Підроблений патріарх

31.07.2012 | Filed under: Акценти
 Мiстичну секту Догнала (“Чорне братство”) очолює агент КГБ (документ) * “Вони називають себе по-рiзному — “iстинними православними” або “правовiрними греко-католиками”, а насправдi це звичайнiсiнькi аферисти.

Якщо українець, який нелегально перебуває у США, Англiї чи Польщi, спробує там силою захопити мерiю, церкву, пам’ятку
архiтектури чи редакцiю газети, як думаєте – що зроблять з цим українцем?

А якщо цей українець натягне на себе форму полiсмена чи монаший одяг для маскування й дуритиме людей, забиратиме в них квартири, триматиме нещасних у заручниках, битиме журналiстiв, зомбуватиме мирних людей, розбиватиме їхнi сiм’ї, доводитиме до вбивства i самогубства — що зробить влада iнших держав з таким українцем?

А якщо той українець ще й проголосить себе там “патрiархом” i “пророком”?

Ви, мабуть, скажете, що журналiсти “Експресу” втратили здоровий глузд i фантазують казна-що. Бо що то за немудрi запитання? Як що буде?

Зрозумiло що: супроти такого українця вiдразу ж застосують усю силу правоохоронної системи — скрутять бiлi рученьки, перевiрять, чи той українець психiчно здоровий, чи не числиться у мiжнародному розшуку, чи, бува, не шпигун, а потiм, можете не сумнiватися, посадять до в’язницi надовго.

Україна – не Америка, i не Європа. Це — факт, бо тiльки тут, у нас, пiд носом десяткiв тисяч працiвникiв СБУ двадцять шiсть
iноземцiв, що нелегально вже декiлька рокiв перебувають в Українi, можуть витирати ноги об закони країни, об нашi традицiї,
нашi родини, об СБУ i багатотисячну мiлiцiю.

Така правда: 26 iноземцiв-нелегалiв, що органiзували на територiї України своєрiдне “Чорне братство”, займаються
шахрайством, дурять українцiв, викрадають наших дiтей, шахрайським способом забирають в українцiв квартири i будинки,
доводять людей до самогубства, захоплюють церкви i редакцiї, тобто – порушують закони України.

I все це триває не мiсяць-два, а… дев’ять рокiв! Усi цi 26 iноземцiв перебувають в Українi нелегально. У деяких областях вони називають себе “iстинними православними”, у деяких – “правовiрними греко-католиками”. Перевдягаються на начебто
справжнiх священикiв та монахiв.

Навiщо?

Та лише для того, щоб замилити очi правоохоронцям. Бо насправдi – це звичайнiсiнькi аферисти.

…Документи, якi в нас перед очима, вказують, що Служба безпеки України недопрацьовує. Адже ядро “Чорного братства” — це не просто iноземцi-нелегали.

Усе — набагато цiкавiше.

Органiзатор “Чорного братства” — Антонiн Догнал, громадянин Чехiї. Саме вiн придумав технологiю, як його секта iснуватиме в Українi. Усiх членiв секти вiн запропонував вбрати в одяг священикiв та монахiв традицiйних Церков. Так, щоб iмiтувати схожiсть з ними. Щоб заплутати людей. Щоб ввести їх в оману.

Але хто ж такий цей Догнал i що роблять ще 25 нелегалiв-iноземцiв разом з ним в Українi? Щоб з’ясувати це, нашi люди впродовж
кiлькох тижнiв об’їздили декiлька країн свiту, побували в багатьох архiвах, зiбрали унiкальнi документи, в тому числi – з iще донедавна секретних архiвiв.

Ми знайли вiдповiдi на деякi складнi запитання.

“Параноїк, що прагне влади”

Антонiн Догнал – колишнiй священик Римо-Католицької Церкви. Вiдлучений вiд Церкви за скоєння низки канонiчних злочинiв. Характер – параноїчний. Особливi складовi характеру – досягнення влади будь-яким способом. Члени секти називають його “патрiархом”.

Догнал — громадянин Чехiї, народився 1946 року в Моравiї, провiнцiя Оломоуц. Навчався на священика в Лiтомержiце, служив
парохом у маленькiй парафiї єпархiї Оломоуца. Та згодом тутешнi християни помiтили, що з отцем Догналом щось “не те”, якось не
по-християнськи поводиться — всi грiшнi, вiн один — спасенний.

“З початку свого священицтва А. Догнал проявив негативнi впливи у формацiї молодих людей, чинив прикростi та неспокiй в єпархiї. Вiн зорганiзував групу людей, деякi з яких, будучи пiд його впливом, захворiли психiчно та вимушенi були лiкуватися у психiатричнiй лiкарнi. За його неправильнi вчинки моравський єпископ вилучив о. Iллю з єпархiї…” — з досьє. 

Догнал довго не сумував без парафiї. Переїхав у Словачину, почав викладати теологiю в Пряшевi. Там Антонiн Догнал спробував увiйти в довiру до студентiв унiверситету та гуртожитку. Своїм негативним впливом вiн завдав чимало шкоди. Студентка Монiка, яка була активною учасницею його зборiв, психiчно захворiла…

Пiсля того як молодi монахинi та студенти почали пiсля вчень “отця Догнала” потрапляти до лiкарiв-психiатрiв, чехи зацiкавилися
Догналом бiльше.

Знаю Догнала, як людину iмпульсивну i неврiвноважену, котра робить завжди по-своєму.  У Слушковицях вiн все вивiз i стiни обписав цитатами зi Святого Письма. Забороняв важкохворим давати лiки. Пропонував себе як спiритуала до семiнарiї й екзорциста для священикiв, але йому вiдмовили…

Догнал має виразнi параноїдальнi i нарцистичнi риси, почувається переслiдуваним всiма, також i демонами (був у черзi в
магазинi, й черга йшла повiльно, то вважав це атакою диявола).

Комплекс пророка є в Догнала вже бiльш як 25 рокiв.

Якщо хтось з ним не погоджується, то той стає ворогом.

Утворив навколо себе групу, яка має всi характернi ознаки секти.

Зi спецдосьє

З агентiв КДБ — у пророки

…Чехiя, 1989, переломний момент для країни. Антонiн Догнал пробує змiнити вибiр чехiв на голосуваннi. Вiн каже, що його слово — “пророче”, а тому президентом Чехiї має стати не Вацлав Гавел, а його конкурент. Група сектантiв Догнала на радiостанцiї органiзовують спецiальну кампанiю проти народного кандидата в президенти – Вацлава Гавела.

У наступнi декiлька рокiв Догнал ще кiлька разiв потрапить у зведення полiцiї. Двiчi його сектанти будуть пробувати захопити мiсцевi монастирi. Один раз – храм у Празi.

Така дiяльнiсть не залишилась без уваги й церковної влади. I тодi Догнал вирiшує, що в Європi йому робити бiльше нiчого. Вiн переїжджає в Україну. Але чи було це лише його рiшення? I чому вiн з’явився в Українi напередоднi вирiшальних виборiв 2004-го?

Одне з пояснень можна спробувати знайти в документах. Вони беззаперечно свiдчать — Догнал з 1978 року працював на комунiстичнi спецслужби.

№23064, псевдо “Тонек”, агент КДБ – ось вiн справжнiй Догнал.

“Ми отримали ваш лист i розпочали дослiджувати минуле А. Догнала. А. Догнал був у реєстрi так званих довiрених осiб, якi були зареєстрованi в картотецi КДБ. Вiн мав двi пiдпiльнi клички”.

З досьє

Що означає бути в реєстрi довiрених осiб КДБ? В Українi це називають простiше, вiдвертiше i правдивiше — бути сексотом, стукачем. Саме за допомогою таких “довiрених осiб” розстрiлювали справжнiх священикiв енкаведисти, а потiм кадебiсти на теренах колишнього СРСР, до складу якого входила i тодiшня Чехословачина.

Що ж робить сьогоднi Догнал в Українi? Молиться Боговi? Так, Бог не глухий. З Чехiї також молитву чує. То що ж цей iноземець робить в Українi? А Догнал в Українi — дiє. Вже кiлька рокiв. Вiн оголосив себе “патрiархом” i скуповує за безцiнь людськi будинки та квартири.  Це пiдтверджується документально. Пробує поширити свiй вплив.

Ми звернулися в усi церковнi адмiнiстрацiї всiх вiдомих в Українi Церков. Усi вони пiдтвердили, що Догнал — звичайнiсiнький
самозванець. Вiн не має права вдягатися нi як православний священик, нi як греко-католицький. Так само, як не мають права цього робити ще двоє iноземцiв-нелегалiв — Роберт (Самуїл) Обергаузер та Ричард (Методiй) Шпiржик (фото).

Цi двоє — це його опора в сектi. Щоб надати собi значимостi, вони оголосили себе “єпископами”. Вони теж перебувають в Українi нелегально ось уже дев’ять рокiв.

Дев’ять рокiв вони сiють в Українi смуту i ненависть. Православних зводять чолом на чоло з православними. Бо, мовляв, є “iстинннi” православнi, а є “апостатичнi”. Греко-католикiв дiлять на “правовiрних” i “апостатичних”. Дурять i одних, i iнших.
Називають себе “богообраними”, сиплять увсебiч анафемами.

Ми нарахували їх 5 032. Анафеми накладенi на всiх – починаючи вiд Обами й Ангели Меркель i закiнчуючи
Папою Римським, Патрiархом Кирилом i Фiларетом.

З усiх вiдомих свiтових лiдерiв Догнал не наклав анафеми лише на одну людину — на Путiна. Колишнього офiцера КДБ
Путiна.

Далi буде.

Вiддiл розслiдувань газети “Експрес”

До речi

Патрiарх чи аферист?

– Догнал у принципi не може бути “патрiахом”, бо немає на це жодних пiдстав, – пояснює отець Вiталiй Козак, доктор iсторичних наук. – Проголошувати себе патрiархами можуть багато людей, але цi титули не матимуть нiякого значення поза межами офiцiйних Церков. Це так, якби хтось назвав себе генералом, але навiть нiколи не служив в армiї. Тому самозванцi такого штибу – це звичайнiсiнькi аферисти, якi переслiдують свої меркантильнi iнтереси.

expres.ua

(Переглядів 168 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо юних футболістів
  31.01.2020 | 13:57

  Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

 • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
  28.01.2020 | 16:00

  Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви