Публікації про імунотропну дію бальнеотерапії на курорті Трускавець

28.04.2020 | Filed under: Публікації

Монографії і брошури

 1. Івасівка С.В., Попович І.Л., Аксентійчук Б.І., Білас В.Р. Природа бальнеочинників води Нафтуся і суть її лікувально-профілактичної дії.- Трускавець: Вид-во “Трускавецькурорт”, 1999.- 125 с.
 2. Бальнеофіторадіодефензологія. Вплив лікувальних чинників курорту Трускавець на стан пристосувально-захисних систем осіб, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи /Флюнт І.С., Чебаненко О.І., Грінченко Б.В., Бариляк Л.Г., Попович І.Л.- К.: Комп’ютерпрес, 2002.-112 с.
 3. Саногенетичні засади реабілітації на курорті Трускавець урологічних хворих чорно-бильського контингенту /Попович І.Л., Флюнт І.С., Алєксєєв О.І., Бариляк Л.Г., Білас В.Р. та ін.- К.: Комп’ютерпрес, 2003.-192 с.
 4. Чорнобиль, пристосувально-захисні системи, реабілітація. Адаптаційні, метаболічні, гемостазіо- і імунологічні аспекти діагностики та бальнео- і фітореабілітації на курорті Трускавець осіб, підданих дії чинників аварії на ЧАЕС /Костюк П.Г., Попович І.Л., Івасівка С.В., Білас В.Р., Бариляк Л.Г. та ін.-К.: Комп’ютерпрес, 2006.-348 с.
 5. Попович І.Л. Стреслімітуючий адаптогенний механізм біологічної та лікувальної активності води Нафтуся.-К.: Комп’ютерпрес, 2011.- 300 c.
 6. Попович І.Л. Біоактивна вода Нафтуся: Посібник для лікарів.- Трускавець: B-во ЗАТ „Трускавецькурорт”, 2013.-33 с.
 7. Попович І.Л., Вісьтак Г.І., Гумега М.Д., Ружило С.В. Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх ендокринно-імунний, метаболічний і гемодинамічний супроводи.-К.: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2014.- 163 c.
 8. Чебаненко О.І., Бульба А.Я., Чебаненко Л.О., Бариляк Л.Г., Попович І.Л. Вплив біоактивної води Нафтуся на щитовидну залозу та супутні зміни нейроендокринно-імунного комплексу.-К.: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2015.- 263 c.
 9. Козявкіна О.В., Козявкіна Н.В., Гоженко О.А., Гоженко А.І., Бариляк Л.Г., Попович І.Л. Біоактивна вода Нафтуся і нейроендокринно-імунний комплекс.-К.:ЮНЕСКО-СОЦІО, 2015.-349 с.
 10. Попович І.Л. Жива вода Нафтуся: Посібник для лікарів.- Трускавець: B-во ТМР, 2018.-36 с.
 11. Сидорук Н.О., Чебаненко О.І., Жуков В.А., Попович І.Л. Порівняльне дослідження фізіологічної активності води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ.-К.:ЮНЕСКО-СОЦІО, 2018.-176 с.
 12. Gozhenko AI, Zukow W, Polovynko IS, Zajats LM, Yanchij RI, Portnichenko VI, Popovych IL. Individual Immune Responses to Chronic Stress and their Neuro-Endocrine Accompaniment. RSW. UMK. Radom. Torun; 2019: 200 p.

Статті і пріоритетні тези доповідей

 1. Саранча С.Н., Павка Р.М., Левкут Л.Г., Попович И.Л. Вода “Нафтуся” как индуктор состояния неспецифически повышенной сопротивляемости организма // Лечение и реабилитация больных на бальнеологических курортах: Тез. докл. науч.-практ. конф., посв. 10-летию сан. “Молдова” (Трускавец, июль 1994 г.).- Трускавец, 1994.- С. 48-49.
 2. Панасюк Є.М., Саранча С.М., Попович І.Л., Сивохіп І.С., Денісов С.Г., Беруль А.Ф. Потенціювання амарантом багряним імуномодулюючої дії лікувальних факторів курорту Трускавець у дітей, що проживають в зоні, забрудненій радіонуклідами // Експериментальна та клінічна фізіологія: Зб. наук. праць до 100-річчя каф. фізіології (Львів, 10-14 жовтня 1995 р.).- Львів, 1995.- С. 64-65.
 3. Попович І.Л., Павка Р.М., Саранча С.М., Левкут Л.Г. Вплив води “Нафтуся” на неспецифічну опірність у щурів // Нові підходи до організації і проведення лікування, реабілітації та рекреації в умовах курорту: Мат. міжн. н.-пр. конф. (Трускавець, жовтень 1995 р.).- Трускавець, 1995.- С. 142-145.
 4. Алєксєєв О.І., Саранча С.М., Попович І.Л. Вплив лікування на курорті Трускавець на імунітет і неспецифічну опірність у осіб, проживаючих в зоні радіоактивного контролю // Перспективи відновлювального лікування та актуальні питання санаторно-курортного оздоровлення: Тези доп. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю сан. “Південний Буг” МВС України.- Вінниця, 1995.- С. 21-22.
 5. Попович І.Л., Саранча С.М., Алєксєєв О.І, Ломейко С.М., Панасюк Є.М., Заячківська О.С. Вплив реабілітації на курорті Трускавець на показники гемато-імунного статусу організму, підданого дії малих доз радіації // Галицький лікар. вісник.- 1995.- 2, № 1.- С. 28-31.
 6. Саранча С.М., Алєксєєв О.І., Гребенюк О.В., Денісов С.Г., Сивохіп І.С., Ягельська Г.С., Попович І.Л., Назаренко Н.К. Вплив лікування на курорті Трускавець на рівень імуноглобулінів у школярів, проживаючих на території, забрудненій радіонуклідами // Тези доп. н.-практ. конф., присв. 55-річчю Трускавецького військового санаторію.- Трускавець, 1996.- С. 63-64.
 7. Попович І.Л., Івасівка С.В., Аксентійчук Б.І., Ковбаснюк М.М., Білас В.Р. Активація органічними речовинами лікувальних вод типу “Нафтуся” систем захисту організму від чужерідних агентів // Мед. реаб., курортол., фізіотер.- 1996.- № 3 (7).- С. 30-36.
 8. Саранча С.М., Панасюк Є.М., Попович І.Л., Гребінюк О.В., Сивохіп І.С., Денісов С.Г., Ягельська Г.С., Назаренко Н.К., Білас В.Р. Імунний статус школярів, проживаючих на радіаційно контрольованих територіях, і вплив на нього лікувальних факторів курорту Трускавець // Медична реабілітація потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи: Тези доп. н.-практ. конф. (Трускавець, травень 1996 р.).- Трускавець, 1996.- С. 56-57.
 9. Попович І.Л., Величко Л.М., Чебаненко Л.О. Стан здоров’я дітей та підлітків, що проживають на радіаційно забруднених теренах України, і його санаторно-курортна реабілітація // Укр. бальнеол. журн.- 1998.- 1, № 1.- С. 7-23.
 10. Ковальчук Г.Я., Білас В.Р., Попович І.Л., Гучко Б.Я. Вплив води “Нафтуся” на захисну функцію крові щурів // Актуальні питання санаторно-курортного лікування та реабілітації: Мат. доп. н.-практ. конф., присв. 30-річчю сан. “Прикарпаття” (Трускавець, 10 червня 1998 р.).- Трускавець, 1998.- С. 10-11.
 11. Флюнт І.С., Грінченко Б.В., Чапля М.М., Лехкун Г.М., Білас В.Р., Попович І.Л. Реабілітація на курорті Трускавець імунного статусу ліквідаторів аварії на ЧАЕС // Актуальні питання санаторно-курортного лікування та реабілітації: Мат. доп. н.-практ. конф., присв. 30-річчю сан. “Прикарпаття” (Трускавець, 10 червня 1998 р.).- Трускавець, 1998.- С. 39-40.
 12. Ходак О.Л., Білас В.Р., Назаренко Н.К. Варіанти імунотропних і клінічних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець у осіб після радикального лікування онкопатології // Медична гідрологія та реабілітація.- 2006.- 4, №3.- С. 9-32.
 13. Попович І.Л. Біоактивна вода Нафтуся, в цілому подібно до жень-шеню, обмежує, зводить нанівець, вивертає навиворіть нейро-гормональні, метаболічні та імунні патогенні прояви і посилює – саногенні пряви гострого стресу у щурів, не впливаючи суттєво на показники, непідлеглі стресорній дії // Медична гідрологія та реабілітація.- 2007.- 5, №4.- С. 7-29.
 14. Флюнт І.С., Грінченко Б.В., Чапля М.М., Лехкун Г.М., Білас В.Р., Попович І.Л. Бальнеотерапія на курорті Трускавець: вплив на імунний статус ліквідаторів Чорнобильської аварії // Проблеми патології в експерименті та клініці.- Т. XIX.- Львів: Світ, 1998.- С. 55-57.
 15. Попович І.Л., Алєксєєв О.І., Саранча С.М., Бариляк Л.Г., Грінченко Б.В. Вплив природних лікувальних засобів на пристосувально-захисні механізми опроміненого організму // Курортна реабілітація потерпілих від чорнобильської катастрофи.- К.: Здоров’я, 1999.- С. 80-95.
 16. Попович І.С., Івасівка С.В. Сов’як О.С. Спільний механізм стимулюючого впливу біоактивної води “Нафтуся” на канальцеву секрецію та макрофагально-лімфоцитарну систему: Актуальні проблеми застосування мінеральних вод в медичній практиці: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Трускавець-Моршин, 23-25 жовтня 2001р.) // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- 2001.- Т. І.- № 3 (дод.).- С. 111-112.
 17. Зав’ялова О.Р., Попович І.Л. Вплив аеробного зберігання води “Нафтуся” на її імуномодулюючу дію vitro: Актуальні проблеми застосування мінеральних вод в медичній практиці: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Трускавець-Моршин, 23-25 жовтня 2001р.) // Мед. реабіл., курортол., фізіотер.- 2001.- Т. І.- № 3 (дод.).- С. 132-133.
 18. Попович І.Л., Аксентійчук Б.І., Києнко В.М. Імунотропна дія бальнеочинників курорту Трускаець // Медична гідрологія та реабілітація.- 2003.- 1, №1.- С. 4-12.
 19. Аксентійчук Б.І., Попович І.Л., Києнко В.М. Роль сечової кислоти у ефектах бальнеотерапії на курорті Трускавець на фагоцитарну ланку імунітету та неспецифічний захист // Медична гідрологія та реабілітація.- 2003.- 1, №2.- С. 26-34.
 20. Кретчак Р.І., Івасівка С.В., Попович І.Л., Ковбаснюк М.М., Гучко Б.Я., Білас В.Р. Патогенетичні зв’язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секреторно-транспортну та імунну системи щурів. Повідомлення 1: Канальцева секреція і параметри лейкоцитограми периферійної крові і фагоцитозу нейтрофілів // Медична гідрологія та реабілітація.- 2005.- 3, №4.- С. 74-81.
 21. Кретчак Р.І., Івасівка С.В., Попович І.Л., Ковбаснюк М.М., Гучко Б.Я., Білас В.Р. Функціональні зв’язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секреторно-транспортну та імунну системи щурів. Повідомлення 2: Канальцева секреція і параметри спленоцитограми і гемолімфоаденоцитограми // Медична гідрологія та реабілітація.- 2006.- 4, №1.- С. 70-78.
 22. Ходак О.Л., Білас В.Р. Вплив мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах // Медична гідрологія та реабілітація.-2008.-6,№1.-С. 79-84.
 23. Грінченко Б.В. Адаптаційна бальнеофітотерапія як саногенетична основа реабілітації дисфункції нейро-ендокринно-імунної системи // Медична гідрологія та реабілітація.-2008.-6,№1.-С. 85-97.
 24. Кретчак Р.І. Функціональні взаємозв’язки між ефектами води Нафтуся на канальцеву секрецію і параметри захисно-пристосувальних систем // Медична гідрологія та реабілітація.-2008.-6,№1.-С. 147-155.
 25. Бульба А.Я. Імунний супровід тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець у жінок з гіперплазією щитовидної залози // Медична гідрологія та реабілітація.- 2008.-6, №3.- С. 60-65.
 26. Попович І.Л. Модуляція біоактивною водою Нафтуся нейроендокринно-імунного комплексу і метаболізму за умов хронічного аверсійного стресу у щурів та роль у ній її гіпоосмолярності і органічних речовин // Медична гідрологія та реабілітація. -2008.- 6, №4.-С. 13-48.
 27. Івасівка С.В., Білас В.Р., Попович А.І. Вплив аплікацій озокериту на тлі хронічного стресу на показники нейро-ендокринно-імунного комплексу і водно-електролітного обміну у щурів. Повідомлення 1: Стреслімітуючі, саногенні і квазінульові ефекти // Медична гідрологія та реабілітація. -2008.- 6, №4.-С. 65-72.
 28. Гучко Б.Я. Імунний аккомпанемент поліваріантних постстресових змін атерогенності плазми крові у щурів // Медична гідрологія та реабілітація. -2008.- 6, №4.-С. 73-83.
 29. Білас В.Р., Попович І.Л. Роль мікрофлори та органічних речовин води Нафтуся у її модулювальному впливі на нейроендокринно-імунний комплекс та метаболізм // Медична гідрологія та реабілітація. -2009.- 7,№1.-С. 68-102.
 30. Попович І.Л., Івасівка С.В. Роль органічних речовин води Нафтуся у її фізіологічній активності // Медична гідрологія та реабілітація.- 2009.- 7,№2.- С. 6-26.
 31. Струк ЗД. Мультиваріантність імунотропних ефектів біоактивної води Нафтуся за умов питної монотерапії. Медична гідрологія та реабілітація. 2009; 7(2): 92-96.
 32. Струк ЗД. Нейроендокринний та клінічний аккомпанементи мультиваріантних імунотропних ефектів біоактивної води Нафтуся. Медична гідрологія та реабілітація. 2009; 7(4): 51-65.
 33. Попович І.Л. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на пристосувально-захисні системи осіб з дизадаптозом та імунодисфункцією // Медична гідрологія та реабілітація.- 2009.- 7,№2.- С. 71-87.
 34. Вісьтак Г.І. Ендокринний та імунний супровід поліваріантних вегетотонічних ефектів біоактивної води Нафтуся у жінок // Медична гідрологія та реабілітація.- 2009.- 7,№3.- С. 81-85.
 35. Вісьтак Г.І., Маркевич Р.О. Поліваріантність ефектів біоактивної води Нафтуся на вегетативну реактивність, їх ендокринний і імунний супровід та можливість прогнозування // Медична гідрологія та реабілітація.- 2009.- 7,№4.- С. 43-50.
 36. Бариляк Л.Г., Фучко О.Л., Романський Р.Ю. Факторний аналіз впливу біоактивної води Нафтуся на метаболічний, ендокринний, імунний і гемодинамічний статуси жінок, хворих на хронічний холецистит в поєднанні з гіперплазією щитовидної залози // Медична гідрологія та реабілітація.- 2010.- 8,№2.- С. 30-34.
 37. Фучко О.Л. Супутні зміни імунного статусу у жінок, хворих на хронічний холецистит, за різних тиротропних ефектів біоактивної води Нафтуся та можливість їх прогнозування // Медична гідрологія та реабілітація.- 2010.- 8,№3.- С. 69-78.
 38. Івасівка С.В., Ковбаснюк М.М. Роль ксенобіотичних властивостей води Нафтуся в активації фагоцитів та природних кілерів, регуляції їх взаємодії в нормі і патології // Медична гідрологія та реабілітація.- 2011.-9,№1.-С. 16-36.
 39. Вісьтак Г.І., Попович І.Л. Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх ендокринний і імунний супроводи у щурів-самок // Медична гідрологія та реабілітація.-2011.-9,№2.-С. 39-57.
 40. Вісьтак Г.І. Взаємозв’язки між вегетотропними та ендокринними, імунотропними і клінічними ефектами біоактивної води Нафтуся у жінок з гіперплазією щитовидної залози // Медична гідрологія та реабілітація.- 2012.-10,№2.- С. 37-66.
 41. Стародуб А.Г., Бариляк Л.Г., Королишин Т.А., Попович І.Л. Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для амеліорації впливу бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на резистентність до гіпоксії та імунну систему // Медична гідрологія та реабілітація.- 2012.- 10,№3.- С. 4-13.
 42. Попович І.Л., Козявкіна О.В. Термінові вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх нейроендокринно-імунний супровід у практично здорових чоловіків // Медична гідрологія та реабілітація.- 2012.- 10,№3.- С. 32-65.
 43. Kozyavkina O.V., Popovych I.L., Zukow W. Immediate vegetotropic effects of bioactive water Naftussya and their neuro-endocrine-immune accompaniment in healthy men // Journal of Health Sciences.-2013.-3,№5.-P. 391-408.
 44. Козявкіна Н.В., Гоженко А.І., Бариляк Л.Г., Королишин Т.А., Попович І.Л. Поліваріантність термінових тиротропних ефектів біоактивної води Нафтуся, їх нейроендокринно-імунний супровід та можливість прогнозування // Медична гідрологія та реабілітація.- 2013.- 11, №4.- С. 27-54.
 45. Marfiyan OM, Korolyshyn TA, Barylyak LG, Kovbasnyuk MM, Yavors’kyi OV, Zukow W, Popovych IL. Neuroendocrine-immune and metabolic accompaniments of cholecystokinetic effects of balneotherapy on spa Truskavets’. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(5): 21-30.
 46. Лукович Ю.С., Попович А.І., Ковбаснюк М.М., Королишин Т.А., Бариляк Л.Г., Попович І.Л. Нейроендокринно-імунний супровід діуретичного ефекту бальнеотерапії на курорті Трускавець // Почки. Нирки.-2015.-№2(12).-С. 7-14.
 47. Shulyak OV, Flyunt IS, Flyunt VR, Fil’ VM, Hrinchenko BV, Snihur OV, Zukow W, Yanchiy OR, Popovych IL. Influence balneotherapy on spa Truskavets’ with using Canephron® N on urina lithogenicity and its metabolic and neuroendocrine-immune accompanyments in patients with chronic pyelonephrite and cholecystite // Journal of Education, Health and Sport.-2015.-5, №11.-P. 453-465.
 48. Popovych IL, Gumega MD, Verba IE, Popovych AI, Korolyshyn TA, Tkachuk SP, Ostapenko VM, Zukow W. Comparative investigation effects on nervous and immune systems of bioactive water Naftussya spa Truskavets’ and stable water solution of Boryslav’s ozokerite // Journal of Education, Health and Sport.-2016.-6, №4.-P. 364-374.
 49. Sydoruk NO, Zukow W. Comparative investigation of immediate effects on neuro-endocrine-immune complex of bioactive water Naftussya from layers Truskavets’, Pomyarky and Skhidnyts’a. Communication 1. Generic effects. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(8): 85-101.
 50. Sydoruk NO, Gozhenko AI, Zukow W. Modulating effects of bioactive water Naftussya from layers Truskavets’ and Pomyarky on neuro-endocrine-immune complex and metabolism at rats exposed to acute stress. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(11): 715-730.
 51. Flyunt VR, Flyunt I-SS, Fil’ VM, Kovbasnyuk MM, Hryvnak RF, Popel SL, Zukow W. Relationships between caused by drinking of bioactive water Naftussya changes in urine lithogenicity and neuro-humoral-immune factors in humans with theirs abnormalities. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(3): 11-30.
 52. Kul’chyns’kyi AB, Zukow W, Korolyshyn TA, Popovych IL. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and humoral immunity at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(9): 439-459.
 53. Popovych IL, Kul’chyns’kyi AB, Korolyshyn TA, Zukow W. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and cellular immunity at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(10): 11-23.
 54. Popovych IL, Kul’chyns’kyi AB, Gozhenko AI, Zukow W, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA. Interrelations between changes in parameters of HRV, EEG and phagocytosis at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(2): 135-156.
 55. Kul’chyns’kyi AB, Zukow W. Three variants of immune responses to balneotherapy at the spa Truskavets’ in patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(3): 476-489.
 56. Zavidnyuk YV, Mysula IR, Klishch IM, Zukow W, Popovych IL, Korda MM. General non-specific metabolic, neuroendocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(3): 513-524.
 57. Popovych IL. Immediate responses of the autonomic nervous system to the balneofactors, their neuro-endocrine-immune accompaniments and predictors. Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry. 2018; 1(81): 11-26.
 58. Gozhenko OA, Zavidnyuk YV, Korda MM, Mysula IR, Klishch IM, Zukow W, Popovych IL. Features of neuro-endocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(9): 11-31.
 59. Kyrylenko IG, Flyunt I-SS, Fil’ VM, Zukow W, Popovych IL. Changes in electrokinetic index of buccal epithelium correlated with changes in some parameters of immunity and fecal microbiocenosis. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(10): 168-170.
 60. Popovych AI. Features of the immunotropic effects of partial components of the balneotherapeutic complex of spa Truskavets’. Journal of Education, Health and Sport. 2018; 8(12): 919-935.
 61. Sydoruk NO, Zukow W. Differences between the effects of water Naftussya from fields of Truskavets’ and Pomyarky on the parameters of the EEG, HRV, immunity and metabolism. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(1): 287-293.
 62. Struk ZD, Mel’nyk OI, Zukow W, Popovych IL. The diversity of immune reactions to balneotherapy and their accompaniments. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(11): 349-373.
 63. Mel’nyk OI, Struk ZD, Zukow W, Popovych IL. Vegetative, endocrine and metabolic accompaniments of individual immune responses to adaptogenic balneotherapy. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(12): 207-229.
 64. Mel’nyk OI, Struk ZD. Predictors of individual immune responses to adaptogens. Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry. 2019; 88(4): 5-15.
 65. Popadynets’ OO, Gozhenko AI, Badiuk NS, Zukow W, Kovbasnyuk MM, Korolyshyn TA, Popovych IL. Relationships between changes in entropy of the EEG and parameters of the immunity. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020; 6(1): 24-40.
 66. Struk ZD, Mel’nyk OI, Zukow W, Popovych IL. Vegetative and endocrine predictors of individual immune responses to adaptogenic balneotherapy. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(1): 218-225.
 67. Gozhenko AI, Smagliy VS, Korda IV, Badiuk NS, Zukow W, Kovbasnyuk MM, Popovych IL. Relationships between changes in uric acid parameters metabolism and parameters of immunity and microbiota in patients with neuroendocrine-immune complex dysfunction. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(2): 212-222.
 68. Struk ZD, Mel’nyk OI, Zukow W, Popovych IL. Metabolic predictors of individual immune responses to adaptogenic balneotherapy. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(2): 223-230.
 69. Popadynets’ O, Gozhenko A, Badyuk N, Popovych I, Skaliy A, Hagner-Derengowska M, Napierata M, Muszkieta R, Sokołowski D, Zukow W, Rybałko L. Interpersonal differences caused by adaptogen changes in enropies of EEG, HRV, immunocytogram, and leukocytogram. Journal of Physical Education and Sport. 2020; 20(Suppl. 2): 982-999.

Ігор Попович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо юних футболістів
  31.01.2020 | 13:57

  Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

 • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
  28.01.2020 | 16:00

  Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви