Відповідь на звинувачення

24.02.2011 | Filed under: Некатегоризовано

Трускавецькому міському голові п. Козиру Р.Я.

КОПІЯ: Секретарю міської ради п. Шумину П.Є.

КОПІЯ: Голові постійної депутатської комісії міської ради п. Процишину Б.Б.

КОПІЯ: Заступнику міського голови з профільної діяльності п. Нестерівському П.В.

Лист-пояснення

На лист виконкому Трускавецької міської ради за № 18/18-342/1 від 21.02.2011 року, лист постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації від 21.02.2011 року, претензію № 18/23-303/5 від 14.02.2011 року повідомляю, що мною вивчено надісланий Вами витяг із рішення виконкому Трускавецької міської ради за № 40 від 17.02.2011 року «Про результати роботи комунальних підприємств торгівлі, громадського харчування, комунальних та індивідуальних послуг за 2010 рік», підпунктом 4.1. якого роботу КП «Редакція міського радіомовлення» визнано незадовільною з підстав невідповідності Статутів підприємства вимогам чинного законодавства та рішенням міської ради, неправильного призначення Засновником – Трускавецькою міською радою редакційної ради, окремих порушень правил ведення бухгалтерського обліку та відсутності планів роботи виходу в ефір міського радіо на 2010, 2011 роки.

Хочу зазначити, що з приводу більшості, як вважає виконком міської ради, недоліків в діяльності КП «Редакція міського радіомовлення» я вже давала свої письмові пояснення, що містяться у листах керованого мною підприємства за № 6 від 21.01.2011 року, № 9 від 02.02.2011 року та за № 10 від 15.02.2011 року.

Проте, враховуючи Ваше прохання, викладене в зазначеному листі виконкому міської ради, в черговий раз повідомляю Вас, що усі звинувачення в мою адресу, як керівника комунального підприємства, фактично не стосуються його безпосередньої фінансово-господарської та творчої діяльності, є надуманими, голослівними, безпідставними, викладеними із перекручуванням фактів, є наслідком неграмотності та неправильного тлумачення діючого законодавства України окремими службовими особами міської ради, а відтак не заслуговують на будь-яку увагу.

Більше того, подібні однобічні рішення міськвиконкому щодо КП «Редакція міського радіомовлення», як засобу масової інформації, грубо порушують законодавство України про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, є втручанням у творчу діяльність радіоорганізації.

Зокрема, ще раз звертаю Вашу увагу на те, що Статут КП «Редакція міського радіомовлення» в новій редакції повністю відповідає вимогам діючого законодавства України щодо змісту. Його реєстрація також проведена з дотриманням чинного законодавства нашої держави, що безпосередньо відмічено у «Довідці про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КП «Редакція міського радіомовлення» за № 18/12-172 від 28.01.2011 року, а саме цитую: «За результатами перевірки встановлено. Статут розроблено, затверджено та зареєстровано у встановленому законом порядку». Перевірка в цій частині проводилась в. о. начальника юридичного відділу Трускавецької міської ради Г.Наконечною, а довідка підписана головою та усіма членами комісії без внесення подальших заперечень, доповнень чи уточнень. При цьому, зазначений Статут відредактовано на виконання рішень Засновника – Трускавецької міської ради за №566 від 08.11.2005 року та за №24 від 29.06.2006 року, що є незаперечним фактом. Зазначені рішення міської ради, в тому числі і в частині зміни назви підприємства, прийняті в межах повноважень та з ініціативи органу місцевого самоврядування, а не з моєї особистої ініціативи, до сих пір ніким не скасовані, тобто являлись і являються законними і обов’язковими до виконання. Саме тому, державним реєстратором 28.09.2006 року було проведено державну реєстрацію змін до цього установчого документу. В той самий час, завідувач відділом приватизації та управління майном міської ради М. Габшій 11.06.2006 року затвердив Статут, маючи на це необхідні повноваження, документальні підтвердження чого містяться у Вашому ж розпорядженні.

Щодо тверджень про прийняття Редакційного Статуту з порушенням вимог чинного законодавства в частині його затвердження міським головою, а не Трускавецькою міською радою, а також призначення редакційної ради всупереч законодавства рішенням Трускавецького міськвиконкому, а не рішенням Трускавецької міської ради, то вони є явно необґрунтованими.

Так, згідно ч.2 ст.57 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» Редакційний Статут затверджує власник телерадіоорганізації або уповноважений ним орган, а, як вбачається із ст.ст.12, 57 зазначеного Закону, половина складу редакційної ради призначається засновником або власником телерадіоорганізації. При цьому, як відомо, Засновником КП «Редакція міського радіомовлення» є Трускавецька міська рада, а уповноваженим органом – міський голова, який у відповідності до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; є розпорядником бюджетних коштів; представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів. В той самий час, згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження Редакційного Статуту та призначення редакційної ради комунального підприємства не відноситься до виключної компетенції сесії міської ради. Отже, призначити, зокрема, редакційну раду може в межах своєї компетенції міський голова або виконком під його головуванням, що повністю відповідає вимогам розділу ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.7.1. Статуту підприємства із змінами, зареєстрованими 28.09.2006 року.

Щодо тверджень у рішенні виконкому Трускавецької міської ради №40 від 17.02.2011 року про відсутність в КП «Редакція міського радіомовлення» планів роботи щодо виходу в ефір міського радіо за період 2010, 2011 років, то воно є явно неправдивим. Ці документи, хоча їх розроблення прямо не передбачається діючим законодавством України в галузі радіомовлення, є в розпорядженні керованого мною підприємства, про що було достовірно відомо членам виконкому міської ради.

В той самий час, вимоги надання планів роботи щодо виходу в ефір міського радіо можуть трактуватись виключно як втручання у творчу діяльність радіоорганізації, що переслідується по Закону (ст.71 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», ст.ст.17, 19, 21 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» і т.п.). При цьому, згідно діючого законодавства України в сфері радіомовлення, лише ліцензійний орган – Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а не Засновник, може контролювати виконання ліцензійних умов, зокрема, в частині дотримання вимог концепції мовлення.

Фактично, своє підтвердження знайшов лише факт незначного порушення правил ведення бухгалтерського обліку підприємства, що було усунено в ході перевірки і не призвело до будь-яких шкідливих наслідків. Таке порушення, на мою думку, не заслуговує навіть на притягнення до дисциплінарної відповідальності і не може свідчити про визнання незадовільною роботи КП «Редакція міського радіомовлення» в цілому.

При цьому, звертаю Вашу увагу на те, що жодне із наведених у рішенні виконкому «порушення», навіть у випадку його реальності, не свідчить про незадовільну роботу впродовж 2010 року керованого мною комунального підприємства в цілому і не може бути підставою для визнання такого факту.

В той самий час, стверджую, що мною впродовж 2010 року, незважаючи на наслідки світової економічної кризи, проводилось, як я рахую, ефективне керівництво фінансово-господарською та творчою діяльністю комунального підприємства, свідченням чого є значне покращення матеріально-технічної бази, збільшення валових доходів, відсутність заборгованості по заробітній платі та до державних цільових фондів, відсутність будь-яких шкідливих наслідків у вигляді фінансових санкцій за допущені порушення, відсутність фактів розкрадань, псування чи знищення майна.

У своїй діяльності я керувалась виключно Конституцією, діючим законодавством України, наказами та розпорядженнями Трускавецької міської ради, добросовісно виконувала службові обов’язки, покладені на мене Статутом, із внесеними змінами від 28.09.2006 року, Редакційним Статутом, затвердженим Трускавецьким міським головою, та контрактом за № 6 від 05.03.2010 року.

Жодних скарг на діяльність підприємства та конкретно на мої дії, як його керівника, на адресу Засновника, в контролюючі та правоохоронні органи не надходили. До майнової, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності я не притягалась.

На підставі зазначеного, будь-яких підстав для «підготовки на сесію міської ради необхідних документів з метою приведення установчих документів КП «Редакція міського радіомовлення» у відповідність до вимог чинного законодавства» не має. Не має підстав і для розгляду нібито незадовільної діяльності керованого мною підприємства на засіданні депутатських комісії чи сесії міської ради.

Щодо пропозицій про виконання обов’язків директора КП «Редакція міського радіомовлення» на час мого перебування у невикористаній відпустці, то вони зазначені у моїй заяві про надання такої відпустки від 23.02.2011 року.

При цьому, на претензію заступника міського голови з профільної діяльності П. Нестерівського за №18/23-303/5 від 14.02.2011 року рахую за доцільне в черговий раз звернути Вашу увагу на окремі вимоги діючого законодавства України в сфері підтримки засобів масової інформації.

Так, згідно із ст.ст.4, 6, 7, 8 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» державна підтримка засобів масової інформації здійснюється шляхом протекціоністської політики зниження споживчої вартості інформаційної продукції, включаючи податкове, тарифне, митне, валютне та господарське регулювання, відшкодування збитків, подання фінансової допомоги.

Засобам масової інформації у встановленому порядку передаються у безстрокову оренду приміщення загальнодержавної і комунальної власності, якими вони користуються для здійснення виробничої діяльності.

За несплату редакцією державного або комунального друкованого засобу масової інформації орендної плати та плати за комунальні послуги відповідальність бере на себе орган державної влади або місцевого самоврядування – засновник (співзасновник) цього засобу масової інформації, який може:

сплатити заборгованість самостійно чи спільно з іншими співзасновниками та редакцією;

передати відповідно до визначеного законодавством порядку приватизації у власність трудового колективу редакції за його згодою займані нею приміщення, наявне обладнання і технічні засоби.

Додаткова державна економічна підтримка (дотація) районних, міських та міськрайонних газет і районного, міського та міськрайонного телерадіомовлення здійснюється відповідно до статті 4 цього Закону та за рахунок коштів і протекціоністських заходів органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій на підставі установчих договорів або конкретних угод відповідно до законодавства.

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації відповідно до законодавства забезпечують:

повне виконання власних фінансових зобов’язань як засновників (співзасновників) засобів масової інформації перед їх редакціями (юридичними особами);

проведення заходів, спрямованих на повне виконання фінансових зобов’язань іншими засновниками (співзасновниками) районних, міських та міськрайонних засобів масової інформації.

Невиконання фінансових зобов’язань будь-ким із засновників (співзасновників) є підставою для судового розгляду.

В той самий час, заяву заступника міського голови з профільної діяльності П.Нестерівського про застосування до керованого мною підприємства заходів згідно чинного законодавства та вирішення питання щодо припинення з підприємством договору оренди в зв’язку із непогашенням у 10-ти денний строк заборгованості за комунальні послуги слід розцінювати, на мою думку, як спробу вчинення тиску на Редакцію.

В зв’язку з цим звертаю Вашу увагу, що згідно ст.19 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» підставами відповідальності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування є також їх втручання в професійну організаційно-творчу діяльність засобів масової інформації та в індивідуальну професійну творчу діяльність журналістів, інші посягання на свободу інформаційної діяльності, однобічні рішення щодо засобів масової інформації та їх працівників за наявності інших співзасновників.

Також, як вбачається із ст.21 зазначеного Закону невиконання посадовими особами та іншими працівниками державної влади і органів місцевого самоврядування норм цього Закону, інших законодавчих актів, зазначених у ньому, тягне за собою кримінальну, адміністративну, дисциплінарну або іншу відповідальність відповідно до законодавства України.

Інші мої доводи з цього приводу наведені у моєму листі-зверненні, яке було скеровано на Ваше ім’я супровідним листом за № 6 від 21.01.2011 року.

Зокрема, у цьому листі ідеться про причини виникнення згаданої заборгованості за комунальні послуги, а саме: затримка фінансування з місцевого бюджету, недостатня кількість власних обігових коштів у підприємства, в тому числі і придбання на підставі рішення виконкому міської ради за №213 від 10.10.2006 року за рахунок коштів статутного фонду підприємства системи охорони для потреб Трускавецької міської ради вартістю 74 126 грн.

А тому, на моє глибоке переконання, саме питання:

– щодо поповнення статутного фонду підприємства;

– здійснення негайного фінансування підприємства із місцевого бюджету через загрозу накладення контролюючими органами в найближчий час фінансових санкцій за несвоєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів;

– погашення заборгованості підприємства за комунальні послуги;

– внесення змін в Статут щодо конкретизації прав та обов’язків Засновника, взаємовідносин Засновника і комунального підприємства мають бути предметом обговорення на засіданні профільної постійно діючої депутатської комісії та сесії міської ради.

Одночасно, питання саме про аспекти фінансово-господарської діяльності комунального підприємства не можуть розглядатись на засіданні комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації.

А тому, пропоную зняти зазначене питання з обговорення вказаної депутатської комісії. Коли ж таке вчинено не буде, то настоюю на тому, щоб оголосити зміст мого листа на засіданні комісії, помістити його текст на офіційному сайті Трускавецької міської ради, а сам лист долучити до матеріалів роботи цієї комісії і рахувати його в якості мого виступу.

З повагою: директор – головний редактор КП ««Редакція міського радіомовлення» Світлана Марецька

(Переглядів 136 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо юних футболістів
  31.01.2020 | 13:57

  Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

 • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
  28.01.2020 | 16:00

  Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви