Трускавець 2012 року в дзеркалі статистики

02.04.2013 | Filed under: Публікації

Промисловість

За 2012р. промислові підприємства міста реалізували промислової продукції на 93.4 млн. грн (0,3% загальнообласного обсягу). 66,1% у цьому обсязі займала продукція переробної промисловості, з неї: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 59,2%. Підприємствам з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води належало 33,9% продукції.

Із загального обсягу реалізованої за 2012р. промислової продукції 61,8 млн. грн. становила продукція добувної та переробної промисловості, яка розподілилась наступним чином: 55,4 млн. грн. (89,7% від обсягу реалізованої продукції) – товари широкого використання, 5,4млн.грн.(8,8%)– інвестиційна продукція, 0,9 млн. грн. (1,5%) – сировинна продукція.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січень 2013р. відносно січня 2012р. зріс випуск сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого), включаючи сирну сирватку та кисломолочний сир у 2 рази, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків у 1,9 раза, молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого) у 1,6 раза, води натуральної мінеральної негазованої в 1,4 раза, води натуральної мінеральної газованої на 10,3%.

За січень 2013р.бутлів,пляшок,флаконів та виробів подібних з пластмас було вироблено на 17,6% більше, ніж за січень2012 року.

На підприємствах з постачання пари та води гарячої (теплоенергії, виробленої та відпущеної) обсяг виробленої та відпущеної теплоенергії у січні 2013р. на 5,5% менше січня 2012р.

Використання і залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

На 1 лютого 2013р. у споживачів і постачальників міста в залишках нараховувалося 9,8 т газойлів та 8,2 т бензину моторного.

Порівняно з 1 січнем 2013р. залишки газойлів збільшилися на 38%, а бензину моторного зменшилися на 49,4%. Порівняно з 1 лютим 2012р. залишки газойлів збільшились на 3,2%, бензину моторного – на 42,7%.

За січень 2013р. підприємства та організації міста використали 4310,2 тис.м3 газу природного, 54,4 т газойлів, 42,9 т бензину моторного та 15,0 т вугілля кам’яного.

В січні 2013р. у порівнянні з груднем 2012 року збільшилося використання газу природного на 4,5%, проте зменшилося використання бензину моторного на 10,8%, газойлів – на 8,1%.

У січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. зменшилося використання газойлів на 76,7%, бензину моторного − на 13,9% а газу природного збільшилося − на 31,7%.

Прийняття в експлуатацію будівель та споруд

За 2012 рік в м. Трускавець введено в експлуатацію 21 новий житловий будинок (кількість квартир в них 32 одиниці), загальною площею 8225 кв. м., що 73% більше ніж за 2011 рік. За цей період введено в експлуатацію 18 індивідуальних житлових будинків (кількість квартир в них 18 одиниць), загальною площею 6526 м. кв., що у 4,2 раза більше ніж у 2011 році. Також за цей період введено в експлуатацію 3 не індивідуальні житлові будинки (кількість квартир в них 14 одиниць), загальною площею 1699 м. кв., що на 17,5% більше ніж за 2011 рік. Слід відмітити, що введено в експлуатацію згідно із Порядком прийняття в експлуатацію житлових будинків, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (Наказ Мінрегіону від 24.06.2011р. №91) приватних житлових будинків садибного типу 418 м. кв., що становить 0,2% по області та у 2,2 раза більше ніж у 2011 році.

За розподілом загальної площі житлових будівель за їх видами введених в експлуатацію 7592 м. кв. будинків одноквартирних та 633 м. кв. будинків з трьома і більше квартирами.

Частка міста в загальнообласному обсязі введеного в експлуатацію житла становить 1,1%.

За обсягами введеного житла м. Трускавець займає 20 місце, а за темпом зростання житлового будівництва – 25 місце в області.

В середньому на 1000 мешканців у 2012р. введено в експлуатацію 391 м. кв. загальної площі (по області – 290 м. кв.).

У 2012 році в м. Трускавці, за рахунок коштів держбюджету, введено в експлуатацію 80 ліжок в санаторіях.

У 2012р. введено в дію нежитлових будівель, інженерних споруд та потужностей в регіоні: готель з рестораном − 60 місць; готель без ресторана − 60 місць; пансіонат − 64 місця; торгові центри, універмаги, магазини − 1083 кв. м.; їдальні, кафе, закусочні − 74 посад. місць; будівлі підприємств харчової промисловості (з оброблення молока рідкого і вершків) − 200 т.; споруди та системи радіозв’язку − 40 кВт (1шт.); споруди підприємств електро- та теплоенергетики − 100 кВт.

Прямі іноземні інвестиції

Обсяг прямих іноземних інвестицій у підприємств та організацій м. Трускавця станом на 31 грудня 2012р. становив 26339,5 тис. дол. США, що складає 1,6% до загального обсягу інвестицій у Львівській області. У розрахунку на одну особу в м. Трускавець припадає 1252,0 дол. США прямих іноземних інвестицій (в середньому по області 648,1 дол. США). Приріст обсягу іноземних інвестицій на кінець звітного періоду до початку року склав 0,4% або 115 тис. дол. США.

Частка м. Трускавець у загально обласному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року склала 1,6%. За обсягом інвестицій на одну особу м. Трускавець займає 3 місце по області.

За видами економічної діяльності прямих іноземних інвестицій спрямовано в підприємства, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям − 14236,3 тис. дол. США (54% від загального обсягу по місту), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги − 7180,1 тис. дол. США (27,3%), діяльності готелів та ресторанів − 2675,3 тис. дол. США (10,2%), промисловістю − 1252,9 тис. дол. США (4,8%), торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку − 759,7 тис. дол. США (2,9%) та будівництвом − 235,2 тис. дол. США (0,9%).

Найбільше інвестували в економіку м. Трускавця інвестори з Віргінських Островів − 7090,5 тис. дол. США (26,9% від загального обсягу), Нідерландських Антильських Островів − 6834,0 тис. дол. США (25,9%), Молдови − 4253,1 тис. дол. США (16,1%), Кіпру − 3370,5 тис. дол. США (12,8%), Великої Британії − 2384,0 тис. дол. США (9,1%), Латвії − 909,3 тис. дол. США (3,5%), Російської Федерації − 664,4 тис. дол. США (2,5%), Хорватії − 423,0 тис. дол. США (1,6%) та Польщі − 200,0 тис. дол. США (0,8%).

У 2012р. надійшло 725,3 тис. дол. США (0,2% загальної суми надходжень по області). За цим показником м. Трускавець займає 10 місце в області.

Нефінансові послуги

За 2012 рік підприємства міста та їх структурні підрозділи реалізували послуг на суму 946,5 млн. грн., що становить 6,5% від загального обсягу реалізованих послуг у Львівській області та більше 2011 року у фактичних цінах на 117,6 млн. грн., або на 14,2%.

За грудень 2012р. підприємства міста та їх структурні підрозділи реалізували послуг на суму 88,6 млн. грн., що становить 7,1% від загального обсягу реалізованих послуг у Львівській області та більше грудня 2011р. у фактичних цінах на 1,3 млн. грн., або на 1,5%.

В загальному обсязі реалізованих послуг у грудні 2012р. послуги у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги становила 62,8 млн. грн. (70,9%), діяльності готелів та ресторанів − 18,6 млн. грн. (20,9%), операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 6 млн. грн. (6,7%), діяльності транспорту та зв’язку – 1,2 млн. грн. (1,4%), надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту – 33,3 тис. грн. (0,04%), підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 4,6 тис. грн. (0,01%).

Населенню реалізовано послуг у 2012 році на суму 380,5 млн. грн., що становить 13,3% від загальнообласного обсягу та більше 2011 року на 41,4 млн. грн. або на 12,2%.

Населенню реалізовано послуг у грудні 2012р. на суму 35,1 млн. грн., що становило 14,7% від загальнообласного обсягу та більше грудня 2011р. на 1,8 млн. грн. або на 5,5%. Частка послуг реалізованих населенню становила в сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги становила 26,2 млн. грн. (74,6%), діяльність готелів та ресторанів − 7,8 млн. грн. (22,2%), операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям − 671,7 тис. грн. (1,9%), діяльності транспорту та зв’язку − 438,3 тис. грн. (1,2%), надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту − 14,4 тис. грн. (0,04%), підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 3,0 тис. грн. (0,01%).

Частка міста у загальнообласному обсязі реалізованих послуг у грудні 2012р. становила 6,9%.

Оплата праці

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій (далі підприємств)1 у м. Трускавці у 2012р. становила 1710,67 грн., і у 1,5 раза перевищила рівень встановленої мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1134,00 грн.) та порівняно з 2011р. зросла на 12,5%. Проте, її рівень на 33,6% менше середнього рівня в економіці області. Середня заробітна плата за одну оплачену годину становить 12,40 грн.і на 11,7% більше порівняно з 2011роком.

Станом на 1 січня 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 склала 957,6тис.грн. Порівняно з 1 січня 2012 року загальна сума боргу в економіці міста збільшилась у 1,5раза, а порівняно з 1 грудня 2012року збільшилася на 0,5%. Частка боргу міста становить 1,6% по області.

Сума боргу на економічно активних підприємствах порівняно з 1 січня 2012р. збільшилась на 504,1тис.грн. (у 8,3 рази), а порівняно з 1 грудня 2012р. збільшилась на 4,7 тис. грн (на 0,8%) і становила 572,7тис.грн.

Станом на 1 січня 2013р. кількість працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, становила 273 особи, таж сама, що і на 1 грудня 2012р.

 Сума заборгованості з розрахунку на одного працівника складає 2097,80 грн. Сума заробітної плати станом на 1 січня 2013р. невиплаченої працівникам підприємств-банкрутів, порівняно з 1 січня 2012р. зменшилась на 165,0тис.грн. і становить 384,9тис.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій за 2012рік становила 12002 особи, що складає 2,2% у структурі регіону та на 3,4% більше, ніж за 2011р.

Кількість прийнятих працівників становила 3007 осіб або 25,1% до загальної кількості штатних працівників, а кількість вибулих відповідно 2858 осіб або 23,8% до загальної кількості штатних працівників.

У 2012році 34 особи або 0,3% перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт),що на 73,4% менше, ніж у 2011р та 1300 осіб або 10,8% середньооблікової кількості штатних працівників – переведені на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин, що на 47,8% менше, ніж у 2011році.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2013р. становила 307 осіб, з них 46,3% – жінки та 59,6% – молодь у віці до 35 років. Допомогу по безробіттю отримували 64,5% осіб, які мали статус безробітного.

За професійними групами безробітні розподілялись так: 19,2% – фахівці; 17,6% -працівники сфери торгівлі та послуг; 16,3% – законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі); 16,0% – професіонали; 8,8% – кваліфіковані робітники з інструментом; 8,8% – технічні службовці; 7,2% – найпростіші професії; 5,2% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 1,0% – кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня п.р. становило 9 осіб. За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (30,0% від загальної кількості заявлених вакансій), фахівців (24,2%)), а найменший – на кваліфікованих робітників з інструментом (3,0%) та на законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (6,0%). Внаслідок цього серед останніх категорій спостерігалося найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (27осіб та 25 осіб відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж січня п.р., становила 192 особи. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 874,48 грн., що дорівнює 76,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

Населення

Чисельність населення м. Трускавця станом на 1 січня 2013р. становила 29516 (постійного 20985 осіб).

Упродовж 2012 року в м. Трускавці народилося 208 дитини, померла 221 особа.

За 2012 рік у місто прибуло 262 і вибуло 356 осіб, міграційне скорочення становило 94 особи.

У середньому на кожну тисячу осіб народилось 9,9 немовляти, що на 1% 2011 року.

На кожну тисячу осіб у середньому померло 10,5 особи. Порівняно з 2011 роком коефіцієнт смертності зріс на 12,9%.

Протягом 2012 року в місті зареєстровано 222 шлюби. Порівняно з 2011 роком кількість шлюбів збільшилась на 23 одиниці.

Із загальної кількості померлих 9 осіб від нещасних випадків у побуті, у тому числі 1 особа внаслідок транспортного нещасного випадку, 1 особа від падіння, 1 особа від випадкового утоплення та занурення у воду, 1 особа від навмисного самоушкодження та 5 осіб від випадків ушкодження з невизначеним наміром. За аналогічний період минулого року та ж сама кількість померлих від нещасних випадків у побуті.

Міграційна активність населення в порівнянні з 2011 роком зменшилася. Кількість населення, яка прийняла участь у міграційних процесах склала 618 осіб, з них зовнішня міграція: прибуло із-за меж області 67 осіб, із-за меж України 12 осіб, вибуло за межі області 104 особи, за межі України – 6 осіб, від’ємне сальдо міграції склало 31 особу; в межах області у м. Трускавець прибуло 183 особи, вибуло – 246 осіб.

Надання населенню субсидій

За грудень 2012р. до служб із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 343 сім’ї, з яких 331 (96,5%) – повторно. Призначено субсидії 341 сім’ї (99,4% із числа тих, що звернулися). Загальна сума призначених субсидій становила 77,4 тис. грн.

За 2012 рік до служб із надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 1074 сім’ї, з яких 1039 (96,7%) – повторно. Призначено субсидії 1064 сім’ям (99,1% із числа тих, що звернулися). Загальна сума призначених субсидій становила 191 тис. грн.

Середня cума призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії за грудень 2012р. становила 227 грн., а за 2012 рік − 179,5 грн.

Призначено субсидії у грудні 2012р. 341 сім’ї на загальну суму 77,4 тис. грн., а за 2012 рік − 1064 сім’ям на загальну суму 191 тис.грн.

Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у грудні 2012р. нараховано 281,1 тис. грн. для відшкодування цих послуг, а за 2012 рік − 1513,7 тис. грн. Сума перерахованих їм коштів, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів за грудень 2012р. становила 157,4 тис. грн., а за 2012 рік − 1494,9 тис. грн.

Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг за грудень 2012р. становила 270,7 тис. грн.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг

 У грудні 2012р. мешканцям м. Трускавця нараховано до оплати за житло і комунальні послуги 3033,6 тис. грн. У той же час, населення сплатило квартирної плати і комунальних платежів 2015,5 тис. грн. (враховуючи погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту електроенергію 323,7 тис. грн. Рівень сплати за житлово-комунальні послуги становив 66,4% від нарахованих до сплати сум, а саме: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 97,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 97,2%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 55,6,1%, газопостачання – 50,2%.

На кінець грудня 2012р. загальна заборгованість населення становила 6850,2 тис. грн. і збільшилася порівняно з відповідною датою попереднього місяця на 1018,1 тис. грн.. У загальній сумі заборгованості найбільшу питому вагу становить заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання 3202,3 тис. грн. або 46,7%. Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги становив 3,7 місяця.

Сім’ї, які не платили плату більше трьох місяців склали за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 67,4%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 25,3%, газопостачання – 2,9 всіх квартиронаймачів міста.

Галина Шийка, начальник відділу статистики в м. Трускавець

(Переглядів 84 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви