Посвідчення особи для повернення в Україну – кому це потрібно і навіщо?

28.11.2022 | Filed under: Публікації

Громадяни, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності.

Відповідний експериментальний проєкт розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС і ДМС. 21 жовтня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1201 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення на території України посвідчення особи на повернення в Україну», якою затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення на території України посвідчення особи на повернення в Україну.

Порядком передбачено процедуру оформлення на території України посвідчення особи для повернення громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що примусово переміщені на територію держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом.

Реалізація ініційованого ДМС України експериментального проєкту допоможе громадянам бути ідентифікованими і отримати шанс повернутися на територію України.

Порядком передбачено, що оформлення та передача посвідчень для повернення в Україну особам, примусово вивезеним на територію держави-агресора і втратили свої документи, може здійснюватися без їхньої особистої присутності, а лише за зверненням їхніх близьких осіб, законних представників або Мінреінтеграції.

Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлятимуть органи Державної міграційної служби.

Оформлення посвідчення особі (без її присутності) здійснюється ДМС на підставі звернення:

– одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;

– одного з батьків;

– подружжя;

– повнолітньої дитини;

– рідного брата/сестри;

– офіційного звернення Мінреінтеграції.

Посвідчення оформляється з використанням бланка, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 285 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну».

Оформлення посвідчення здійснюється безоплатно протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви-анкети, зразок якої затверджено наказом МВС від 26 листопада 2014 р. № 1279 «Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Строк дії посвідчення – до трьох місяців.

Чому тільки до 3-х місяців, а не більше, наприклад, до 5-и?

За інформацією Мінреінтеграції, раніше посвідчення особи на повернення видавали виключно дипломатичні представництва та консульські установи України на підставі особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.

Кому це допоможе?

– громадянам України, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності;

– особам, визнаним Україною особами без громадянства, або особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що примусово переміщені на територію держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом (на ім’я яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання або стосовно яких прийнято рішення про визнання особою без громадянства чи наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС);

– особам у віці до 18 років, стосовно яких відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Навіщо це потрібно?

Таким чином, держава знатиме кількість людей, які змушені були втекти від війни в різні куточки світу, а також людей, яких примусово депортували на тимчасово непідконтрольну територію України, в росію та білорусь. Люди, які насильно були вивезені до рф, отримали шанс повернутися додому, навіть не маючи при собі паспортних документів.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД) заявив, що росія викрадає в Україні людей і вже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в росію.

Офіс генерального прокурора повідомив, що понад 7 тисяч дітей були депортовані на тимчасово непідконтрольну територію України, в росію та білорусь.

Мінреінтеграції нагадало: раніше посвідчення особи на повернення видавали винятково дипломатичні представництва та консульські установи України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.

Для оформлення посвідчення необхідно подати законному представнику, члену сім’ї до територіального органу ДМС за місцем звернення такі документи:

1) письмову заяву із зазначенням відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), у тому числі змінені дата народження, місце народження, унікальний номер запису у Реєстрі (за наявності), зареєстроване/задеклароване місце проживання тощо), а також обставин, які зумовлюють необхідність оформлення посвідчення та способу подальшої передачі посвідчення такій особі;

2) свідоцтво про народження або документ про реєстрацію народження, видані компетентним органом іноземної держави і легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України (у тому числі його копія, засвідчена в установленому порядку), або е-свідоцтво про народження, або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження – у разі оформлення посвідчення особі у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС. У разі відсутності свідоцтва про народження такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної у письмовій заяві, яка в подальшому перевіряється працівником ДМС;

3) документ, що посвідчує особу законного представника, члена сім’ї, (документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-посвідка на тимчасове проживання, е-посвідка на постійне проживання, єДокумент), та документ, що підтверджує повноваження особи (у разі подання документів законним представником) або факт родинних стосунків (у разі подання документів членом сім’ї).

У разі відсутності у законних представників, членів сім’ї документів, які підтверджують їх повноваження або факт родинних стосунків, такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної у письмовій заяві, яка в подальшому перевіряється працівником ДМС за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

4) дві кольорові фотокартки особи у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС, розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для вклеювання до посвідчення) та розміром 10 х 15 сантиметрів (для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування до відомчої системи ДМС) – у разі оформлення посвідчення особі у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Для оформлення посвідчення Мінреінтеграції подає до територіального органу ДМС за місцем звернення такі документи:

1) офіційне звернення із зазначенням відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), у тому числі змінені дата народження, місце народження, унікальний номер запису у Реєстрі (за наявності), зареєстроване/ задеклароване місце проживання, відомості про батьків тощо), а також обставин, які зумовлюють необхідність оформлення посвідчення, та способу подальшої передачі посвідчення такій особі;

2) дві кольорові фотокартки особи у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС, розміром 3,5х4,5 сантиметра (для вклеювання у посвідченні) та розміром 10х15 сантиметрів (для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування до відомчої системи ДМС) – у разі оформлення посвідчення особі у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС;

3) документи, видані на ім’я особи, якій оформляється посвідчення, у тому числі ті, що містять її фотозображення (за наявності), або їх копії.

Порядок надходження та опрацювання відомостей про особу, на ім’я якої необхідно оформити посвідчення, а також передачі такій особі посвідчення встановлюється Мінреінтеграції.

Працівник територіального органу ДМС під час приймання документів від законного представника, члена сім’ї, Мінреінтеграції перевіряє повноту поданих документів/інформації, що в них міститься, формує у відомчій системі ДМС заяву-анкету та здійснює сканування зазначених документів.

Внесення до заяви-анкети інформації про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення, здійснюється з використанням відомостей, які містяться в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Після формування заяви-анкети у відомчій системі ДМС працівник територіального органу ДМС забезпечує її друк та надання законному представнику, члену сім’ї для перевірки правильності внесених відомостей.

Законний представник, член сім’ї власним підписом підтверджує правильність внесених відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення. Посвідчення оформляється без внесення підпису особи, на ім’я якої воно оформляється.

Код відповідного структурного підрозділу ДМС, що оформив посвідчення, позначається чотиризначним числом, яке визначається ДМС. Серія та номер, дата оформлення посвідчення вносяться до відомчої системи ДМС.

Оформлене посвідчення надсилається ДМС до територіального органу ДМС для подальшої передачі законному представнику, члену сім’ї або надсилається Мінреінтеграції для організації подальшої передачі особі, на ім’я якої оформлене посвідчення.

Отже, органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. Проте в якій формі (електронній чи паперовій) передається посвідчення особі (тому, хто опинився за кордоном без документів) в Порядку не зазначено!

Інформація про надсилання та передачу посвідчення вноситься до відомчої системи ДМС та заяви-анкети, яка зберігається у паперовій формі.

У разі закінчення строку дії документів інформація про їх недійсність вноситься до відомчої системи ДМС.

ДМС має право відмовити в оформленні посвідчення у разі, коли:

1) стосовно оформлення посвідчення звернувся законний представник або член сім’ї, повноваження якого щодо отримання посвідчення не підтверджено відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян або документально;

2) документи та інформацію, необхідні для оформлення посвідчення, подано законним представником, членом сім’ї, Мінреінтеграції не в повному обсязі;

3) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, відомчої системи ДМС не підтверджують інформації, поданої законним представником, членом сім’ї, Мінреінтеграції, або її обсяг недостатній для ідентифікації особи.

Порядком передбачено, що у письмовому рішенні про відмову в оформленні посвідчення, яке доводиться до відома законного представника, члена сім’ї, Мінреінтеграції, зазначаються підстави такої відмови. Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС у разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими відмовлено в оформленні посвідчення.

Цей важливий крок допоможе ідентифікувати та повернути на Батьківщину наших співвітчизників та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, які були насильно переміщені на територію російської федерації.

Сподіваємося, що видане посвідчення для повернення особи в Україну полегшить надалі долю громадян України, які опинилися за кордоном без документів у воєнний час.

Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультація – звертайтесь за номером телефону: 067-79-87-057.

Галина Кітраль, юрист

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви