Голосування за проекти «бюджету участі» проходитиме в жовтні

17.07.2018 | Filed under: Публікації

16 липня в приміщенні зали засідань Трускавецької міської ради відбулося засідання Громадської ради з питань бюджету участі (інші назви: партиципаторний бюджет, бюджет громадських ініціатив). Мета засідання – внесення змін у Положення про бюджет громадських ініціатив, зокрема щодо «бюлетеня» для голосувань, термінів волевиявлення свідомих громадян та участі в голосуванні.

Через період відпусток ледве вдалося зібрати кворум Громадської ради, та все ж ті, які з`явилися на засідання, попрацювали досить продуктивно. Так, 6 з 11 членів ради (Олег Карпин, Володимир Ключак, Святослав Грабовський, Оксана Барабаш, Леся Соляк, Микола Баброцяк) одноголосно проголосували за запропоновані зміни. Зокрема, на відміну від попереднього року, голосування за проекти «бюджету участі» триватиме не 10, а 14 днів, а виправлення в бюлетені можуть стати причиною визнання його недійсним. Також ще однією зміною є те, що голосування за проекти «бюджету участі» проходитиме не в серпні, як минулого року, а у жовтні.

Нагадаємо, що в 2017 році вперше у Трускавці відбулося голосування за проекти «бюджету громадських ініціатив». Перемогу здобули чотири проекти, два з яких реалізовані повністю, а два повинні бути реалізовані до кінця року. Зокрема, вже закуплено апаратуру для озвучення для Релігійно-просвітницького центру імені отця Івана Валюха – цей проект минулоріч зайняв друге місце за результатами голосувань.

Нижче публікуємо Положення про бюджет громадських ініціатив з відповідними змінами.

Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця

Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця (надалі – Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування міста Трускавця та громадян міста щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також з використанням досвіду Республіки Польща у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

Положення впроваджується з метою активізації участі громадян у прийнятті рішень місцевого значення, забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та впровадження кращих європейських практик взаємодії влади і громади.

Розділ 1. Основні терміни, які вживаються в даному Положенні

– Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця – це частина міського бюджету міста Трускавця, обсяг якої визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік. Кошти Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку міста, які надійшли до Трускавецької міської ради від мешканців територіальної громади міста Трускавця;

– Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця.

–  Малі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких від 5 000 грн. до 99 000 грн.

– Великі проекти – це проекти, загальна вартість реалізації яких від 100 000 до 200 000 грн.

– Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1);

– Автор проекту – фізична особа, громадянин України віком від 16 років, який зареєстрований і проживає на території міста Трускавця;

– Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради тимчасова робоча група, яка здійснює детальний аналіз можливості реалізації запропонованого проекту за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця;

– Громадська рада  – створений рішенням виконавчого комітету міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету громадських ініціатив м.Трускаця;

– Аналіз проектів – попередній розгляд усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням;

– Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2);

– Голосування – процес визначення проектів-переможців серед відібраних проектів мешканцями міста Трускавця, які зареєстровані та проживають в межах територіальної громади.

Розділ 2. Загальні положення

1. Формування Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Трускавця.

2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця на бюджетний рік складає до 1 відсотка затвердженого обсягу доходів загального фонду міського бюджету міста Трускавця (без трансфертів)  на відповідний бюджетний період.

3. Основні пріоритети розвитку міста Трускавця, яким повинні відповідати проекти для фінансування за рахунок коштів «Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця», визначені в Програмі економічного і соціального розвитку м.Трускавця на відповідний рік.

4. Подані для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту для мешканців та гостей міста, естетичного вигляду міста, мати завершену дію та бути загальнодоступними, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.

5. Інформація про перебіг актуальних подій та пропоновані проекти в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця» розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Трускавецької міської ради за адресою: www.tmr.gov.ua

Розділ 3. Інформаційна кампанія

1. Щороку для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця проводиться інформаційна кампанія.

2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, спонсорських коштів та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

3. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є управління розвитку міста та відділ інформаційного забезпечення міської ради.

4. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, проведення круглих столів роз’яснювальних семінарів, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів та спрямована на ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця; заохочування мешканців до подання відповідних проектів; інформування про хронологію та дати проведення заходів, перебіг подій та результати голосування.

5. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Трускавця.

Розділ 4. Подання проектів

1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця можуть подавати фізичні особи – Автори проекту.

Автор – фізична особа, дієздатний громадянин України (іноземець та особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території міста Трускавця), якому на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років.

2. Від одного автора протягом одного року може надходити не більше одного проекту.

3. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця подаються в межах:

– від 5,0 тис.грн. до 99,0 тис.грн. – малі проекти;

– від 100,0 тис.грн. до 200,0 тис.грн. – великі проекти.

4. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

– назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;

– проект подається особисто автором проекту в електронному та письмовому вигляді за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1 до Положення);

– проект не суперечить чинному законодавству України;

– реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Трускавецької міської ради;

– проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;

– в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Трускавця;

– проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

– результати  проекту повинні бути загальнодоступними;

– проект має отримати підтримку не менше 15 осіб – членів територіальної громади міста Трускавця (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;

– при формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції.

5. В рамках Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця не фінансуються проекти, які:

– суперечать чинному законодавству України;

– суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

– передбачають виключно розробку проектної документації;

– реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету;

– передбачають виконання робіт на територіях, які поза межами міста;

– носять комерційний характер;

– передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;

– передбачають виконання робіт з облаштування територій в секторі індивідуальної житлової забудови (крім загальнодоступних місць);

– передбачають виконання робіт на умовах співфінансування в рамках Міської цільової програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020 роки;

– передбачають виконання робіт, на які передбачені кошти іншими програмами Трускавецької міської ради.

6. Терміни подачі проектів:

Протягом 30 днів, починаючи з 15 серпня року, що передує наступному бюджетному року, з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця;

7. Проектні пропозиції подаються:

– електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу e-mail: proekt.tmr@gmail.com з поміткою «Бюджет громадських ініціатив»;

– у паперовому вигляді за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 2 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив». Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги.

8. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.

9. Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше, ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

10. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ради www.tmr.gov.ua в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця» (з одночасним розміщенням зразків заповнених форм).

11. Проекти, які були допущені до голосування в попередніх етапах реалізації «Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця», які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку встановленому цим Положенням.

Розділ 5. Попередня оцінка і аналіз проектів

1. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці.

2. Уповноваженим робочим органом, який здійснює аналіз відповідності до даного положення, є Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги Управління розвитку міста Трускавецької міської ради.

3. Уповноважений робочий орган:

– веде реєстр отриманих проектів;

– здійснює формальну перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту;

– оприлюднює всі проекти після формальної перевірки;

– в разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту в телефонному режимі і електронною поштою повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 днів з моменту отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто або електронною поштою;

– з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного поданого проекту після формальної перевірки передає скановані форми проектів до Експертної групи;

– відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи для здійснення аналізу проектів, які пропонуються для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця, складу та положення про Громадську раду конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Трускавця»;

– здійснює комплекс робіт з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті міської ради, в засобах масової інформації тощо.

4. Експертна група затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради або міського голови.

5. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Трускавецької міської ради. За потреби до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів та члени Громадської ради.

6. Експертна група протягом 20 робочих днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проекту. В разі недостатності викладеної в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту представники Експертної групи зв’язуються з автором проекту з пропозицією уточнення інформації 5 днів.

7. В разі відмови автора проекту надати усю необхідну інформацію проект в подальшому не розглядається.

8. Розгляду також не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

 9. За підсумками попереднього аналізу по кожному поданому проекту Експертною групою складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови.

 10. На підсумковому спільному засіданні Експертної групи та «Громадської ради» формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.

 11. Проекти,  підлягають передачі Громадській Раді і подальшому розміщенню на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».

12. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть опубліковані на сайті для голосування.

13. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

14. Автори проектів, поданих в електронному вигляді, повідомляються про результати опрацювання проекту на електронну адресу зазначену в проекті.

Розділ 6. Голосування та підрахунок результатів

1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Трускавця шляхом голосування.

2. Голосування проводиться:

– шляхом заповнення електронної версії анкети;

– у спеціально визначених «Громадською радою» пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети.

Зміст анкет в обох випадках є однаковим.

3. Перелік пунктів для голосування оприлюднюється міською радою на офіційному сайті не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

4. Голосування триває 14 днів. Доступ до електронного голосування можливий після авторизації (ідентифікації) на сервісі «Громадський проект», де відображатиметься інформація по проектах, що перебувають на голосуванні. Віджет даного сервісу розміщуватиметься на сайті Трускавецької міської ради.

5. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 3), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні. Для  голосування мешканці міста мають право також скористатись бланком для голосування, що розміщений на офіційному сайті Трускавецької міської ради, у розділі «Бюджет громадських ініціатив Трускавця» роздрукувавши його на папері у форматі А4;

6. Бланк для голосування вважається недійсним, якщо на ньому присутні будь-які виправлення.

7. Кожен мешканець міста Трускавець може проголосувати за один малий проект та один великий проект. Автор проекту не може голосувати за свій проект.

8. Мешканці міста, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити бланк для голосування, мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред’явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування.

9. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом та «Громадською радою».

10. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються, бюлетені проголосовані однією особою більше одного разу вважаються недійсними.

11. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

12. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця.

13. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Громадської Ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Громадської Ради та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету.

14. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Громадською Радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Громадської Ради є вирішальним.

15. Інформація про проекти-переможці публікується на сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».

16. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

Розділ 7. Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця

1. Проекти, які перемогли в голосуванні, ОБОВЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ, фінансуватимуться в рамках Бюджету громадських ініціатив м.Трускавця після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.

2. Процес фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.

3. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Трускавецької міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету, які, разом з Автором проекту повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Акти виконаних робіт підписуються після погодження з Автором проекту та «Громадською радою».

4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця».

5. Уповноважений орган щорічно готує Громадській раді звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Трускавця.

Вл. інф.

(Переглядів 153 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви