Інформація про основні показники роботи господарського комплексу міста Трускавець за 9 місяців 2010 року

04.12.2010 | Filed under: Некатегоризовано

Фінансові показники

Збір платежів до зведеного бюджету міста склав 78257,6  тис. грн., що на 16056,9  тис. грн. менше аналогічного періоду минулогороку (94314,5  тис. грн.).

В тому числі за даними ДПІ по м. Трускавець :

–   збір до Державного бюджету становить  38128,6  тис. грн., або 80,5% плану і на 2020,9  тис. грн. більше поступлень 9 місяців 2009 року (36107,7  тис. грн.).

– надходження платежів до місцевого бюджету – 39055,0  тис. грн., або 103,2% плану.

У загальній сумі надходжень найбільші поступлення забезпечено:

– податок на додану вартість (збір) – 30100,8  тис. грн., що становить 38,5% всіх поступлень і 80,7% від прогнозу (37322,5  тис. грн.);

–  податок з доходів фізичних осіб – 23520,5  тис. грн., що становить 30,1% всіх поступлень і 101,4% прогнозу (23194,0  тис. грн.);

– плата за землю – 10964,9  тис. грн., що становить 14,0% всіх поступлень і 104,8% прогнозу (10467,2  тис. грн.);

– податок на прибуток підприємств – 6567,6  тис. грн., що становить 8,4% всіх поступлень і 77,4% прогнозу (8486,1  тис. грн.);

–  єдиний податок на підприємницьку діяльність (43%) – 1492,0  тис. грн., що становить 1,9% всіх поступлень і 104,2% прогнозу (1431,4  тис. грн.);

–  плата за торговий патент – 497,7  тис. грн., що становить 0,64% всіх поступлень і 120,1% прогнозу(414,4  тис. грн.);

–  місцеві податки і збори – 729,8  тис. грн., що становить 0,93% всіх поступлень і 108,3% прогнозу (673,6  тис. грн.).

Крім того, за даними міського фінансового управління, по місту забезпечено поступлень в сумі 1074,0  тис. грн., в тому числі: надходження коштів від відчуження майна – 75,4  тис. грн., коштів від продажу земельних ділянок – 998,6  тис. грн., що в 19,3 разів менше поступлень 9 місяців 2009 року (20 769,9  тис. грн.).

За даними ДПІ по м. Трускавець найбільшими та сумлінними платниками податків були такі підприємства:

Назва платника Загальний обсяг продажу, (тис .грн.) Сплачено до зведеного бюджету,(тис .грн.) В тому числі
до

Державного, ( тис. грн.)

до

місцевого,( тис. грн.)

ДП сан. «Молдова» 11034,8 2610,4 1941,3 669,1
ТзОВ сан. «Карпати» 20664,3 5085,9 4026,6 1059,3
ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» 17931,2 5137,3 3905,9 1231,4
ТзОВ «Шахтар» 10473,5 2747,7 2201,2 546,5

Недоїмка платежів до бюджету по організаціях міста станом на 01.10.2010 року становить 1692,7  тис. грн. по 15 підприємствах. У порівнянні до початку року (1545,2  тис. грн.) сума недоїмки збільшилася на 147,5  тис. грн.

Недоїмка в розрізі видів податків наступна:

•  податок на додану вартість – 1390,0  тис. грн. по 6 підприємствах;

• орендна плата – 227,2  тис. грн. по 7 організаціях;

•  плата за землю – 45,6  тис. грн. по 2 підприємствах;

•  інші платежі – 29,9  тис. грн.

Серед найбільших боржників по сплаті податків і зборів усіх видів наступні підприємства:

-КП “Наше місто” – 1275,8  тис. грн.

– ТзОВ «ЕКО Трускавецькурортцентр» – 136,5  тис. грн.

– ВАТ “Курортторг” – 94,3  тис. грн.

– ТОВ “ПКТ” –  64,5  тис. грн.

– ТзОВ “Культурно-мистецький центр Трускавець” – 53,0  тис. грн.

Поступлення до місцевого бюджету

За дев’ять місяців 2010 року до загального та спеціального фонду бюджету міста надійшло податків, зборів та інших платежів в сумі 45 643,6  тис. грн., що становить 86,1% планових призначень дев’яти місяців 2010 року.

До загального фонду надійшло 41 036,5  тис. грн. (88,4% плану дев’яти місяців 2010 року), з яких:

– 29 059,1 тис. грн. – власні та закріплені доходи бюджету, надходження                                                                                                яких становить 83,8% планових призначень дев’яти місяців 2010 року.

– 7 952,8  тис. грн. – субвенції з Державного та обласного бюджетів на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; на надання пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг, на виплату соціальної допомоги  батькам – вихователям і прийомним батькам (96,4% плану ).

Станом на 01.10.2010 року з Державного бюджету одержано дотації вирівнювання  в сумі  4 024,6  тис. грн.(115,9% плану ).

Податкові надходження складають 69,7% доходів загального фонду, яких за дев’ять місяців 2010 року надійшло в сумі 28 604,9  тис. грн., що менше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 5 818,7  тис. грн. Виконання плану дев’яти місяців 2010 року становить 83,1%.

Значну частину податкових надходжень складає податок з доходів фізичних осіб, якого поступило в сумі 17 640,3  тис. грн., що становить 77,2% планових призначень дев’яти місяців 2010 року, недопоступлення становить 5 206,4  тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого 2009 року надходження збільшились на 18,3  тис. грн. На невиконання планових показників дев’яти місяців 2010 року вплинуло: переведення працівників санаторно-оздоровчих закладів, котрі являються основними платниками даного податку на неповний робочий день та у відпустки за власний рахунок, а також припинення діяльності або часткове зменшення обсягів будівельних робіт. За дев’ять місяців 2010 року повернено податковий кредит в сумі 205,0  тис. грн.. Крім того, заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2010 року становила 1706,3  тис. грн.

Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до  комунальної форми власності поступило в сумі 7,8  тис. грн., що більше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 3,4  тис. грн. та менше поступлень відповідного періоду 2009 року на 1,3  тис. грн.

Плати за землю поступило в сумі 8 223,6  тис. грн., що менше планових призначень дев’яти місяців  2010 року на 891,4  тис. грн. і становить 90,2%.

Податку на промисел надійшло в сумі 13,8  тис. грн., що більше плану дев’яти місяців 2010 року на 4,8  тис. грн.

Плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності поступило в сумі 9,5  тис. грн., що більше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 2,3  тис. грн. та більше поступлень аналогічного періоду минулого 2009 троку на 0,6  тис. грн.

Плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності поступило в сумі 487,7  тис. грн., що більше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 62,2  тис. грн. або 114,6% плану.

Єдиного податку на підприємницьку діяльність надійшло в сумі  1492,3  тис. грн., що більше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 94,3  тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2009 року надходження збільшились на 76,8  тис. грн.

Місцевих податків і зборів за дев’ять місяців 2010 року в бюджет міста надійшло в сумі 729,9  тис. грн., що більше планових призначень дев’яти  місяців 2010 року на 112,1  тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого 2009 року спостерігається зменшення надходжень по збору за паркування автомобілів на 10,8  тис. грн., податку з реклами на 1,7  тис. грн. та комунальному податку на 21,9  тис. грн.

Неподаткові надходження за дев’ять місяців 2010 року склали 452,9  тис. грн., що  менше надходжень  аналогічного періоду  минулого 2009 року на 100,9  тис. грн., зокрема по кожному виду:

–  плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться в комунальній власності поступило в сумі 285,3  тис. грн., що більше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 145,3  тис. грн. та більше надходжень аналогічного періоду минулого 2009 року на 54,2  тис. грн.;

–  державного мита надійшло в сумі 47,4  тис. грн., що більше планових призначень дев’яти місяців  2010 року на 4,9  тис. грн. та менше надходжень аналогічного періоду минулого 2009 року на 20,1  тис. грн.;

–  адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло в сумі 84,5  тис. грн., а саме: штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в сумі 71,6  тис. грн., штрафів та санкцій за порушення законодавства про патентування в сумі 4,9  тис. грн. та адміністративних штрафів в сумі 8,0  тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2009 року надходження зменшились на 114,2  тис. грн.;

–  інших неподаткових надходжень поступило в сумі 35,7  тис. грн.,а саме: повернено кошти відділом освіти Трускавецької міської ради в сумі 17,8  тис. грн. за 2007-2008 роки згідно акту ревізії КРУ, КП „Парк Курортний” в сумі 2,2  тис. грн. згідно акту ревізії за 2009 рік та Трускавецьким територіальним  центром в сумі 10,0  тис. грн. згідно акту ревізії від 26.02.2010 року, виконкомом Трускавецької міської ради повернено кошти минулих років в сумі 5,7  тис. грн.

Доходів від операцій з капіталом надійшло в сумі 1,3  тис. грн., а саме: коштів від реалізації безхазяйного майна в сумі 1,3  тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста за дев’ять місяців 2010 року надійшло коштів в сумі 4 607,1  тис. грн. що менше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 1969,7  тис. грн.,  зокрема:

–  податок з власників транспортних засобів – 402,5  тис. грн.(114,3% плану дев’яти  місяців 2010 року);

–  плати за торговий патент пунктами продажу нафтопродуктів – 10,1  тис. грн. (117,4% плану дев’яти місяців 2010 року);

–  надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища – 40,2  тис. грн., що більше надходжень аналогічного періоду минулого 2009 року  на 25,3  тис. грн.;

–  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло в сумі 3,6  тис. грн.;

–  надходження коштів від продажу землі – 998,6  тис. грн., що менше планових призначень дев’яти місяців 2010 року на 2038,4  тис. грн.;

–  надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності надійшло в сумі 75,4 тис. грн.;

–  цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування надійшло в сумі 21,9 тис. грн.;

–  власні надходження бюджетних установ за дев’ять місяців 2010 року склали 1993,8 тис. грн., що більше надходжень аналогічного періоду минулого 2009 року на 275,5 тис. грн.

Видатки бюджету

За дев’ять місяців 2010 року з бюджету міста Трускавця проведено всього видатків в сумі 51263,0 тис. грн., з яких: видатки загального фонду – 45349,8 тис. грн.,  виконання планових призначень становить 97,1%,  та спеціального фонду  – 5913,2 тис. грн.

Виконання  загального фонду бюджету в розрізі установ:

– установи органів управління – 4348,3 тис. грн., що становить 96,8% плану, з них: на фінансування заробітної плати з нарахуваннями виділено 3878,3  тис. грн., господарські видатки склали 283,7 тис. грн., видатки на відрядження – 12,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 170,3 тис. грн., видатки на курси підвищення кваліфікації працівників – 3,3 тис. грн.;

–  установи освіти – 14711,1 тис. грн., що складає 97,2% планових призначень, в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 11656,8 тис. грн., видатки на харчування – 760,7 тис. грн., медикаменти – 26,3 тис. грн., господарські  видатки – 222,5 тис. грн., видатки на відрядження – 35,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2000,8 тис. грн.; 2,5 тис. грн. – видатки на курси підвищення кваліфікації працівників; 6,0 тис. грн. – капітальні видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету;

–  установи культури – 2886,5 тис. грн. (96,2% плану), в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 2516,2 тис. грн., господарські  видатки – 19,2 тис. грн., видатки на відрядження – 0,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 262,5  тис. грн.; 88,2 тис. грн. – видатки на проведення загальнодержавних свят;

–  на утримання міської лікарні виділено 10827,0 тис. грн., виконання плану складає 99,2%, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 7912,5 тис. грн., медикаменти – 429,7 тис. грн., харчування – 299,5 тис. грн.,  господарські  видатки – 469,0 тис. грн. На оплату відряджень виділено 36,5  тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1547,4 тис. грн. Видатки на безоплатне зубопротезування склали – 49,4 тис. грн., на пільгову пенсію працівникам – 19,8 тис. грн.;

–  терцентр обслуговування пенсіонерів – 885,6 тис. грн. (96,2% планових призначень), з них: заробітна плата з нарахуваннями – 794,2 тис. грн., господарські  видатки – 29,5 тис. грн., харчування одиноких – 36,9 тис. грн., придбання медикаментів -2,0 тис. грн., видатки на відрядження – 2,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20,9 тис. грн.;

–  видатки міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді склали 209,9 тис. грн. (96,6% планових призначень), в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 194,8 тис. грн.,  господарські  видатки – 7,8 тис. грн., відрядження – 1,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,2 тис. грн.;

–  на проведення заходів центру виділено 7,9 тис. грн. (51% плану);

–  допомоги та пільги деяким категоріям громадян, що надаються за рахунок коштів місцевого бюджету, профінансовано в сумі 417,4 тис. грн.;

–  за рахунок субвенцій, що надійшли з державного бюджету до загального фонду  бюджету міста, проведено видатків на соціальний захист населення в сумі 7897,3 тис. грн. (96,6% плану), з них: на пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, – 914,7 тис. грн.; субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 267,5 тис. грн.; на допомоги сім’ям з дітьми –  6649,0 тис. грн.;

–  виплата допомог прийомним сім’ям – 66,1 тис. грн.;

–  за рахунок субвенцій з обласного бюджету проведено видатків на суму 13,9 тис. грн.;

–  на благоустрій міста виділено 3007,1 тис. грн. (94,7% планових призначень);

–  засоби масової інформації профінансовано в сумі 79,9 тис. грн.;

–  програми на соціальний захист дітей профінансовано в сумі  10,7 тис. грн.;

–  на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань виділено 25,5 тис. грн.;

–  соціальні програми у справах молоді профінансовано в сумі 21,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету міста за 9 місяців 2010 року  склали 5913,2 тис. грн., з яких:

–  1939,9 тис. грн. – видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ;

–  1061,0 тис. грн. – субвенція з державного бюджету на надання пільг і субсидій;

–  2442,1 тис. грн. – видатки бюджету розвитку, в т.ч. 1373,1  тис. грн. – погашення заборгованості за минулий рік;

–  461,2 тис. грн. – видатки на ремонт доріг;

–  8,9 тис. грн. – видатки на виконання Програми по захисту території від провалля в районі вул. Помірецької.

Виконання інвестиційної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

За січень-вересень 2010 року до бюджету розвитку міста надійшло 1074,0 тис. грн., в тому числі: надходження коштів від відчуження майна – 75,4 тис. грн., коштів від продажу земельних ділянок  998,6 тис. грн. За рахунок коштів, що надійшли до бюджету розвитку, проведені наступні видатки:

Дані про фінансування з бюджету розвитку за головними розпорядниками коштів  та класифікації бюджету за 9 місяців 2010р.

№ п/п Назва об’єкту Заборгованість станом на 01.01.10р. Затверджені видатки згідно програми Профінансовано %

виконання

Залишок планових призначень
I. Реконструкція вулиць міста 0,00 1681900,00 408816,20 24,3 1273083,80
1. вул. Дрогобицька 176700,00 35000,00 19,8 141700,00
2. вул. Галицького-Шашкевича 105200,00 105104,29 99,9 95,71
3. вул. Воробкевича 600000,00 156973,20 26,2 443026,80
4. вул. Сагайдачного 150000,00 50000,00 33,3 100000,00
5. вул. Данилишиних 50000,00 0,0 50000,00
6. вул. Бандери 500000,00 61738,71 12,3 438261,29
7. вул. Річки 100000,00 0,0 100000,00
II. Об’єкти освіти 0,00 302800,00 76574,30 25,3 226225,70
1. Реконструкція системи тепловодопостачання та регулювання теплоповодопостачання (елеваторний вузол) в дитячих навчальних закладах 30000,00 0,0 0,0 30000,00
2. Реконструкція котельні будинку учнівської творчості 45000,00 0,0 0,0 45000,00
СЗШ №1 0,00 70000,00 5323,20 7,6 64676,80
3. Реконструкція їдальні СЗШ №1 по вул. Садовій, 14 м. Трускавець (придбання обладнання) 70000,00 5323,20 7,6 64676,80
НВК “СЗШ №2-гімназія” 0,00 127800,00 71251,10 55,8 56548,90
4. Реконструкція системи теплопостачання. Реконструкція зовнішньої теплотраси від ДЮСК “Спортовець” до СЗШ №2 у м. Трускавець 67800,00 36573,50 53,9 31226,50
5. Реконструкція їдальні навчально-виробничого комплексу СЗШ №2-гімназія в м. Трускавець вул. Данилишиних,19 (придбання обладнання) 60000,00 34677,60 57,8 25322,40
6. Реконструкція даху СЗШ №2-гімназія в м. Трускавець вул. Данилишиних,19 0,00 0,0 0,0 0,00
СЗШ №3 0,00 30000,00 0,00 0,0 30000,00
7. Реконструкція їдальні СЗШ №3 по вул. Стебницькій,98  м. Трускавець (придбання обладнання) 30000,00 0,0 0,0 30000,00
8. Реконструкція даху СЗШ №3 по вул. Стебницькій,98  м. Трускавець 0,00 0,0 0,0 0,00
IІІ. Об’єкти міської лікарні 0,00 125000,00 14094,70 11,3 110905,30
1. Виготовлення проектної документації на реконструкцію пожежної оповіщувальної сигналізації в головному корпусі 25000,00 0,0 0,0
2. Реконструкція ліфтів Трускавецької міської лікарні 100000,00 14094,70 14,1 85905,30
IV. Об’єкти культури 0,00 113000,00 20061,90 17,8 92938,10
1. Реконструкція з влаштуванням системи вентиляції в підвальному приміщенні Художнього музею М.Біласа в м. Трускавець, майдан Кобзаря,3 48000,00 0,0 0,0 48000,00
2. Реконструкція санвузлів дитячої школи мистецтв 65000,00 20061,90 30,9 44938,10
V. Управління праці та соціального захисту населення 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
1. Забезпечення потреб малозабезпечених та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Реконструкція входу з влаштуванням пандусу (вул. Річки,19) 0,00 0,0 0,0 0,00
2. Забезпечення потреб малозабезпечених та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Реконструкція входу з влаштуванням пандусу (вул. Шевченка,21) 0,00 0,0 0,0 0,00
VІ. Комунальне господарство 0,00 948300,00 68570,74 7,2 879729,26
1. Реконструкція водопровідних мереж  міської лікарні 20000,00 19474,80 97,4 525,20
2. Реконструкція котельні для міської лікарні 506200,00 0,0 0,0 506200,00
3. Реконструкція дахів житлових будинків 119500,00 0,0 0,0 119500,00
4. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 30600,00 0,0 0,0 30600,00
5. Коригування схеми теплопостачання міста 20000,00 0,0 0,0 20000,00
6. Реконструкція житлових будинків (влаштування ІТП в ж/б по вул. Сагайдачного,1а) 102000,00 0,0 0,0 102000,00
7. Реконструкція бойлерної вул. Бориславська 50000,00 49095,94 98,2 904,06
8. Реконструкція водоканалізаційних мереж міста 100000,00 0,0 0,0 100000,00
VIІ. Інші об’єкти 0,00 372000,00 15864,00 4,3 356136,00
1. Корегування генплану міста 17000,00 15864,00 93,3 1136,00
2. Реконструкція адмінкорпусу міської ради по вул. Бориславська 1 280000,00 0,0 0,0 280000,00
3. Забезпечення малозабезпечених та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Реконструкція входу з влаштуванням пандусу (вул. Бориславська,1) 25000,00 0,0 0,0 25000,00
4. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Довженка 0,00 0,0 0,00 0,00
5. Будівництво стадіону на 2500 місць по вул. Воробкевича в м. Трускавець 50000,00 0,0 0,0 50000,00
VIIІ. Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд 0,00 2015000,00 465000,00 23,1 1550000,00
1. КП “Парк курортний” 0,00 25000,00 0,00 0,0 25000,00
роботи по відновленню освітлення

парку

25000,00 0,0 0,0 25000,00
2. КП “Трускавецьспорт” 30000,00 0,0 0,0 30000,00
3. КП “Наше місто” 0,00 1880000,00 465000,00 24,7 1415000,00
рекультивація Стрийського сміттєзвалища 150000,00 0,0 0,0 150000,00
виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків 15000,00 15000,00 100,0 0,00
реконструкція теплових мереж по вул. Бориславська-Сагайдачного 512000,00 350000,00 68,4 162000,00
модернізація котельні по вул. Сагайдачного 551000,00 100000,00 18,1 451000,00
– реконструкція системи автоматики 305000,00 0,0 0,0 305000,00
– ремонт котлів 183700,00 100000,00 54,4 83700,00
– обслуговування котельні 62300,00 0,0 0,0 62300,00
реконструкція внутрішньо-будинкових мереж теплопостачання 137000,00 0,0 0,0 137000,00
погашення боргів по газу 515000,00 0,0 0,0 515000,00
4. КП “ГГРЕС” 80000,00 0,0 0,0 80000,00
ВСЬОГО 1373088,28 5558000,00 1068981,84 19,23 4489018,16

грн.

№ п/п Назва об’єкту Заборгованість станом на 01.01.2010р. Затверджені видатки згідно програми Затверджені видатки по розпису бюджету Профінансовано % виконання Залишок планових призначень
Погашення заборгованості станом на 01.01.2010р
Всього 1373088,28 1373088,28 1373088,28 100 0,00
I. Реконструкція вулиць міста 179398,69 179398,69 179398,69 100 0,00
1. вул. Галицького-Шашкевича 179398,69 179398,69 179398,69 100 0,00
II. Об’єкти освіти
ДЮСК “Спортовець” 1093316,80 1093316,80 1093316,80 100 0,00
1. реконструкція басейну 1088936,80 1088936,80 1088936,80 100 0,00
2. реконструкція внутрішніх приміщень 4380,00 4380,00 4380,00 100 0,00
ІІІ. Комунальне господарство 50496,39 50496,39 50496,39 100 0,00
1. Реконструкція котельні для міської лікарні 910,74 910,74 910,74 100 0,00
2. Реконструкція  житлових будинків 46357,09 46357,09 46357,09 100 0,00
3. Реконструкція водопровідних очисних споруд м. Трускавця 3228,56 3228,56 3228,56 100 0,00
Інші об’єкти 49876,40 49876,40 49876,40 100 0,00
1. Розробка детального плану забудови парку біля ПК “Мир” 29876,40 29876,40 29876,40 100 0,00
2. Розробка проекту “організація роздільного збору та сепарації твердих побутових відходів у м. Трускавець” з метою участі у Програмі транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь 20000,00 20000,00 20000,00 100 0,00
Разом видатки бюджету розвитку 1373088,28 5558000 6931088,28 2442070,12 35,2 4489018,16

Показники реального сектору економіки та інших сфер діяльності

Підприємствами за січень-вересень 2010 року реалізовано продукції та надано послуг на загальну суму 65,4 млн. грн., що на 5,7 млн. грн. більше відповідного періоду 2009  року (59,7 млн. грн., темп росту склав – 9,5%).

Обсяг виконаних  будівельних робіт за січень-вересень 2010 року склав 4382,0 тис. грн., що у порівнянні до аналогічного періоду минулого року становить 33,4%.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом за січень–вересень 2010 року становлять 305,4 тис. тонн, що у порівнянні до січня–вересня 2009 року становить 1230,8%.

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за січень–вересень 2010 року становлять 220,5 тис. пасажирів, що у порівнянні до січня–вересня 2009р. становить 59,0%.

Прямі іноземні інвестиції на 01 жовтня 2010 року становлять 21060,8 тис. дол. США, у розрахунку на одну особу  – 990,5 дол. США. За 9 місяців 2010 року залучено 1102,9 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій.

Капітальні інвестиції  за січень-вересень 2010 року освоєно в сумі 148946 тис. грн.. (без урахування ПДВ). Інвестиції в основний капітал склали 63237 тис. грн., з них у житлове будівництво 6194 тис. грн.

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування:

Освоєно за

9 міс. 2010р.,тис. грн.

У %  до

підсумку

Усього 63237 100,0
у тому числі за рахунок:
коштів державного бюджету 1814 2,9
коштів місцевих бюджетів 2335 3,7
власних коштів підприємств та організацій 47880 75,7
кредитів банків та інших позик 544 0,9
коштів населення на будівництво власних квартир 1536 2,4
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 3760 5,9
інших джерел фінансування 5368 8,5

Освоєно інвестицій в основний капітал з урахуванням ПДВ – 73282 тис. грн.

Найбільше інвестицій в основний капітал  освоєно за такими видами економічної діяльності:

•  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 28222 тис. грн.;

•  Діяльність готелів та ресторанів – 25098 тис. грн.;

•  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 9623 тис. грн.;

•  Промисловість – 6662 тис. грн.

Експорт товарів за 9 місяців 2010р. становить 925,61 тис. дол. США, що до січня–вересня 2009р. становить 99,3%.

Імпорт товарів – 679,09 тис. дол. США, що до січня–вересня 2009р. становить 44,3%

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2010 року становить 246,51 тис. дол. США.

Експорт послуг за 9 місяців 2010р. становить 15603,2 тис. дол. США, що до січня–вересня 2009р. становить 97,4%

Імпорт послуг – 295,6 тис. дол. США, що до січня–вересня 2009р. становить 83,3%

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців 2010 року становить 15307,6 тис. дол. США.

Обсяг реалізованих послуг за січень-вересень 2010 року, включаючи ПДВ, склав 596903,2  тис. грн. Ріст у діючих цінах до минулого року складає 7,2% (556675,0 тис. грн.). Частка послуг реалізованих населенню становить 37,2%, що в сумі складає 221822,0 тис. грн.

У загальнообласному обсязі частка послуг, реалізованих по місту Трускавець, складає 7,8%. Серед міст обласного підпорядкування показник рівня реалізованих

послуг є найвищим і другим після міста Львова.

У загальному обсязі найбільше реалізовано послуг у таких сферах діяльності:

•  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 434307,1 тис. грн., що становить 72,8% усіх реалізованих послуг;

•  Діяльність готелів та ресторанів – 93303,2 тис. грн., що становить 15,6% усіх реалізованих послуг;

•  Операції з нерухомим майном – 35501,7 тис. грн., що становить 5,9% усіх реалізованих послуг;

•  Діяльність транспорту та зв’язку – 33210,9 тис. грн.,  що становить 5,6% усіх реалізованих послуг;

•  Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – 126,4 тис. грн., що становить 0,02% усіх реалізованих послуг.

Санаторно-курортна сфера

Протягом 9 місяців 2010 року у санаторно-курортних закладах міста оздоровлено 131 185 чол., що на 6 624 чол. менше аналогічного періоду минулого року (9 міс. 2009 р. – 137 809 чол.).

В санаторно-курортних закладах за звітний період 2010 року відпочило понад – 29,0 тис. іноземних громадян (9 міс. 2009 р. – 25,7 тис.), з яких найбільше відпочивальників було з Росії, Молдови, Білорусії, Азербайджану, Польщі та Німеччини. Найбільше іноземних громадян відпочивало у ЗАТ „Санаторій Карпати” (3 188 чол.), ЗАТ СГК „Дніпро-Бескид” (3 092 чол.), санаторій «Женева» (2 177чол.), санаторій «Шахтар» (1 960 чол.), санаторії „Молдова” (1 914 чол.), готельний комплекс «Ріксос Прикарпаття» (1 881 чол.), а також в санаторіях ЗАТ„Трускавецькурорт” (8 043 чол.).

Загалом наповненість в оздоровницях міста складає – 114,1% (9 місяців 2009 року – 118,0%), в тому числі:

–  по ЗАТ „Трускавецькурорт” – 130,0% (9 місяців 2009 року – 137,0%);

–  по відомчих санаторіях та інших форм власності – 104,6% (110,6%);

–  по пансіонатах – 97,0% (93,7%).

Процент виконання плану по ліжко/днях становить:

–  по ЗАТ “Трускавецькурорт” – 72,7% (9 місяців 2009 року – 95,0%);

–  по відомчих санаторіях – 89,4% (92,8%);

–  по пансіонатах – 90,9% (80,3%).

А загалом по санаторно-курортних закладах процент виконання плану по ліжко/днях становить 80,8% (9 місяців 2009 року – 93,3%).

Середня тривалість путівки загалом по місту зросла з 14,5 днів у 2009р. до 15,7 днів за 9 місяців 2010р.

№ п/п Назва санаторно-курортного

закладу

січень-вересень % реалізації
план факт
ліжко/д чол. ліжко/д чол. ліжко/д чол.
ЗАТ “Трускавецькурорт”: 1122456 37813 815587 49152 72,7 130,0
1. Санаторій “Алмаз” 231777 8290 183140 10499 79,0 126,6
2. Санаторій “Берізка” 11892 278 6297 362 53,0 130,2
3. Санаторій “Весна” 144963 4640 94176 6007 65,0 129,5
4. Санаторій “Кристал” 243516 8454 182425 11476 74,9 135,7
5. Санаторій “Рубін” 242151 8017 170498 10108 70,4 126,1
6. Санаторій “Янтар” 248157 8134 179051 10700 72,2 131,5
відомчі санаторії та

інших форм власності:

1005538 57140 898609 59775 89,4 104,6
1. Санаторій “Батьківщина” 82750 3500 81097 3380 98,0 96,6
2. Центр медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування “Трускавецький” 111000 4891 90071 5465 81,1 111,7
3. Санаторій “Джерело” 82630 3240 83786 3684 101,4 113,7
4. ЗАТ СГК “Дніпро-Бескид” 152083 11032 134058 8350 88,1 75,7
5. ТзОВ “Санаторій “Карпати” 91728 3822 79077 5272 86,2 137,9
6. ДП “‘Сан.”Кришталевий палац” 50490 1683 45713 3276 90,5 194,7
7. Санаторій “Молдова” 82278 3428 67544 3741 82,1 109,1
8. Сан.”Перлина Прикарпаття” 110881 6008 100212 6079 90,4 101,2
9. Санаторій “Трускавець” 57375 2390 59078 3402 103,0 142,3
10. Санаторій “Шахтар” 80400 4470 72398 4846 90,0 108,4
11. Санаторій “Парк здоров’я” 17922 1164 17922 1164 100,0 100,0
12. Санаторій “Аркада” 15622 977 15622 977 100,0 100,0
13. Санаторій “Арніка” 21870 1278 16997 1005 77,7 78,6
14. Санаторій “Женева” 6300 6140 97,5
15. Санаторій “Конвалія” 13721 1227 13721 1227 100,0 100,0
16. Санаторій “Віктор” 19500 890 12100 1138 62,1 127,9
17. Санаторій “Либідь” 15288 840 9213 629 60,3 74,9
пансіонати: 49927 3191 45405 3095 90,9 97,0
1. Пансіонат “Нафтуся” 1320 103 1320 103 100,0 100,0
2. Пансіонат “Молдова” 4035 206 4035 206 100,0 100,0
3. Пансіонат “Пролісок” 5340 445 5436 453 101,8 101,8
4. Пансіонат “Едельвейс” 14310 540 12163 540 85,0 100,0
5. Пансіонат “Алексік” 11232 468 8761 364 78,0 77,8
6. Пансіонат “Світязянка” 12152 1109 12152 1109 100,0 100,0
7. Пансіонат “Мальви” 1538 157 1538 157 100,0 100,0
8. Пансіонат “Лісова пісня” 163 163 100,0
Всього по санаторіях і пансіонатах 2177921 98144 1759601 112022 80,8 114,1
готелі: 12062 2205 14345 15135
1. Готельний комплекс “Ріксос Прикарпаття” 9142
2. Готель “Клуб РН” 180
3. Готель “Маріот” 1849 234
4. Готель «Оскар» 246
5. Готель «Старий Відень» 405
6. СПА-готель “5 океан” 434 80
7. Готель “Трускавець” 12062 2205 12062 2205
8. Готель “Європа” 61
9. Готель “У батька” 345
10. Апарт-готель “Шале Грааль” 422
11. Міні-готель “Віан” 255
12. Готель “Оріана” 278
13. Готель “Red stone” 69
14. Готель “Сенатор” 119
15. «Хеллі»«Сані»«Набі»«Соламія» 934
16. Готель “Богема” 160
Вілли 11186 621 10103 4028
1. «Любов» (“Анастасія”) 11186 621 10103 561
2. “Марта” 355
3. “Калина” 269
4. Хижина СПА 1359
7. “Сонячна” 141
8. “Легенда” 69
9. “Лідія” 147
10. “Вікторія” 455
11. “Христина” 442
12. «Жасмин» 230
ВСЬОГО 2201169 100970 1784049 131185 80,8 114,4

Розвиток підприємництва

Станом на 01.10.2010 року нараховується суб’єктів підприємництва:

–  юридичних осіб 726 од. (зареєстровано 949 одиниці, скасовано – 222 одиниць, в т.ч. за 9 місяців відповідно 22 і 17);

–  фізичних осіб 2108 чол. (зареєстровано 3152 чоловік, скасовано –1044 чоловік, в т.ч. за 9 місяців відповідно 123 і 85).

За державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб в місцевий бюджет поступило коштів в сумі 9,5 тис. грн., що на 0,6 тис. грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого 2009 року (8,9 тис. грн.).

Поступило коштів в місцевий бюджет за надання дозволу на проведення вуличної торгівлі в сумі 12,22 тис. грн., що на 0,48 тис. грн. менше аналогічного періоду 2009 року (12,7 тис. грн.).

Мережа обслуговування по місту складає: об’єкти торгівлі – 140 од., громадського харчування – 71 од., побутового обслуговування – 56 од.

Діяльність Дозвільного центру Трускавецької міської ради

Кількість звернень суб’єктів господарювання                            Адміністратор 214
Кількість виданих документів дозвільного характеру               Адміністратор 170
Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру   Адміністратор 37
Кількість зареєстрованих декларацій 6
Кількість відмов у реєстрації декларацій 0
Кількість наданих консультацій                                                   Адміністратор 214

Зайнятість населення

Чисельність населення Трускавця станом на 1 жовтня 2010 року становила 29 785 осіб (наявне населення), та 21 254 осіб – постійне населення.

У січні-вересні 2010 року в місті Трускавці народилось 170 дітей, померло 172 особи. Природній спад становить 2 особи. За цей період прибуло 215 осіб, вибуло – 225 осіб, міграційний спад становить 10 осіб. Загальний спад по місту складає 12 осіб.

За дев’ять місяців 2010 року у службу зайнятості звернулося 704 осіб, з них працевлаштовано 426, надавалися послуги 977 незайнятим громадянам.

Станом на 01.10.2010 року в міському центрі зайнятості на обліку перебувало 272 особи (9 міс. 2009 року –304 осіб) з незайнятих громадян, в тому числі 256 осіб зі статусом безробітного (9 міс. 2009 року –290 осіб).

Отримують допомогу з безробіття 187 осіб, або 73,05%.

Потреба підприємств у працівниках (на вільні робочі місця та вакантні посади) – 33 особи, в тому числі:

–  робітники 16 чол., або 48,48%;

–  службовці 10 чол., або 30,30%;

–  особи без професії, спеціальності 7 чол., або 21,21%.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) претендувало 8 чол.

Навчалися, перенавчалися та підвищували кваліфікацію у звітному періоді – 104,0 чол., або 10,64%. Брали участь у громадських роботах – 146 чол., або 14,94%.

Сума виплаченої допомоги з безробіття 1009,6 тис. грн. Середньомісячний розмір виплаченої допомоги з безробіття – 724,87 грн.

Надійшли списки на вивільнення 1052 осіб із 11 підприємств.

Нові робочі місця

9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
Завдання на рік щодо створення нових робочих місць

550

1400

Створено, чол. 379 491
% до завдання 69 35
Легалізовано нових робочих місць 140 138

Розроблено і узгоджено проект Програми зайнятості населення міста Трускавця на 2010 – 2011 роки  та подано на затвердження двадцять дев’ятої сесії п’ятого демократичного скликання Трускавецької міської ради.

До Пенсійного фонду за 9 місяців 2010 року поступило 59765,2 тис. грн., що на 4772,8 тис. грн. більше відповідного періоду 2009 року (54992,4 тис. грн.).

Недоїмка станом на 1.10.2010 року становить 418,4 тис. грн. Видатки склали 50 644,4 тис. грн., що на 8 275,5 тис. грн. більше  9 місяців 2009р. (42 368,9 тис. грн.), а в доходах складає 84,7%.

Кількість пенсіонерів у місті – 5568 чол. і зросла відносно 9 місяців 2009 року на 99 осіб.

Кількість працюючих по місту склала 14367 чол., з яких 13403 чол. – штатні працівники, 341 чол. – наймані працівники. Кількість працівників у порівнянні з початком року зменшилася на 447 осіб.

Фонд оплати праці по місту склав 170828,0 тис. грн., це на 30137,1 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

Середня заробітна плата по місту складає 1321,1 грн. (на початок року – 1201,4 грн., на кінець І кварталу – 1175,3 грн.,за 6 місяців – 1302,1 грн. ).

Соціальний захист

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення станом на 01.10.2010 року перебуває:

–  1243   інвалідів, в т.ч. –  81  інвалідів  війни;

– 984  ветеранів війни;

–  1447  ветерана праці;

–  1714  дитини  війни.

Станом на 01.10.2010 року надавалось допомог за рахунок наступних джерел фінансування.

 1. За рахунок коштів державного бюджету (допомоги) профінансовано:
Вид допомоги 9 м-ців 2010 року 9 м-ців  2009 року
к-сть одержувачів сума, тис. грн. к-сть одержувачів сума, тис. грн.
Державні допомоги сім’ям з дітьми: 1141 5359,9 1010 3584,9
Допомога по вагітності та пологах 81 57,6 56 46,6
Допомога на дітей до 3-х років 545 1387,6 519 673,4
Одноразова допомога при народженні 322 3312,3 252 2438,0
Допомога на дітей, які перебувають під опікою 13 141,7 11 111,2
Допомога на дітей одиноким матерям 164 409,3 166 294,8
Допомога при усиновленні дитини 2 14,1 1 7,9
Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 14 37,3 5 13,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 22 93,9 25 86,1
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 165 1196,2 142 800,8
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за принципом “гроші ходять за дитиною” 5 66,1 2 30,1
Разом: 1333 6716,1 1179 4501,9
 1. За рахунок коштів державного бюджету (пільги на житлово-комунальні послуги і послуги зв’язку):
Вид пільги 9 м-ців 2010р. 9 м-ців 2009р.
сума, тис. грн. сума, тис. грн.
Пільги ветеранам війни та праці на ЖКП 1229,9 1114,7
Інші пільги ветеранам війни та праці 5,3 12,1
Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ 122,6 105,3
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 22,7 20,7
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 0,6 0,6
Пільги громадянам, передбачені ст. 77, ст. 29, ст. 57. 2,0 2,3
Пільги багатодітним сім’ям на ЖКП 39,1 0,0
Пільги на зв’язок 94,5 104,4
Разом: 1516,7 1360,1

3. За рахунок коштів місцевого бюджету:

Вид допомоги 9 м-ців 2010 року 9 м-ців 2009 року
к-сть одержувачів сума, тис. грн. к-сть одержувачів сума, тис. грн
Витрати на житлово-комунальні послуги для реабілітованих ст. 3, дітям-сиротам, вдовам політв’язнів, учасникам бойових дій УПА 119 85,9 148 68,7
Адресна допомога на ЖКП опікунам дітей-сиріт 1 3,6 3 5,9
Компенсація фізичним особам, які надають послуги 28 25,6 26 16,5
Соціальні виплати інвалідам І групи 119 1,8 117 1,7
Доплата до пенсії учасникам бойових дій УПА 21 45,3 21 33,6
Адресна допомога сім’ям, в яких проживає два і більше інвалідів 75 134,8 65 106,6
Одноразова допомога згідно розпорядження міського голови 1123 101,1 704 52,0
Допомога на поховання 7 3,2 9 4,1
Адресна допомога на догляд за інв. 1 гр. та престарілим 26 14,7 0 0,0
Разом: 1519 416,0 1093 289,1

4. За рахунок коштів Пенсійного фонду:

Вид допомоги 9 м-ців 2010року 9 м-ців 2009 року
к-сть одержувачів сума, тис. грн. к-сть одержувачів сума, тис. грн.
Компенсація по догляду за інвалідом І групи 27 2,7 23 2,1
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію 16 98,5 11 52,1
Разом: 43 101,2 34 54,2

5. Відділенням державного казначейства у м. Трускавець відшкодовано громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:

Вид допомоги 9 м-ців 2010року 9 м-ців 2009 року
сума, тис. грн. сума, тис. грн.
Компенсація вартості продуктів харчування (дорослі) 55,6 50,2
Компенсація вартості продуктів харчування (діти) 1,6 1,8
Відшкодування додаткової відпустки 2,1 4,2
Компенсація за пільгове медичне обслуговування 4,6 4,6
Допомога на оздоровлення 1,7 2,1
Відшкодування вартості проїзду 0,0 1,1
Разом: 65,6 64,0

6. Санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів:

Вид 9 м-ців 2010 року 9 м-ців  2009 року
діти 0 3
дорослі 1 2
діти з батьками 0 —-
Разом: 1 5

7. За рахунок коштів обласного бюджету:

Вид допомоги 9 м-ців 2010 року 9 м-ців  2009 року
к-сть одержувачів сума, тис. грн. к-сть одержувачів сума, тис. грн.
Допомогу  малозабезпеченим особам, які здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи, внаслідок психічного розладу 1 0,8 2 0,7
Разова грошова допомога воїнам УПА 0 0 40 11,0
Відшкодування  витрат на поховання учасників бойових дій 2 1,8 1 0,9
Одноразова грошова допомога згідно розпоряджень Львівської ОДА 62 35,2 76 45,3
Разом: 65 37,8 119 57,9

8. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів:

Вид допомоги 9 м-ців 2010 року 9 м-ців  2009 року
к-сть одержувачів сума, тис.грн. к-сть одержувачів сума, тис.грн.
Компенсація за невикористані санаторно-курортні путівки 25 6,7 47 9,7
Компенсація на бензин та транспортне обслуговування 39 6,9 18 1,3
Разом: 64 13,6 65 11,0

9. За рахунок коштів Державного бюджету:

Вид допомоги 9 м-ців 2010 року 9 м-ців  2009 року
к-сть одержувачів сума, тис.грн. к-сть одержувачів сума, тис.грн.
Разова грошова допомога до Дня Перемоги 949 236,0 1034 157,1
Одноразова грошова допомога інвалідам та малозабезпеченим непрацюючим пенсіонерам 29 3,5 7 1,0
Разом: 978 239,5 1041 158,1

10. Субсидії:

Вид 9 м-ців 2010 року 9 м-ців  2009 року
к-сть сімей сума,тис.грн. к-сть сімей сума, тис.грн.
Одержують субсидію 135 61
звернулось за

призначенням житлових субсидій

245 193
в т.ч.
вперше 23 34
повторно 222 159
призначено субсидію 162 145
Відшкодовано 724,6 660,4
з них:
субвенція згідно листів 716,3 653,7
грішми 8,3 6,7

Середній розмір субсидії  на 01.10.2010р. становив 91,85 грн., станом на 01.10.2009р.- 104,13 грн.

11. Санаторно – курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці (забезпечено путівками):

Категорія 9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
Інвалідів війни 12 10
Учасників бойових дій 3 4
Учасників війни 10 8
Інвалідів праці 2 3
На супровід інваліда 1 групи 3 3
Всього: 30 28

12. Протезно – ортопедичне забезпечення інвалідів, ветеранів війни та праці:

Засоби реабілітації 9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
Інвалідними візками 9 6
Ходунками 1
Милицями 4 2
Палицями 4 10
Засобами  особистої гігієни 1 1
Меблі 2
Засобів для спілкування 6 16
Всього: 24 38

13. Видача направлень на забезпечення засобами реабілітації:

Засоби реабілітації 9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
К-сть інвалідів 42 38
Ортопедичне взуття 17 22
Протези молочної залози 5 4
Ортези верхніх кінцівок 3 1
Ортези нижніх кінцівок 11 7
Протези нижніх кінцівок 1 2
Допоміжні засоби для особистого догляду 5 2

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус:

–  інваліда війни – 6  чол.;

– сім’ї померлого ветерана війни – 7 чол.

Видано посвідчень «Ветеран праці» -57 чол.

14. Забезпечення талонами на проїзд:

Талони на проїзд ветеранам війни 9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
50% знижкою 17 18
100% знижкою 4 4
Всього: 21 22

Скеровано на проходження медичної та професійної реабілітації у Львівський обласний центр професійної реабілітації – 2 –х  інвалідів.

Постійно проводиться поповнення Централізованої бази інвалідів.

15. Колективно – договірна робота

По м. Трускавець укладено 86 колективних договорів, 11911 працівників охоплено колективними договорами. Постійно надаються консультації та рекомендації і контроль за виконанням колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях міста.

9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
К-сть зареєстрованих колективних договорів 14 13

Проведено 36 перевірок на підприємствах, установах, організаціях щодо додержання законодавства про працю, надано 32 рекомендації щодо виправлення виявлених порушень під час проведення перевірок.

Здійснено аналіз стану професійного навчання кадрів на 3 підприємствах міста різних форм власності.

Надано необхідну інформацію по підприємствах – боржниках з виплати заробітної плати для її  використання  на  засіданнях комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Проводиться щотижневий моніторинг по погашенню заборгованості з виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах міста.

Здійснюється щомісячний контроль по підприємствах, установах, організаціях спільно з міським відділом статистики по заборгованості з виплати заробітної плати .

16.          Заборгованість з виплати заробітної плати:

Підприємства-боржники із виплати заробітної плати 9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
к-сть

підприємств

сума заборгованості із зарплати, тис. грн. к-сть

підприємств

сума заборгованості із зарплати, тис. грн.
Економічно-активні 3 1410,1 2 475,2
Економічно- неактивні 1 72,4 2 96,6
Підприємства-банкрути 2 247,5 1 29,3
Разом : 6 1730,0 5 601,1

Охорона праці

За звітний період було обстежено 39 підприємств міста з питань охорони праці, виявлено 348 порушень, притягнуто до відповідальності 8 посадових осіб.

Організовано і проведено навчання та атестацію керівників, спеціалістів підприємств міста з питань охорони праці. Навчання пройшло 378 чол.

Надано 58 керівникам підприємств міста консультації по питаннях ведення техдокументації з охорони праці.

Розроблена і затверджена програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012 роки.

17. Травми виробничого та невиробничого характеру:

Травми невиробничого характеру 9 місяців 2010 року 9 місяців 2009 року
– дорослі 997 1134
– діти 214 232
– з смертельним наслідком 6 9
Виробничі травми 0 0
– з смертельним наслідком 0 0

18. Перевірка достовірності даних про доходи громадян та їх майновий стан:

9 місяців

2010 року

9 місяців

2009 року

Направлено запити на підприємства, установи та    організації всіх форм власності

1200

1138

Одержано  відповідей та опрацьовано 1050 1020
Перевірено особових справ одержувачів державної соціальної допомоги     малозабезпеченим сім’ям. 21

34

Перевірено особових справ одержувачів житлових субсидій 135 143
Перевірено особових справ одержувачів державної соціальної  допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

37

35

Перевірено  особових справ одержувачів допомоги по догляду за інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу.

1

6

Перевірено особових справи одержувачів соціальних послуг 28 19
Перевірено особових справи одержувачів державної соціальної   допомоги на дітей сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування.

14

11

Проведено  зустрічних перевірок з питань достовірності інформації про розмір заробітної плати громадян, які звернулися за призначенням житлових субсидій.

106

103

Проведено  обстежень сімей  з питань цільового використання коштів, виплачених при народженні дитини.

87

85

Проведено обстежень сімей, які звернулися в комісію з надання житлових субсидій та державних соціальних допомог.

64

48

Заборгованість з оплати за енергоносії та квартирну плату станом на 01.10.2010 року становить 4966,3 тис. грн., що на 356,3 тис. грн. менше 9 місяців 2009 року (5322,6 тис. грн.), до початку року заборгованість зменшилася на 1895,6 тис. грн. (на 01.01.2010р. – 6861,6 тис. грн.). В тому числі:

Електроенергія – загальний борг станом на 1.10.2010р. складає 62,7 тис. грн., з них:

•  державний бюджет – 3,3 тис. грн.;

•  населення – 30,2 тис. грн.;

•  інші – 29,2 тис. грн.

Борг до початку 2010р. року зменшився  на 145,0 тис. грн. Проплата -100,4%.

Теплопостачання – загальний борг станом на 1.10.2010р. становить 2348,9 тис. грн., з них:

•  заборгованість населення складає – 2092,2 тис. грн.;

•  державний бюджет – (-52,0) тис. грн.;

•  місцевий бюджет-2,6 тис. грн.

•  пільги – (-0,5) тис. грн.;

•  субсидії – 0,3 тис. грн.;

•  інші – 306,3 тис. грн.

Борг до початку 2010 року зменшився на 1327,7 тис. грн.

Проплата – 126%.

Водопостачання та водовідведення – загальний борг станом на 1.10.2010р. становить – 1066,6 тис. грн. В тому числі:

•  місцевий  – 0,1 тис. грн.,

•  державний – (-48,4) тис. грн.;

•  населення – 607,6 тис. грн.;

•  іншими споживачами – 479,5 тис. грн.;

•  пільги – 24,6 тис. грн.;

•  субсидії – 3,2 тис. грн.

Борг до початку  2010 року зменшився на 552,6 тис. грн.

Відсоток проплати становить 100,48%.

Газопостачання – загальний борг станом на 1.10.2010р. становить – 499,5 тис. грн., з них:

•  населення – 477,8 тис. грн.;

•  пільги – 20,6 тис. грн.;

•  субсидії – 1,1 тис. грн.;

Борг до початку року збільшився   на 69,5 тис. грн.

Проплата – 104,89%.

Квартирна плата – заборгованість станом на 1.10.2010р. становить 988,6 тис. грн.

Борг до початку 2010 року збільшився на 60,2 тис. грн.

Відсоток проплати становить 98,0%.

У загальній сумі заборгованості борг населення міста складає 4196,4 тис. грн. До початку 2010 року заборгованість зменшилася на 1460,3 тис. грн.(5 656,7 тис. грн.)

Заборгованість з виплати заробітної плати

Станом на 01.10.2010р. загальна заборгованість з виплати заробітної плати становить 1730,0  тис. грн.:

–  на економічно-активних підприємствах – 1410,1 тис. грн.:

1.            КП «Наше місто» (комунальні послуги) – 1369,7 тис. грн..;

2.            ТзОВ «Дорсервіс» (ремонт доріг) – 17,0 тис. грн.;

3.            ПП «Юна» (монтаж електророзподільної контрольної апаратури) –  23,4 тис. грн.

–  на  економічно-неактивних підприємствах – 72,4 тис. грн.:

1.            ПТВП «Карпати» – 72,4 тис. грн.;

–  на підприємствах – банкрутах  – 247,5 тис. грн.:

1.            ВАТ «Курорторг» – 234,3 тис. грн.;

2.            ТзОВ «ЕКО Трускавецькурортцентр» – 13,2 тис. грн.

Проблемними питаннями у місті залишаються питання водопостачання та утилізації твердих побутових відходів.

Завідувач планово-економічним відділом Трускавецької міської ради М. Заверюха

(Переглядів 60 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Потрібен викладач англійської мови!
  26.08.2022 | 15:45

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової: потрібний викладач англійської мови! Вимоги: – Вища освіта за спеціальністю, – Досвід роботи від 1 року, досвід підготовки до ЗНО та міжнародних екзаменів, – Високий рівень володіння англійською (С1-С2), – Бажання працювати та розвиватись, – Творчий підхід до роботи, – Порядність, пунктуальність, відповідальність, – Сумлінне ставлення до роботи, Що ми […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви