Інформує податкова

17.08.2016 | Filed under: Акценти

Шановні платники податків!

25 серпня 2016 року у м. Львові Головне управління ДФС у Львівській області проведе безкоштовний семінар для платників податків-юридичних осіб Львівської області на тему: «Нове в законодавстві. Актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування (податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, податок на майно)» за участю сертифікованих професійних бухгалтерів Львівської області.

Початок семінару: 11 год. 00 хв.

Початок реєстрації: 10 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області.

Запрошуємо взяти участь у семінарі усіх зацікавлених.

Просимо здійснити попередню реєстрацію за адресою: https://goo.gl/forms/ucCLU1C8MpeC5Fq33

Головне управління ДФС у Львівській області

Інформація для платників податків

Відповідно до норм Порядку № 440 для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу:

– реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1;

– засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року № 755 – IV ,,Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”).

Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі, коли організація відповідає таким вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом 14 календарних днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:

– включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру;

– виключення неприбуткової організації з Реєстру;

– зміну ознаки неприбутковості.

Відповідне рішення контролюючий орган надає неприбутковій організації.

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:

– подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених п. 6 Порядку;

– невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 7 Порядку.

Після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до п. 6 Порядку, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень.

Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається протягом 14 календарних днів.

Слід зазначити, що неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 року контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Таким чином, організації та підприємства, які мають намір зберегти статус неприбутковості, повинні до кінця року привести у відповідність до вимог Кодексу свої статутні документи та надати копії цих документів до органів ДФС за місцем реєстрації не пізніше 31 грудня 2016 року.

У випадку ненадання документів, такі платники податків виключатимуться з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Із 5 вересня діятимуть нові форми реєстраційних карток для отримання ЕЦП

15 серпня 2016 р. Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 № 15» від 10.08.2016 р. № 118 затверджено нову редакцію таких реєстраційних форм, як:

– Реєстраційна картка (для юридичної особи);

– Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи — підприємця);

– Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки;

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набирають чинності 05 вересня 2016 року.

Форми реєстраційних документів попереднього зразка прийматимуться віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 02 вересня 2016 року включно.

Єдиний податок: як відобразити у звіті виправлення помилки

Нагадуємо платникам єдиного податку третьої групи – юридичним особам, що для виправлення помилок в податковій декларації передбачено заповнення розділу IV “Визначення податкових зобов’язань у зв’язку виправленням самостійно виявлених помилок”, а саме у рядку 11 зазначається сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, в залежності від форми декларацій, яка подавалася за податковий (звітний) період, який уточнюється, а саме:

– рядок 10 чинної на сьогодні форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015р. №578;

– рядок 9, якщо податкова звітність була подана у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку”, який діяв у 2012, 2013, 2014 роках та у І,ІІ.ІІІ кварталах 2015 року,

– або рядок 9, або 24, або 36 (відображається в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) податкової декларації згідно з вищезгаданим наказом № 1688.

– у рядку 12 – уточнена сума податкових зобов’язань за квартал податкового (звітного) періоду, у якому виявлена помилка;

– у рядку 13 – сума єдиного податку, яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (рядок 12 – рядок 11 декларації);

– у рядку 14 – сума єдиного податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки. Вказується позитивне значення розрахунку: рядок 11 – рядок 12 декларації;

– у рядку 15 – зазначається сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до пп. “а” п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу (рядок 13 х 3 %));

– у рядку 16 – зазначається сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до пп. “б” п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу (рядок 13 х 5 %));

– у рядку 17 – сума пені самостійно нарахована відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу.

Звертаємо увагу, що у складі звітної декларації платник має можливість уточнити лише один минулий податковий (звітний) період поточного року або минулих років. У разі необхідності уточнення показників за декілька податкових (звітних) періодів помилки виправляються шляхом подання окремої уточнюючої декларації за кожний податковий (звітний) період, що уточнюється.

Алгоритм реєстрації касового апарату (РРО) в органах фіскальної служби

 Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 р. за № 918/29048) затверджено Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) – надалі – «Порядок».

Відповідно до п. 2 розділу 2 «Реєстрація та введення в експлуатацію РРО» Порядку, реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Окремо необхідно вказати, що наказом ДФС від 16.06.2016 № 535 затверджено нову редакцію Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, які дозволені до використання суб’єктами господарювання усіх форм власності (див. http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/94957.html).

ВАЖЛИВО: Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків(п. 3 Розділу 2 Порядку).

Перелік необхідних документів для реєстрації РРО: заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (див. заяву за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n239.doc) (далі – реєстраційна заява); копія документу, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО; копія документу на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО; копія паспорту (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема); копія договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

ВАЖЛИВО: Уповноважена особа суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за наявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО.

Треба відмітити, що реєстраційна заява має бути підписана ОСОБИСТО керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем із зазначенням дати подання. (усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню).

Копії документів, що долучаються до Заяви засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи – підприємця (оригінали пред’являються на огляд контролюючому органу).

ВАЖЛИВО: Оригінали документів, крім реєстраційної заяви, повертаються суб’єкту господарювання, а копії залишаються в контролюючому органі.

У реєстраційній заяві необхідно обрати спосіб отримання реєстраційного посвідчення: поштою або безпосередньо в контролюючому органі.

Відповідно до п. 10 розділу 2 Порядку після отримання заяви та додатків до неї посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає суб’єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (див. за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n240.doc).

Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом п’яти робочих днів з дати її видачі або надсилання на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання. Для завершення процедури реєстрації РРО суб’єкт господарювання до закінчення терміну дії довідки про резервування фіскального номера надає до контролюючого органу копію довідки про опломбування РРО та акт введення в експлуатацію РРО, який можна отримати у відповідному сервісному центрі.

ВАЖЛИВО: У разі ненадання або несвоєчасного надання зазначених документів довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування.

Після отримання органом ДФС документів про опломбування та Акту введення в експлуатацію РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС та надає суб’єкту господарювання РЕЄЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ РРО за формою № 3-РРО (див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458382n241.doc) (далі – реєстраційне посвідчення), що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі.

До реєстраційного посвідчення вносяться записи щодо назви та адреси господарської одиниці, де використовується РРО, а також найменування контролюючого органу за адресою такої господарської одиниці та дати початку обліку РРО у цьому органі (п. 15, розділу 2, Порядку).

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

(Переглядів 39 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви