Роз’яснення від ПФУ: Коли та як заповнювати нову таблицю 5 звіту з ЄСВ?

01.10.2018 | Filed under: Акценти

За серпень 2018 року заповніть і подайте нову форму Звіту з ЄСВ. У тих, хто вже з нею ознайомився, найбільше запитань до таблиці 5. Та й не дивно, адже її суттєво відкоригували. Зокрема, додали нові реквізити, розширили перелік обставин, коли маєте сформувати і подати таблицю.

Подавайте таблицю 5 Звіту з ЄСВ (форма № Д4), лише якщо на те є підстави. Як і раніше, формуйте її, якщо:
• уклали або розірвали трудовий договір чи цивільно-правовий договір із застрахованою особою (крім підприємців);
• уклали або розірвали трудовий договір із застрахованою особою, яку працевлаштували на нове робоче місце;
• надали працівниці відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у т. ч. особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
• надали особі відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• надали особі відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
Нові підстави:
• особу перевели на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника;
• особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби.

Остання підстава не стосується «звичайних» роботодавців. Вона — для силових відомств (військових частин, органів поліції тощо). Тому, якщо вашого працівника призвали на строкову службу (працівник уклав контракт), формувати таблицю 5 Звіту з ЄСВ і показувати початок та закінчення служби не потрібно.

Формуйте таблицю, якщо переводите працівника

Не плутайте переведення працівника із тимчасовим переведенням чи виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника. У таблиці 5 Звіту з ЄСВ відображайте лише дані про переведення працівника на постійну посаду, про яке зазначаєте у трудовій книжці.

Працівника тимчасово переводять на іншу посаду. Чи заповнювати таблицю 5 Звіту з ЄСВ?

Ні, якщо тимчасово переводите працівника, таблицю 5 Звіту з ЄСВ не формуйте і не подавайте.
Інша ситуація, якщо працівника переводите на постійну посаду. За таких обставин заповніть два рядки:
• у першому зазначте дату звільнення з обійманої посади;
• у другому — дату початку роботи за новою посадою.

Працівник працював на підприємстві на посаді бухгалтера. З 15.08.2018 його перевели на посаду заступника головного бухгалтера. Як це показати у таблиці 5 Звіту з ЄСВ?

Заповніть два рядки. У першому зазначте поточну посаду працівника, у реквізиті 11 — дату закінчення роботи за цією посадою. У другому рядку зазначте нову посаду працівника і дату початку роботи на новій посаді у реквізиті 11 (див. Додаток).

Як у таблиці 5 Звіту з ЄСВ відобразити, що працівник виконує обов’язки іншого працівника?

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи — це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігають робоче місце (посаду) (Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)», затверджена наказом Держкомпраці СРСР, Мінфіну СРСР, ВЦРПС СРСР від 14.05.1982 № 53-ВЛ).
Позаяк працівник виконуватиме обов’язки колеги тимчасово і запис до трудової книжки про це не вносять, про переведення не йдеться. Відповідно, заповнювати таблицю 5 Звіту з ЄСВ у такому разі не потрібно.

Чи відображати у таблиці 5 Звіту з ЄСВ переведення працівника на інше підприємство?

Так, сформуйте і подайте таблицю 5. Однак покажіть не переведення, а звільнення. Позаяк за пунктом 5 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП) переведення працівника на інше підприємство — це одна з форм припинення трудових відносин, а не переведення в розумінні статті 32 КЗпП. Підставу для звільнення зазначте у реквізиті 17. Новий роботодавець має показати прийняття працівника за переведенням.

Покажіть відомості про посаду працівника
У таблиці 5 Звіту з ЄСВ зазначайте дані щодо посади працівників у нових реквізитах:
• 12 «Професійна назва роботи»;
• 13 «Код ЗКППТР» (код загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів);
• 14 «Код класифікатора професій»;
• 15 «Посада» — відповідає запису у трудовій книжці.

Заповнити реквізити 12-14 допоможе Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держкомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.10 № 327 (далі — Класифікатор професій). Професійна назва роботи — п’ята графа Класифікатора професій.
Якщо у Класифікаторі професій немає коду КЗППТР, реквізит 13 не заповнюйте.

Найменування посади, на яку прийняли працівника, немає у класифікаторі професій. Чи буде помилкою, якщо у графі 15 «Посада» таблиці 5 Звіту з ЄСВ зазначити фактичну посаду працівника згідно зі штатним розписом, а у графі 12 «Професійна назва роботи» — найбільш близьке за посадовими обов’язками (аналог) найменування роботи із Класифікатора професій?

Роботодавець має право використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт. Їх містить Додаток В Класифікатора професій.
Серед них: бригадний, віце-, гірничий, головний, груповий, дільничний, заступник, змінний, помічник, провідний, районний, стажист (щодо професійних назв розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи), старший, молодший, учень (щодо професійних назв робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу), черговий, перший, другий, третій, четвертий, п’ятий.
Коли застосовуєте похідні слова у професіях, користуйтеся відповідними галузевими випусками Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
У такому разі у реквізиті 12 зазначте базову назву професії відповідно до Класифікатора професій, а розширену — у реквізиті 15.

У штатному розписі є посади: заступник начальника управління — начальник відділу та начальник сектору — адміністратор. За класифікатором це дві різні професії, які не можна об’єднати в одну. Як заповнити таблицю 5 Звіту з ЄСВ?

В описаній ситуації застосовуйте похідні слова. Користуйтеся Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Пам’ятайте, що керівник підприємства (установи, організації) несе відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок (п. 4 постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301). За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках — іншу відповідальність.
Трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи працівника. Записи у ній беруть до уваги під час призначення пенсії, виплат за вислугу років та інших пільг. Найменування робіт, професій або посад заповнюйте відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій та відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мін’юсту від 29.07.1993 № 58.
Керівники підприємств мають стежити, аби в кадровій документації (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо) назви посад записували за Класифікатором професій.
Наприклад, від професійної назви роботи «Бухгалтер» — код КП 3433, код ЗКППТР 20281 — можна утворювати похідну «Бухгалтер-касир» із кодом КП 3433.
Але потрібно визначити, чи то бухгалтер із дипломом спеціаліста (код КП 2411.2, код ЗКППТР 20281), чи касир (код КП 4211, код ЗКППТР 22921), або бухгалтер-касир торговельної зали. Отже, якщо посада складається з двох посад, за основу беремо першу посаду як похідну.

Як заповнити реквізит 15 «Посада» таблиці 5 Звіту з ЄСВ за зовнішнім сумісником?

Якщо сумісник не надав трудової книжки, посаду такого працівника визначте за кадровими документами. Тобто зазначте посаду із трудового договору, наказу про приймання працівника на роботу, штатного розпису.
Як заповнювати таблицю 5 Звіту з ЄСВ, якщо уклали з фізособою цивільно-правовий договір про надання послуг або виконання робіт? Чи заповнювати реквізити 12-15?
Ні, не заповнюйте реквізити 12 «Професійна назва роботи», 13 «Код ЗКППТР», 14 «Код КП», 15 «Посада», якщо укладаєте цивільно-правовий договір із фізичною особою про надання послуг або виконання робіт.
Виконання робіт чи надання послуг за договорами цивільно-правового характеру не зумовлює виникнення трудових відносин між замовником (підприємством) та особою, що їх виконує (надає). Трудової книжки на таку особу не ведуть, тому і записів про надання послуг або виконання робіт до неї не вносять.

Чи заповнювати графи 12-15 таблиці 5 Звіту з ЄСВ, коли показуємо інформацію про початок/закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустки для догляду за дитиною віком від трьох до шести років), якщо у звітному місяці професійну назву роботи і посаду працівниці не змінювали?

Ні, не заповнюйте. Заповнюйте реквізити 12, 13, 14, 15, лише коли приймаєте працівника на роботу, звільняєте його або змінюєте посаду.
Зазначте підставу для подання таблиці 5
У реквізиті 16 таблиці 5 Звіту з ЄСВ зазначте подію-підставу, через яку сформували таблицю 5. Наприклад, «Наказ № 56 від 10.08.2018».

Яким документом підтвердити початок відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в таблиці 5 Звіту з ЄСВ у реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду»: листком непрацездатності (зазначити номер) чи іншим?

Попри те що право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами засвідчують листком непрацездатності, підставою надати її є наказ. Тому, якщо надаєте працівниці відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, зазначте наказ у реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду».

У таблиці 5 Звіту з ЄСВ у реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» зазначати номер відповідного наказу і дату його створення чи достатньо лише номера?

У таблиці 5 Звіту з ЄСВ у реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» зазначте назву документа (наприклад наказ), його дату і номер.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо юних футболістів
  31.01.2020 | 13:57

  Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

 • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
  28.01.2020 | 16:00

  Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви