Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця – це частина міського бюджету міста Трускавця, обсяг якої визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік. Кошти Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку міста, які надійшли до Трускавецької міської ради від мешканців територіальної громади міста Трускавця;

- Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.

- Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1);

- Автор проекту – фізична особа, громадянин України віком від 16 років, який зареєстрований і проживає на території міста Трускавця;

- Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради тимчасова робоча група, яка здійснює детальний аналіз можливості реалізації запропонованого проекту за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця;

- Координаційна рада – створений рішенням виконавчого комітету міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця;

- Аналіз проектів – попередній розгляд усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням;

- Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2);

- Голосування – процес визначення мешканцями міста Трускавця проектів-переможців серед відібраних проектів.

Розділ 2. Загальні положення

1. Формування Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Трускавця.

2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця на бюджетний рік складає до 1 відсотка затвердженого обсягу доходів загального фонду міського бюджету міста Трускавця (без трансфертів) на відповідний бюджетний період у відношенні 50/50 між великими та малими проектами. В разі потреби співвідношення може бути змінено.

3. Основні пріоритети розвитку міста Трускавця, яким повинні відповідати проекти для фінансування за рахунок коштів «Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця», визначені в Програмі економічного і соціального розвитку м.Трускавця на відповідний рік.

4. Подані для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.

5. Інформація про перебіг актуальних подій та пропоновані проекти в рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця» розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Трускавецької міської ради за адресою: www.tmr.gov.ua.

Розділ 3. Інформаційна кампанія

1. Щороку для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проводиться інформаційна кампанія.

2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

3. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є управління розвитку міста та відділ інформаційного забезпечення міської ради.

4. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, проведення круглих столів роз’яснювальних семінарів… виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів та спрямована на ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця; заохочування мешканців до подання відповідних проектів; інформування про хронологію та дати проведення заходів, перебіг подій та результати голосування.

5. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Трускавця.

Розділ 4. Подання проектів

1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця можуть подавати фізичні особи – Автори проекту.

Автор – фізична особа, дієздатний громадянин України (іноземцець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України), якому на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років.

2. Від одного автора протягом одного року може надходити не більше одного проекту.

3. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця розподіляються на:

- великі – з обсягом фінансування від 100 тис. грн до 200 тис. грн;

- малі – з обсягом фінансування від 5 тис. грн. до 100 тис. грн.

4. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

- назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;

- проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1 до Положення);

- проект не суперечить чинному законодавству України;

- реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Трускавецької міської ради;

- проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;

- в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Трускавця;

- проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

- проект має отримати підтримку не менше 15 осіб – членів територіальної громади міста Трускавця (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;

- при формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

5. В рамках Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця не фінансуються проекти, які:

- суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

- передбачають виключно розробку проектної документації;

- реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету;

- передбачають виконання робіт на територіях, які поза межами міста;

- передбачають нове будівництво;

- носять комерційний характер;

- передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;

- передбачають виконання робіт з облаштування прибудинкових територій, територій в секторі індивідуальної житлової забудови, в тому числі робіт які можуть проводитись в місті першочергово на умовах співфінансування (частково з міського бюджету та частково за кошти мешканців);

6. Терміни подачі проектів:

- пілотний етап – у ІІ кварталі 2017 року протягом 30 днів з моменту оголошення про початок збору проектів на офіційному сайті міської ради;

- на регулярній основі – протягом 30 днів, починаючи з 15 серпня року, що передує наступному бюджетному року, з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця;

7. Проектні пропозиції подаються:

- електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу e-mail: tmr@ukr.net з поміткою «Бюджет громадських ініціатив»;

- у паперовому вигляді за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 2 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив». Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги.

8. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.

9. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

10. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ради www.tmr.gov.ua в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця» (з одночасним розміщенням зразків заповнених форм).

11. Проекти, які були допущені до голосування в попередніх етапах реалізації «Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця», які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку встановленому цим Положенням.

Розділ 5. Попередня оцінка і аналіз проектів

1. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці.

2. Уповноваженим робочим органом, який здійснює аналіз відповідності до даного положення, є Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги міської ради.

3. Уповноважений робочий орган:

- веде реєстр отриманих проектів;

- здійснює формальну перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту;

- оприлюднює всі проекти після формальної перевірки;

- в разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту в телефонному режимі і електронною поштою повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 днів з моменту отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто або електронною поштою;

- з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного поданого проекту після формальної перевірки передає скановані форми проектів до Експертної групи;

- відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи для здійснення аналізу проектів, які пропонуються для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця; складу та положення про Координаційну раду конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця»;

- здійснює комплекс робіт з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті міської ради, в засобах масової інформації тощо.

4. Експертна група створюється рішенням виконавчого комітету міської ради або міського голови.

5. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Трускавецької міської ради. За потреби до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів та члени Координаційної ради.

6. Експертна група протягом 20 робочих днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проекту. В разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники Експертної групи зв’язуються з автором проекту з пропозицією уточнення інформації протягом 5 днів.

7. В разі відмови автора проекту надати усю необхідну інформацію проект в подальшому не розглядається.

8. Розгляду також не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

 9. За підсумками попереднього аналізу по кожному поданому проекту Експертною групою складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови.

 10. На підсумковому спільному засіданні Експертної групи та «Координаційної ради» формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.

 11. Проекти, підлягають передачі Координаційній Раді і подальшому розміщенню на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».

12. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть опубліковані на сайті для голосування.

13. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

14. Автори проектів, поданих в електронному вигляді, повідомляються про результати опрацювання проекту на електронну адресу зазначену в проекті.

Розділ 6. Голосування та підрахунок результатів

1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Трускавця шляхом голосування.

2. Голосування проводиться:

- шляхом заповнення електронної версії анкети;

- у спеціально визначених «Координаційною радою» пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети.

Зміст анкет в обох випадках є однаковим.

3. Перелік пунктів для голосування оприлюднюється міською радою на офіційному сайті не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

4. Голосування триває 10 днів. Доступ до електронної анкети для голосування на сайті міської ради можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті.

5. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 3), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні. Для голосування мешканці міста мають право також скористатись бланком для голосування, що розміщений на офіційному сайті Трускавецької міської ради, у розділі «Бюджет громадських ініціатив Трускавця» роздрукувавши його на папері у форматі А.4;

6. Кожен мешканець міста може проголосувати за 2 проекти – один великий і один малий.

7. Мешканці міста, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити бланк для голосування, мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред’явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування.

8. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом та «Координаційною радою».

9. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються, бюлетені проголосовані двічі і більше однією тієюж особою за один і той самий проект вважаються недійсними.

10. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

11. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.

12. Залишки коштів переходять на наступний рік

13. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Координаційної Ради та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету.

14. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною Радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної Ради є вирішальним.

15. Інформація про проекти-переможці публікується на сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».

16. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

Розділ 7. Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця

1. Проекти, які перемогли в голосуванні, ОБОВЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ, фінансуватимуться в рамках Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.

Виключенням є пілотний 2017 рік, в якому відбір, голосування та визначення проектів-переможців заплановано на І півріччя 2017 року, а фінансування і виконання робіт – на ІІ півріччя 2017 року.

2. Процес фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.

3. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Трускавецької міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.

4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».

5. Уповноважений орган щорічно готує Координаційній раді звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.

Примітка. Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця планується розглянути 27 квітня на ІІ пленарному засіданні XXVI сесії Трускавецької міської ради.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

 • №83462 Интересная работа, ежедневная оплата!
  16.05.2018 | 11:26

  Интересная работа, ежедневная зарплата! Вы работаете дома! Полностью честно и прозрачно; Доступно для всех – неважно кто вы и какой у вас опыт работы в интернете! Вы будете зарабатывать: свыше четырёх тысяч рублей в день! Сложность: Несложно! Оплата: – уже на следующий деньги у вас на счету! Ознакомтесь с условиями у нас на сайте. > [...]

 • №83461 Срочно требуются. Обработка заказов на дому.
  15.05.2018 | 18:14

  Предлагаем Вам работу без вложений, на системе автоматического приёма и обработки заказов. Мы предоставляем: - Наш лицезионный софт. - документы со всей необходимой доп. информацией. - постоянная техническая поддержка. Оплата от 5500 в день. Выплаты ежедневно. Более подробная информация на нашем сайте >> www.zakaz.exrabota.ru << Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, [...]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви