Europa nam pomoże, gdy pomożemy sobie sami

24.11.2014 | Filed under: Публікації

W Krasiczynie k/Przemyśla 22 listopada odbyła się konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu „Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej”. Mikroprojekt ten został zrealizowany w ramach projektu parasolowego „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – Twierdzy Przemyśl”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Lider Projektu Parasolowego – Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki” – Polska, Partner Wiodący Mikroprojektu – Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, Partner Mikroprojektu – Stowarzyszenie „Jurij Drohobycz”.

Za tym oficjalnym komunikatem – długie miesiące pracy, zaangażowanie wielu ludzi po stronie polskiej i ukraińskiej, troska o dobre wyniki współpracy. Współpracy, która między Przemyślem a Drohobyczem istniała od dawna (albowiem kiedyś Ziemia Drohobycka była terytorialnie i administracyjnie podporządkowana Przemyślu), a która została wznowiona w 2007 roku staraniem Stowarzyszenia „Jurij Drohobycz” i osobiście jego prezesa Włodzimierza Kondziołki.

Konferencja podsumowująca realizację mikroprojektu rozpoczęła się z minuty ciszy w pamięć ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933, ofiar represji politycznych oraz zginionych w bieżacym roku – Niebiańskiej Sotni i żołnierzy w strefie ATO.

Uczestników konferencji powitali poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, starosta przemyski Jan Pączek, przewodniczący PO w Przemyślu Wojciech Błachowicz. Powitał gości konferencji i Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu Roman Stępka, po czym zaprosił do słowa kierownika projektu Mariusza Iwaniszyna, który dość dokładnie opowiedział obecnym o pracy, wykonanej w czasie trwania projektu – od konferencji inauguracyjnej w Truskawcu 4 lipca 2014 r. i do konferencji zamykającej projekt. Za te niecałe 5 miesięcy udało się zrobić wiele – portal z wirtualnym spacerem po twierdzy Przemyśl, seria publikacji w prasie, kilka warsztatów po stronie polskiej i ukraińskiej, ułożona baza przedsiębiorstw, zajmujących się w przygranicznych powiatach i rejonach nadaniem usług turystycznych i okołoturystycznych (zakwaterowanie, wyżywienie, usługi transportowe etc.), istnieją biura projektu w Przemyślu i Drohobyczu. Projektem zainteresowali się mas-media, sanatoria, samorządy, biura podróży, więc nawet po jego zamknięciu zapuszczony mechanizm będzie działał sprawnie i należycie.

Włodzimierz Kondziołka, ekspert d/s gospodarczych, poparł Mariusza Iwaniszyna w tym, że na ten sukces projektu trzeba było dużo pracować. Praca nad wdrożeniem w życie napracowań projektu nie powinna ustawać – nagłosił p. Kondziołka.

Po demonstracji portalu www.pogranicze.turystyka.pl na uczestników konferencji oczekiwały ciekawe i pożyteczne wykłady. Dr Adam Tittinger opowiedział o inicjatywach klastrowych, które są szansą wzrostu konkurencyjności firm okołoturystycznych. Temat ten jest dobrze znany drohobyczanom, którzy w końcu lipca b.r. uczestniczyli w warsztacie o klastrach i ich możliwościach. Dr Tittinger klastry wolał nazywać „gronami operacyjnymi” jako bardziej stosownego terminu do określenia współpracy między pojedyńczymi przedsiębiorstwami pracującymi na tym samym terenie. Za przykład współpracy różnych firm na rzecz promocji regionu naukowca podał szwajcarskie producenty zegarków, które nie tylko konkurują między sobą na rynku, ale i ściśle współpracują – na rzecz promocji, wysokich standardów jakości, uczciwości w biznesie. Główne pytanie, które warto zadać sobie – to „jaki będzie rynek, na który chcemy wejść, kto będzie głównym odbiorcą naszej produkcji?” – mówi dr Tittinger. Interesujące były i poruszone w tym wykładzie tematy utworzenia przedsięwzięcia, barierów gospodarczych i administracyjnych, zaradności w zarządzaniu firmą i marketingu, wzrostu aktywności rynkowej.

Wielkie zainteresowanie wywołał odczyt dra Krzysztofa Szpary na temat „Innowacyjność i jakość drogą do doskonałości w turystyce”. Prodziekan kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na żywych przykładach pokazał jak można zainteresować turystę, żeby on przyjechał i potem chciał wrócić w to czy inne miejsce. Np. dla gości z Portugalii pobyt na brzegu Sanu kojarzył się z pobytem na krańcach świata – przecież to wschodnia granica Unii Europejskiej, a nawet i cywilizacji. Turyści zaznaczali to miejsce na swoich mapach jako osiągnięcie wyprawy egzotycznej – ot, gdzie byliśmy. A spotkanie z robotnikami wypalającymi węgiel drewniany (a propos niezaplanowane wcześniej) stało się sednem całej wycieczki tej grupy.

Dr Szpara wg danych z lat 2008-2014 dość dokładnie opowiedział o zaletach Galicji, szczególnie woj. Podkarpackiego. Krajobraz, czystość, gościnność, cisza przyciągają turystów nie tylko z innych regionów Polski (bardziej przemysłowych), ale i zza granicy. Sprzyja rozwoju turystyki i obowiązująca co cztery lata certyfikacja, czuwająca nad jakością usług, i kategoryzacja usług, np. odpoczunku na wsi i odpoczynku u rolnika. Akcent na tradycyjność (architektura, kuchnia, wątki kulturalne) też się opłaca. Trzeba jeszcze popracować nad włączeniem turysty do aktywnych form wypoczynku, albowiem jedynie muzea i obserwowanie zabytków często nudzą, szczególnie młode pary z dziećmi. Wabią ludzi rekonstrukcje wydarzeń historycznych, możliwość aktywnego udziału w różnych imprezach, dotykanie, próbowanie, nowe odczucia, niezapomniane emocje. Nad takimi ofertami trzeba pracować mozolnie i skrupulatnie, uzgadniając wszystkie szczegóły, aby święto nie stalo się przykrą niespodzianką przez zaniedbanie bezpieczeństwa czy z jakiegobądź innego powodu.

Jeszcze jednym wykładem na konferencji był odczyt Prezesa Zarządu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Piotra Słabego pt. „Bezzwrotne i zwrotne instrumenty wspierania przedsiębiorstw i kandydatów na przdsiębiorców w okresie programowania 2014-2020 Unii Europejskiej”. Bardzo dokładna analiza możliwości skorzystania z funduszy UE poprzez uczestnictwo w różnych programach i zmiany w przepisach na uzyskanie środków finansowych dotyczyła jak spraw wyłącznie polskich, tak i współpracy z partnerami na Ukrainie i w Białorusi. Ważna nowośc – nie będzie już nowych konkursów, natomiast akcent będzie położony na udoskonalenie projektów istniejących. Europa nam pomoże, gdy pomożemy sobie sami, tj. gdy aktywnie włączymy się w dzieło tworzenia klastrów, w modernizację, w wdrożenie innowacyjnych technologii. Cieszy redukcja zbędnych procedur biurokratycznych, lecz nie oznacza to zmniejszenia kontroli za wydawanymi pieniędzmi. Na odwrót, kontrola taka będzie wzmocniona dla zapobiegania różnym machinacjom, powiedział p. Piotr Słaby.

Ważnym punktem konferencji podsumowującej realizację mikroprojektu „Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej” było podpisanie Listu Intencyjnego przez kierownika projektu Mariusza Iwaniszyna, Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu Romana Stępki i zwierzchnika Stowarzyszenia „Jurij Drohobycz” Myrona Szewciwa. Popołudniu odbyły się panele dyskusyjne, na których uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenia się opiniami na tematy omawiane w pierwszej połowie dnia. Na delegację z Drohobycza oczekiwały jeszcze ekskursja zamkiem w Krasiczynie oraz Przemyślem, w tym po fortach okolo rzeki San. Warto zauważyć, że ukraińską stronę reprezentowali przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów (władza ustawodawcza i wykonawcza), sanatoriów i biur podróży, oraz przewoźnicy, producenci, dziennikarze.

Współpraca Przemyśla i Drohobycza oraz regionów przygranicznych Polski i Ukrainy nie zakończy się wraz z zakończeniem tego projektu, będzie ona trwała i rozwijała się i nadal, dlatego że razem możemy uzyskać i zrobić więcej niż każdy sam po sobie – powiedział na pożegnanie kierownik projektu Mariusz Iwaniszyn. Słowa te są krótkim streszczeniem tego, że współpraca pomnożona na zaufanie skutkuje wiele więcej, niż zamykanie się w skorupę żółwią. Rozwój, postęp, ruch – to lokomotywa naszej cywilizacji europejskiej, która pomaga tym, kto ma jasne cele i chce pomóc siebie sam.

Publikacja ukazuje się przy pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Transgranicznego współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za treść tej publikacji niesie NGO «Jurij Drohobycz». Treść w żadnym wypadku nie odzwierciedla poglądów Unii Europejskiej.

Włodzimierz Kluczak (tekst), Serhij Matijko (zdjęcia)

(Переглядів 107 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви