Є зростання, а є і спад

13.03.2014 | Filed under: Публікації

Відійшов у минуле 2013 рік, і статистика уже підвела результати роботи по усіх галузях господарки міста і подає нам факти для власних роздумів та висновків. А факти красномовно говорять про те, чи маємо з чого радіти, чи ні, чи досягаємо якихось зрушень в господарці Трускавця, чи тупцюємося на місці.

Погляньмо на результати роботи промислової галузі, яка в господарці міста займає чи не провідну роль.

 За 2013р. промислові підприємства міста реалізували промислової продукції на 101,6 млн. грн. (0,3% загальнообласного обсягу). У 2012 році цей показник становив 93, 4 млн. грн.. Як бачимо, є зростання але не дуже значне.

Із загального обсягу реалізованої за 2013 рік промислової продукції 101,6 млн. грн. становила продукція добувної та переробної промисловості, яка розподілилась наступним чином: 70,4 млн. грн. (69,3% від обсягу реалізованої продукції) – споживчі товари короткострокового використання, 28,1 млн. грн. (27,7%) – енергія, 2822,3 тис. грн. (2,8%) – інвестиційні товари, 263,4 тис. грн. (0,2%) – товари проміжного споживання.

***

 Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) залучених в економіку міста Трускавця станом на 31 грудня 2013р. становив 38,2 млн. дол. США, що складає 2,2% до загального обсягу інвестицій у Львівській області.

У розрахунку на одну особу припадає 1,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій (в середньому по області 676,7 дол. США). За обсягом інвестицій на одну особу місто займає 2 місце по області.

Приріст обсягу іноземних інвестицій з початку року склав 44,9% або 11,8 млн. дол. США.

Найбільше прямих іноземних інвестицій було спрямовано в підприємства, які займаються операціями з нерухомим майном − 24,8 млн. дол. США (65,0% від загального обсягу по місту), в охорону здоров’я та надання соціальної допомоги − 7,2 млн. дол. США (18,8%) та інші галузі господарювання.

В економіку міста інвестували інвестори з Віргінських Островів − 13,3 млн. дол. США (35,0% від загального обсягу по місту), Нідерландських Антильських Островів (Кюрасао) − 13,1 млн. дол. США (34,3%), Молдови − 4,3 млн. дол. США (11,2%), а також Кіпру, Великої Британії, Латвії, Хорватії та інших країн світу.

 У 2013р. надійшло 12,5 млн. дол. США (14,2% загальної суми надходжень по області). За цим показником місто займає 4 місце в області. У порівнянні до 2012р. обсяг надходження прямих іноземних інвестицій збільшився у 17,3 рази. У 2013р. вилучення капіталу склало 683,9 тис. дол. США.

***

За 2013 рік в місті прийнято в експлуатацію 7 нових індивідуальних житлових будинків загальною площею 11,9 тис. м. кв., що включає 160 одиниць квартир. Порівняно з 2012 роком введення житла збільшилося на 45,2%.

Прийнято в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу без дозволу загальною площею231 м. кв., що складає 0,2% від загальнообласного показника, 1,9% до загального прийняття по місту та зменшився відповідно до 2012 року на 44,7%.

Прийнято в експлуатацію індивідуальних житлових будинків 6 нових будівель (6 квартир) загальною площею 7 тис. м. кв., в порівнянні до 2012 року цей показник зменшився на 43,4%.

Частка міста в загальнообласному обсязі прийнято в експлуатацію житла становить 1,8%.

За обсягами прийнятого житла місто займає 15 місце, а за темпом зростання житлового будівництва – 5 місце в області.

В середньому на 1000 мешканців у 2013 році прийнято в експлуатацію570,8 м. кв. загальної площі житла (по області –267,8 м. кв.).

У 2013р. прийнято в дію нежитлових будівель, інженерних споруд та потужностей в регіоні: пансіонатів кількістю 96 місць., торгові центри, універмаги, магазини площею1265 кв. м. торг. площ., котельна районна потужністю 1,95 Гкал/год, плавальний басейн площею1933 кв. м. дзеркала води (2 споруди) та їдальні, кафе, закусочні тощо кількістю 30 посад. місць.

***

У галузі нефінансових послуг за 2013 рік підприємства міста та їх структурні підрозділи реалізували їх на суму 1,1 млрд. грн., що становить 7,6% від загального обсягу реалізованих послуг у Львівській області.

Лише за грудень 2013 року підприємства міста та їх структурні підрозділи реалізували послуг на суму 97,1 млн. грн., що становить 6,8% від загального обсягу реалізованих послуг у Львівській області.

 Населенню реалізовано послуг за 2013 рік на суму 482,0 млн.грн., що становить 15,4% від загальнообласного обсягу.

***

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій у м. Трускавці у 2013р. становила 1876,38 грн., і у 1,5 рази перевищила рівень встановленої мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218,00 грн.) та порівняно з 2012р. зросла на 9,7%. Проте, її рівень на 32,7% менше середнього рівня в економіці області, та на 33,3% менше, ніж в Бориславі, і на 18,3% менше, ніж в Дрогобичі.

Станом на 1 січня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати склала 267,5 тис. грн. Порівняно з 1 грудня 2013 року загальна сума боргу в економіці міста залишилась на тому ж рівні, а порівняно з 1 січня 2013 року зменшилась на 72,0%. Частка боргу міста становить 0,6% по області

Станом на 1 січня 2014 року кількість працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата становила 50 осіб. Сума заборгованості з розрахунку на одного працівника складає 2704,00 грн.

Сума заробітної плати станом на 1 січня 2014 року невиплаченої працівникам підприємств-банкрутів становить 132,3 тис. грн.

***

На ринку праці середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій за 2013 рік становила 11837 осіб, що складає 2,3% у структурі регіону та на 1,4% менше, ніж 2012 рік.

Протягом 2013р. на підприємства було прийнято 2331 осіб або 19,7% до загальної кількості штатних працівників, а звільнено 2952 особи або 24,9% до загальної кількості штатних працівників.

 Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2014р. становила 226 осіб, з них 114 осіб (або 50,4%) – жінки та 110 осіб (48,7%) – молодь у віці до 35 років. Допомогу по безробіттю отримували 173 особи ( 76,5% ), які мали статус безробітного.

Середній розмір допомоги по безробіттю становив 920,11 грн., що дорівнює 75,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218,00 грн.)

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на фахівців (27,8%), працівників сфери торгівлі та послуг (25,0%) від загальної кількості заявлених вакансій, а найменший – на законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (2,8%), професіоналів (5,6%). Внаслідок цього серед останніх категорій спостерігалося найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (40 і 15 осіб відповідно).

 Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня 2014р. становило 6 осіб.

***

Субсидії. За 2013 рік до служб із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 926 сімей, з яких 901 (97,3%) – повторно. Призначено субсидії 901 сім’ї (97,3% із числа тих, що звернулися). Загальна сума призначених субсидій становила 157,7 тис. грн.

Середня сума призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії за 2013 рік становила 175,0 грн.

Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець грудня 2013 року становила 150,6 тис. грн.

На кінець грудня 2013р. загальна заборгованість населення становила 7362,1 тис. грн. і збільшилася порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 788,5 тис. грн. У загальній сумі заборгованості найбільшу питому вагу становить заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання 3216,5 тис. грн. або 43,7%. Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги становив 3,9 місяця.

Сім’ї, які не платили плату більше трьох місяців склали за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 67,1%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 12,7%, газопостачання − 2,9% всіх квартиронаймачів міста.

***

Чисельність населення міста Трускавця станом на 1 січня 2014р. становила 29386 осіб (постійного населення 20855 осіб).

Протягом 2013 рік населення міста Трускавець зменшилось на 130 осіб. Зменшення населення відбулось за рахунок міграційного скорочення (на 134 особи) та природнього зростання (на 4 особи).

Упродовж 2013 року в місті Трускавці народилося 228 дітей, померло 224 особи. Із числа померлих 1 дитина віком до 1-го року.

За 2013 рік у місто прибуло 243 і вибуло 377 осіб, міграційне скорочення становило 134 особи.

У середньому на кожну тисячу осіб народилось 10,9 немовлят, що на 9,9% більше від 2012 р

На кожну тисячу осіб у середньому померло 10,7 осіб. Порівняно з 2012 роком коефіцієнт смертності зріс на 1,9%.

Протягом 2013 року в місті Трускавці зареєстровано 220 шлюбів. У порівнянні до 2012 року кількість шлюбів збільшилась на 2 одиниці.

Із загальної кількості померлих 4,0% (9 осіб) від нещасних випадків у побуті, за аналогічний період минулого року 9 осіб. У тому числі: 2 пішоходи потерпілі внаслідок транспортного нещасного випадку, 2 особи від випадкового отруєння дії алкоголю, 2 особи від нещасних випадків пов’язаних із загрозою дихання, 1 особа від випадків ушкодження з невизначеним наміром, 1 особа від падіння та 1 особа від транспортних нещасних випадків.

Міграційна активність населення в порівнянні з 2012р. збільшилась. Кількість населення, яка прийняла участь у міграційних процесах склала 620 особи, з них зовнішня міграція: прибуло із-за меж області 79 осіб, вибуло за межі області 115 осіб, від’ємне сальдо міграції склало 36 осіб; в межах області у місто Трускавець прибуло 164 особи, вибуло –262 особи, від’ємне сальдо міграції склало 98 осіб.

Галина Шийка, начальник відділу статистики м. Трускавця,

Андрій Говіщак, газета «Франкова криниця Підгір`я»

(Переглядів 99 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви