Борислав 2012 року в дзеркалі статистики

02.04.2013 | Filed under: Публікації

Промисловість

У 2012 р. промислові підприємства міста Борислава реалізували промислової продукції на 643,0 млн. грн., 10,6 % у цьому обсязі займала продукція переробної промисловості, а саме: машинобудування – 7,0%, виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – 1,8%. легкої промисловості – 0,4%. Підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води належало 19,7% реалізованої продукції.

Питома вага обсягу реалізованої продукції м. Борислава в загальному обсязі реалізації по області становила 2.0 %.

Із загального обсягу реалізованої за 2012 р. промислової продукції 516,1 млн. грн. становила продукція добувної та переробної промисловості, яка розподілилась наступним чином: 465.0 млн. грн. (90,1% від обсягу реалізованої продукції добувної та переробної промисловості) становила сировинна продукція, 44,7 млн. грн. (8,7%) – інвестиційна продукція, 6,3 млн. грн. (1,2%) – товари широкого використання і 156,9 тис. грн. (0,0%) – товари тривалого використання.

У січні 2013 р., порівняно з січнем 2012 р., у добувній промисловості і розроблення кар’єрів, зокрема, на підприємствах з добування паливно-енергетичних корисних копалин, видобуток нафти сирої збільшився на 1,0 %.

На підприємствах з виробництва пари та води гарячої (теплоенергії, виробленої і відпущеної) відносно січня 2012 р. збільшилось виробництво теплоенергії на 16,5 %.

Прийняття в експлуатацію будівель та споруд

2012 року прийнято в експлуатацію 94 нові житлові будівлі, 106 квартир загальною площею 22311 кв. м. що на 30,5% більше, ніж 2011 р.

Індивідуальними забудовниками було прийнято в експлуатацію 94 нові житлові будівлі, 94 квартири загальною площею 21610 кв. м, що на 26,4 % більше, ніж минулого року. Також прийнято в експлуатацію 12 квартир у будинку з трьома і більше квартирами загальною площею 701 кв. м.

Питома вага введеного у м. Бориславі житла у загальному обсязі введеного по області становила 3,0 %. На одну тисячу населення міста припадає 595,5 кв. м загальної площі збудованого за 2012 р. житла. У порівнянні із середньообласним показником – це в 2,1 раза більше.

За обсягом введеного житла м. Борислав займає 8 місце, а за темпом зростання – 11 місце серед регіонів області. Середній розмір однієї квартири, прийнятої в експлуатацію у 2012 р., становить 210 кв. м загальної площі.

Окрім житлових будівель 2012 р. в Бориславі також було прийнято в експлуатацію: готелі з рестораном на 170 місць, пансіонати на ЗО місць, одна будівля для конторських та адміністративних цілей, торговий центр, універмаг, магазин на 225 кв. м торгової площі, торговий ринок на 1800 кв. м торгової площі, їдальні, кафе, закусочні на 40 посадочних місць, цех з виробництва хлібобулочних виробів потужністю 524 т, костел, споруди та системи радіозв’язку потужністю 45 кВт, лінії електропередачі напругою 35 -150 кВ – 2,5 км, лінії електропередачі напругою 0.4 кВ – 0,38 км, 0,3 км місцевої водопровідної мережі, промислова котельня потужністю 5 Гкал та районна котельня потужністю 0,17 Г кал/год.

Прямі іноземні інвестиції

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) Борислава на 31 грудня 2012 р. становив 5,3 млн. дол. США у розрахунку на одну особу це становить 142,8 дол. США. На кінець звітного періоду спостерігається збільшення обсягу іноземних інвестицій на 1,5 %.

Частка Борислава у загальнообласному обсязі прямих іноземних інвестицій на ЗІ грудня 2012 р. становить 0,3 %. За обсягом інвестицій на одну особу регіон займає 17 місце в області.

Станом на 31 грудня 2012 р. найбільше влиття іноземного капіталу відбулось у торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 3.0 млн. дол. США (56,8 % прямих іноземних інвестицій в економіку міста). У промисловість інвестовано 1,7 млн. дол. США (31,4 %), а саме: у добувну промисловість – 1,5 млн. дол. США (28.2 %), у переробну промисловість – 0,2 млн. дол. США (З,З %). В охорону здоров’я та надання соціальної допомоги було залучено 563,5 тис. дол. США (10,5 %) прямих іноземних інвестицій, у сферу діяльності готелів та ресторанів – 61,6 тис. дол. США (1,2 %). у діяльність транспорту та зв’язку – 2,1 тис. дол. США (0.0%), у операції з нерухомим майном, в оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 1,3 тис. дол. США (0.0%).

Найбільшим іноземним інвестором для економіки міста Борислава є Нідерланди. Інвестиції цієї країни становлять 3,0 млн. дол. США (56,1% усіх прямих іноземних інвестицій). США інвестували 1,5 млн. дол. США (28,2 %). Кіпр – 380.8 тис. дол. США (7,1 %), Польща – 203,9 тис. дол. СЩА (3,8%), Російська Федерація – 161,7 тис. дол. США (3.0%), Німеччина – 56,6 тис. дол. США (1.1%). Литва – 31.3 тис. дол. США (0,6 %), Канада – 3,9 тис. дол. США (0.1%). Інвестиції Словаччини та Вірменії є малозначимі і становлять 2.3 та 2,1 тис. дол. США відповідно.

Упродовж січня-грудня 2012 р. у підприємства та організації міста було залучено 14,5 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій (0,0 % до загального підсумку по області).

Оплата праці

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці Борислава, становила минулоріч 2552,01 грн.. що на 13,4 % більше, ніж за 2011 р., і була на 1,0 % нижчою за середній рівень по області. Майже у 2.3 раза вона перевищила рівень законодавче встановленої мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 грудня 2012 р. – 1134 грн.). Середня заробітна плата за одну оплачену годину становила 18,44 грн. і зросла, порівняно з 2011 р.. на 14,3%.

Надалі гострою залишається проблема несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам, зайнятим в економіці міста. Станом на І січня 2013 р. заборгованість із виплати заробітної плати становила 1898.9 тис. грн. (3,3 % від загальної суми боргу в області) і зменшилась, порівняно з 1 грудня 2012 р.. на 8.4 %. а порівняно з 1 січня 2012 р. – на 44,5 %.

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах на 1 січня 2013 р. становила 1147,7 тис. грн. і, порівняно до 1 грудня 2012 р., зменшилась на 11,8 %, а порівняно з 1 січня 2012 р. – на 50.1 %.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (далі підприємств) м. Борислава становила 2012 р. 6.5 тис. осіб, що на 3,9 % менше, ніж 2011 р. Частка зайнятих в економіці міста становила 1.2 % до кількості зайнятих в економіці області.

Упродовж 2012 р. на підприємствах Борислава було прийнято 1207 осіб (18,4% до загальної кількості працівників). За цей же період було звільнено 1522 особи (23,3% до загальної кількості працівників). Частки прийнятих та звільнених працівників по м. Бориславу у загальній кількості прийнятих та звільнених по області становили по 1.2 % відповідно.

Кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) становила 2012 р. 700 осіб (10,7 % від загальної кількості працівників), переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) – 710 осіб (10,8%). Питома вага тих. які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) та переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), становила 5.4% та 1.1% відповідно до загальної кількості працівників по області.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2013 р. становила 784 особи, з них 56.9% – жінки та 53.8% – молодь у віці до 35 років. Допомогу з безробіття отримували 71.9% осіб, які мали статус безробітного.

Населення

Чисельність наявного населення у Бориславській міськраді станом на 1 січня 2013 р. становила 37148 осіб і протягом 2012 р. збільшилась на 5 осіб. За рахунок того, що міграційний приріст (22 особи) переважив природне скорочення (17 осіб) і відбулось збільшення населення. Порівняно з 2011 р. міграційний приріст зменшився у 1,2 раза.

Упродовж 2012 р. в місті Бориславі народилася 460 дітей, померло 477 осіб, у т. ч. четверо дітей віком до одного року. Відносно до 2011 р. кількість народжених збільшилась на 43 особи (10,3 %), а померлих – зменшилась на 12 осіб (2.5%). 2012 року рівень народжуваності становив 12,4 особи на 1000 наявного населення, що на 10,7 % більше, ніж 2011 р. Рівень смертності становив 12.9 особи на 1000 наявного населення і знизився на 1,5% відносно 2011 р.

Надання населенню субсидій

Упродовж минулого року, до служби із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 2777 сімей, з яких 2711 (97.6%) – повторно. Призначено субсидії 2749 сім’ям, причому 2686 (96.7%) – повторно. Загальна сума призначених субсидій становила 496.2 тис. грн. Кожній сім’ї призначено в середньому 180,5 грн. субсидій.

У грудні 2012 р. за субсидіями звернулись 104 сім’ї. з них 98 (94,2 %) – повторно. Призначено субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії 1546 сім’ям на загальну суму 345.6 тис. грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

У грудні 2012 р. мешканцям міста Борислава нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 4108.1 тис. грн. У той же час населення сплатило квартирної плати і комунальних платежів на суму 2842.3 тис. грн. Крім того, одержано за спожиту електроенергію 432.6 тис. грн.

Рівень сплати за житлово-комунальні послуги становив 69.2% від нарахованих до сплати сум (враховуючи погашення боргів попередніх періодів), а саме: за газопостачання – 56.5%. централізоване опалення та гаряче водопостачання – 65.9%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 105.4%. вивезення побутових відходів – 110,8%. централізоване водопостачання та водовідведення – 116,6%.

На кінець грудня 2012 р. заборгованість населення з платежів в цілому по місту становила 12624,5 тис. грн. і збільшилась порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 11.1% (на 1265,8 тис. грн.).

Найбільше мешканці міста заборгували за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 4962.3 тис. грн. (39.3% від загальної суми боргу), газопостачання – 3890.3 тис. грн. (30,8%), централізоване водопостачання та водовідведення – 2073 тис. грн. (16.4%). утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 1677,1 тис. грн. (13,3%).

Своєчасно не сплачують за житло та комунальні послуги 47,9% квартиронаймачів міста. Сім’ї, які не платили більше 3-х місяців за централізоване водопостачання та водовідведення. – 70.8%. утримання будинків та споруд – 34,7%. централізоване опалення та гаряче водопостачання – 48.5%. газопостачання – 3.5%.

Ірина Курик, начальник відділу статистики в м. Борислав, газета «Нафтовик Борислава»

(Переглядів 212 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви