Експертний висновок процедури підготовки, розгляду та прийняття бюджету Дрогобича на 2016 р.

27.01.2016 | Filed under: Публікації

1. Бюджетний процес

Бюджет міста це головний фінансовий документ територіальної громади, план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи місцевого самоврядування протягом бюджетного року. Простою мовою це загальноміська каса, яку наповнює кожен мешканець міста. Формуючи дохідну частину бюджету громадяни мають право вимагати прозорості використання сплачених ними коштів, а також певної частки в забезпеченні своїх потреб і створення комфортних умов проживання.

Управління публічними коштами в м. Дрогобичі роками не відповідає нормам чинного законодавства. Бюджетний процес 2016 року не є винятком, коли громада практично усунута від впливу на наповнення та розподіл міської скарбниці.

Дрогобицькою міською радою 24 грудня 2015 року ухвалено бюджет міста на 2016 р.

Процедура прийняття такого типу рішення виписана в Конституції України, законах та локальних місцевих актах, а саме:

1. Статтею 140 Конституції України визначено право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. Ст.13 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено механізм участі громади у вирішенні питань місцевого значення.

«Положення про громадські слухання» прийняті міською радою конкретизують дії органів влади щодо процедури прийняття бюджету. Пунктом.1.9 цього Положення чітко визначено “В обов’язковому порядку проводяться загальноміські громадські слухання, де обговорюються питання підготовки бюджету”.

Слухання щодо затвердження бюджету розвитку міста організовано та проведено формально, із порушенням чинного Положення, а резолюція слухань не відповідає змісту пропозицій висловлених громадянами – учасниками слухань. Проект бюджету не був оприлюднений у встановлені терміни.

Висновок: Формування, обговорення та прийняття бюджету міста Дрогобича на 2016 рік не відповідає чинному законодавству, суперечить принципам прозорості та підзвітності органу самоврядування до міської громади.

2. Бюджет

Дохідна частина бюджету

За аналітичними дослідженнями Львівської ОДА місто Дрогобич «твердо» тримає останнє місце серед міст області. Для виходу з кризи необхідно наростити бюджетні надходження і як результат мати кошти для розвитку.

Аналіз бюджету міста на 2016 р. дозволяє назвати його “бюджетом проїдання”.

Більше 87% бюджетних коштів скеровано на заробітну плату, енергоносії, харчування, і лише 10% на житлово-комунальне господарство.

Такий розподіл коштів не сприятиме подоланню кризових явищ у економіці міста. На нашу думку при розробці бюджету міста не враховані значні резерви його наповнення:

– Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) складає основну частину податкових надходжень бюджету. На 2016р. заплановано таких надходжень на 63,0 млн. грн. при фактичному виконанні за 2015р. 61,5 млн. грн. та наявній заборгованості з виплати зарплати по місту станом на 1.01.2016р. – 7,77 млн. грн.

На 2016 рік збільшено на 3% (з 15 до 18%) ПДФО та заплановано суттєве, у два рази, збільшення мінімальної зарплати. Сукупність цих факторів має привести до значного зростання надходжень, що не враховано при проектуванні бюджету.

– Податок на майно (земельний податок та плата за оренду землі) заплановано отримати в розмірі 18,86 млн. грн. при фактичному виконанні за 2015 р. таких платежів на суму 18,4 млн. грн. Заборгованість із даного платежу становить 15,0 млн. грн. і за 2015р. зросла на 4 млн. грн.

Закладена в бюджеті сума надходжень на 2016 рік не враховує погашення заборгованості, не стимулює відповідні служби ради працювати над ліквідацією боргів платниками та обмежує ріст видатків на розвиток міста.

– Орендна плата за користування цілісними майновими комплексами забезпечить надходження до бюджету в 2016р.- 450 тис.грн., при заборгованості на 01.01.2016р. 891тис.грн.

Ліквідація заборгованості за використання майна значно збільшить надходження до бюджету.

– Незрозумілим для нас є зниження доходів від єдиного податку. За 2015 р. надходження склали 14,4 млн. грн., а на 2016р. заплановано 5,1 млн. грн.

– Необґрунтовано зменшення в бюджеті в порівнянні з 2015 р. надходження від оплати за надання адміністративних послуг, державного мита, власних надходжень бюджетних установ, транспортного податку.

В результаті доходи міського бюджету без офіційних трансфертів на 2016 р. затверджено в сумі 124,6 млн. грн. в т.ч.: 115 млн. грн. загальний фонд і 9,6 млн. грн. спеціальний. Коли за підсумками 2015 р. надходження склали 134,8 млн. грн., загальний фонд 120 млн. грн., спеціальний фонд 14,2 млн. грн.

Видаткова частина бюджету

Аналіз видаткової частини бюджету засвідчує значне завищення видатків щодо нарахувань на зарплату через не відповідність нормативу відрахувань чинному Податковому кодексу.

Провести детальний аналіз видаткової частини бюджету неможливо. Майже 87% витрат, як зазначено вище це витрати споживання, а витрати на житлово-комунальне господарство складають 29 млн. грн., з яких на благоустрій міста передбачено 28,1 млн. грн., які не деталізовані. Не видно зв’язку із фінансуванням зазначених статей витрат з впливом на вирішення болючих соціальних проблем, що є у місті.

В бюджеті не затверджено конкретних програм цільового використання коштів тобто бюджет має бути кошторисом Програми соціально-економічного розвитку міста, яка на сьогодні ще не прийнята.

 Виділення коштів в сумі 432 тис. грн. на виконання депутатських запитів вважаємо не доцільним з наступних причин:

– жодним законодавчим актом не передбачено таке використання коштів бюджету;

– призначення цих коштів визначає не громада міста, а осібно кожен з 36 депутатів. Практика використання цих коштів депутатами попередніх скликань, показує, що вони використовуються не за цільовим призначенням і не у відповідності до коду класифікації видатків, що є порушенням Бюджетного кодексу. В переважній більшості використання їх можна означати, як підкуп виборців та політичною корупцією.

Виділення 500 тис. грн. з бюджету на відшкодування КП “ЖЕО” різниці між діючими тарифами та розміром на їх виробництво має мати обґрунтування, що базується на ретельному вивчення господарської діяльності підприємства, рівня його затрат та відповідності їх законодавству і економічній обґрунтованості тарифів.

За останні п’ять років в комунальні підприємства з бюджету міста без обґрунтування внесено у вигляді поповнення статутних фондів та відшкодування різниці в тарифах біля 10 млн., які зовсім не вплинули на результати їх діяльності. Пропонуємо провести громадську експертизу діяльності цих підприємств.

Рекомендації Моніторингового комітету

1. З метою системного планування та управління бюджетними коштами і отримання реального кінцевого результату запровадити програмно-цільовий метод формування бюджету.

2. Розробити заходи з ліквідації заборгованості із сплати за використання землі комунальної власності, майна громади, виплати зарплат з визначенням термінів та конкретних відповідальних осіб за їх реалізацію. Щоквартально заслуховувати звіти про результати проведеної роботи на сесіях міської ради.

3. Провести аналіз економічної обґрунтованості показників дохідної частини бюджету зазначених в експертному висновку за участю членів Моніторингового комітету, представників громадськості та за його підсумками відкоригувати показники бюджету.

4. Провести коригування видаткової частини бюджету за рахунок зменшення нарахувань на зарплату та соціальне страхування.

5. З метою ефективного використання головного ресурсу власних доходів плати за землю:

– визначити, що основним інструментом управління землею є оренда, а не продаж;

– оренду землі проводити виключно на аукціонах;

– провести інвентаризацію землі, аналіз цільового використання суб’єктами господарювання.

6. Розробити програму соціально-економічного розвитку міста, яка є основою для фінансування виконання намічених нею заходів з бюджету розвитку міста.

(Програма соціально-економічного розвитку є первинна, а бюджет це кошторисом її фінансування).

З метою забезпечення виконання ст.7 Бюджетного кодексу України щодо принципів публічності та прозорості бюджетного кодексу рекомендуємо розробити календар бюджетного процесу міста.

Пропонуємо до розгляду процедуру участі громадськості в реалізації етапів бюджетного процесу:

– Дослідження затвердженого бюджету, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання -січень-лютий;

– Участь у публічному звіті про виконання бюджету міста та програми соціально-економічного розвитку міста за попередній період – березень-квітень;

– Участь в обговореннях, круглих столах для вироблення пріоритетів на наступний рік – червень;

– Участь у розгляді бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів – липень-серпень;

– Зустріч з депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради з питань обговорення проекту програми соціально-економічного розвитку міста. Підготовка рекомендацій та пропозицій до проекту місцевого бюджету – вересень-листопад;

– Участь в громадських слуханнях щодо розгляду проекту бюджету міста і публічній доповіді начальника фінансового органу та голови бюджетної комісії про проект рішення про бюджет міста – грудень.

Богдан Юзефів, голова Моніторингового комітету з раннього попередження корупції

На фото: робочі моменти Моніторингового комітету: обговорення Експертного висновку бюджету міста. Голова комітету Богдан Юзефів та начальник фінансового управління Оксана Савран.

Примітка. Комітет діє за сприяння Міжнародного фонду «Відродження».

(Переглядів 302 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви