Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця за 2012рік та затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2013 рік

24.02.2013 | Filed under: Акценти

Р І Ш Е Н Н Я

Від 14 лютого 2013 року № 444 м. Трускавець

Відповідно до статті 143 Конституції України, п.22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження міського голови від 10 гру-дня 2012 року № 514-р “Про виконання Програми соціально-економічного та культу-рного розвитку міста Трускавця за 2012 рік та формування проекту Програми соціа-льно-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2013 рік”, з метою управління соціально-економічними процесами на території міста, виконання будів-ництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, заходів з енергозбереження, враховуючи пропозиції виконавчих орга-нів міської ради та висновки постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурно-го розвитку міста Трускавця за 2012 рік взяти до відома (додаток №1).
2. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2013 рік (додаток №2).
3. Координацію роботи щодо виконання напрямів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2013 рік покласти на за-ступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
4. Фінансовому управлінню (п. М.Федоричак) забезпечити фінансування захо-дів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2013 рік в межах затверджених асигнувань.
5. Начальникам управлінь, завідувачам відділів міської ради інформувати місь-кого голову та постійні комісії міської ради про стан виконання Програми за підсум-ками року.
6. Відділу планування та інвестицій управління розвитку курорту (п. М.Заверюха) узагальнити подану інформацію та доповісти про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2013 рік за під-сумками року.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова Р.Козир

                Додаток №1

       до рішення міської ради

     №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 444 від 14 лютого 2013 р.

Виконання Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку

міста Трускавець

за 2012 рік

Трускавець 2013

 

Зміст

 

РОЗДІЛ ІІ. Конкретні завдання ТА план діяльності ПО НАПРЯМАХ з визначенням джерел ФІНАНСУВАННЯ   

3

Управління праці та соціального захисту населення

3

Територіальний центр соціального обслуговування

4

Освіта

5

Культура

8

Охорона здоров’я

10

Житлово-комунальне господарство

Благоустрій

Транспорт

Розвиток курорту, туризму та рекреації

Інформаційно-аналітичний центр

КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»

Вирішення питань оборонного характеру, попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, покращення охорони  громадського порядку та запобігання корупції в м. Трускавець

11

11

12

12

12

13

 13

 

13

Попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них в м.Трускавець

14

Приватизація та управління комунальним майном 15
Заходи щодо забезпечення державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

Виконання заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту

15

18

Землекористування 19
Архітектура та містобудування 19
Дозвільний центр Трускавецької міської ради 21
 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ НА 2012 РІК

 

21

 

РОЗДІЛ ІІ. Конкретні завдання ТА план діяльності ПО НАПРЯМАХ

з визначенням джерел ФІНАНСУВАННЯ

 

Управління праці та соціального захисту населення

На виконання законів України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови КМ України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Указу Президента України від 1 червня 2005 року № 900/2005 “Про створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, рішення Трускавецької міської ради «Про бюджет м. Трускавця на 2012 рік» .

                Виконання програм соціального захисту населення за 2012 рік проведено за рахунок коштів Державного, обласного та міського бюджетів (бюджету розвитку), коштів Пенсійного фонду, благодійних пожертвувань юридичних та фізичних осіб.

 

За рахунок коштів Державного бюджету:                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                            тис. грн.

з/п

 

Назва заходу

Термін виконання

К-сть

одержувачів

Заплановано коштів

Профінансовано коштів

1. Надання державних допомог сім’ям з дітьми

січень-грудень

1316

10889,1

10889,1

1.1 – у зв’язку з вагітністю та пологами

січень-грудень

116

135,8

135,8

1.2 – по догляду на дитину до 3-х річного віку

січень-грудень

606

3381,4

3381,4

1.3 –  допомога при народжені дитини

січень-грудень

410

6411,3

6411,3

1.4 – на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

січень-грудень

13

243,0

243,0

1.5 – одиноким матерям

січень-грудень

171

717,6

717,6

2. Надання державних соціальних допомог:

270

3171,8

3171,8

2.1 – державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

січень-грудень

41

397,1

397,1

2.2 – допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

січень-грудень

197

2454,8

2454,8

2.3 – тимчасової допомога дітям

січень-грудень

24

119,3

119,3

2.4 – допомоги при усиновленні дитини

січень-грудень

2

47,0

47,0

2.5 – державної соціальної допомога “гроші ходять за дитиною

січень-грудень

6

153,6

153,6

 3 Надання житлових субсидій на покриття витрат на житло і комунальні послуги

січень-грудень

821

1571,6

1494,9

4 Надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, за професійною ознакою, дітям війни, інші пільги

січень-грудень

 

3048

 

2601,8

 

2426,4

5 Виплати та відшкодування потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС

січень-грудень

75

104,0

104,0

6 Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, (ремонт, бензин, техобслуговування автомобілів, встановлення телефонів інвалідам І, ІІ груп)

січень-грудень

38

7,0

7,0

  Разом:

5568

18345,3

18092,6

За рахунок коштів міського бюджету                                                                                                                        тис.грн.

з/п

 

Назва заходу

Термін виконання

К-сть

одержувачів

Заплановано коштів

Профінансовано коштів

1. Надання адресної допомоги:  

139

347,9

347,9

1.1 – сім’ям інвалідів на покриття витрат на житлово-комунальні послуги

січень-грудень

87

260,4

260,4

1.2 – непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, престарілим, що досяг 80-річного віку

січень-грудень

52

87,5

87,5

2 Виплата компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг

січень-грудень

27

35,9

35,9

3 Санаторно-курортне оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідів.

січень-грудень

3

11,4

11,4

4 Надання доплата до пенсії учасникам бойових дій УПА

січень-грудень

19

55,5

55,5

5 Надання пільг, адресної допомоги на житлово-комунальні послуги (реаб. ст. 3 ЗУ»Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», вдовам (вдівцям) політв’язнів УПА, почесним громадянам міста); дітям репресованих, сиротам

січень-грудень

 

 

125

 

 

185,5

 

 

185,5

6 Надання допомоги на поховання незастрахованим особам

січень-грудень

12

7,2

7,2

7 Надання одноразової допомоги за розпорядженням міського голови

січень-грудень

1309

146,3

146,3

8  Грошові виплати за телефоні розмови інвалідам І групи

січень-грудень

109

2,8

2,8

9 Адресна допомога на покриття житлово-комунальних послуг опікунам дітей-сиріт

січень-грудень

1

7,2

7,2

  Разом

1744

799,7

799,7

 

За рахунок коштів  бюджету розвитку                                                                                                                              тис.грн.

 

з/п

 

Назва заходу

 

Заплановано коштів

 

 

Профінансовано коштів

 

1. Часткова оплата за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення (інвестиційна програма)

106,3

Не проведена оплата платіжних доручень казначейством
2. Поліпшення матеріально-технічної бази управління (придбання комп’ютерної техніки)

20,0

Не проведена оплата платіжних доручень казначейством
  Разом

126,3

 

Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування

Реалізація соціальної політики в місті в наданні соціальних послуг відбувається згідно Закону України «Про соціальні послуги» та здійснюється Трускавецьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

До складу Трускавецького територіального центру входять такі структурні підрозділи:

 • Відділення соціальної допомоги вдома
 • Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
 • Відділення соціально-медичних послуг
 • Відділення соціально-побутової адаптації.

Терцентром надається близько 40 видів соціальних послуг потребуючим верствам населення, одиноким, малозабезпеченим, інвалідам міста. Надаються соціально-побутові, соціально-медичні послуги, розширено надання соціальних послуг загалом на суму 68 тис. грн., організовано роботу майстра по ремонту взуття, майстра з дрібного ремонту одягу, машиніста з прання білизни. Також організовано роботу «Пункту прокату засобів реабілітації». Надано щоденні обіди малозабезпеченим на суму 36 тис. грн.

Для фінансування потреб територіального центру соціального обслуговування у 2012 році проведено видатків із загального фонду міського бюджету в сумі 1738,6тис.грн., що становить 98% плану, з яких:

– видатки на оплату праці проведено в сумі 1175,7тис.грн., що становить 100% планових призначень, або 98% видатків загального фінансування галузі;

– видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в сумі 52,4тис.грн.(100%);

– видатки на медикаменти склали 4,0тис.грн. (100%);

– видатки на продукти харчування – 64,5тис.грн. (100%);

– інші видатки склали 38,2тис.грн.

Станом на 01.01.2013р. заборгованість становить 24,3тис.грн.

Динаміка фінансування територіального центру соціального обслуговування за 2010-2012 роки наступна:

В 2012 році терцентру виділено нове приміщення за адресою вул. Стебницька, 66. Проведено реконструкцію приміщення Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), на яку використано 170 тис. грн.

Трускавецьким територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) обслужено в 2012 році 2073 громадянина міста, з яких:

–         216 чол. – одиноких громадян не здатних до самообслуговування;

–         307 чол. – малозабезпечених громадян, які потребують різних видів допомоги;

–         577 чол. – інвалідів;

–         390 чол. – особи 80-ти років та старше;

–         310 чол. – особи одиноко проживаючі.

Центром надаються безкоштовні соціальні послуги та з частковою оплатою одиноко проживаючим громадянам силами соціальних робітників.

Платні соціальні послуги надаються згідно прейскурантів за 30% вартості послуги всім пенсіонерам міста, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі.

Освіта

На виконання законів України “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про освіту”, державних програм “Освіта”, “Творча обдарованість”, “Інформатизація освіти”,  Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті відділом освіти Трускавецької міської ради на 2012 рік   було визначено  такі пріоритетні напрями роботи :

 • надання рівного (справедливого) доступу до закладів освіти;
 • забезпечення належної якості освітніх послуг;
 • ефективність ресурсного забезпечення галузі.

Завданнями Програми були:

ü  сформувати цілісну систему виховання і навчання національно свідомого громадянина України;

ü  розробити та впроваджувати в навчально-виховний процес нові освітні програми, підручники, технології;

ü  вдосконалити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

ü  забезпечити впровадження ефективної профілактичної роботи щодо формування здорового способу життя у навчальних закладах;

ü  забезпечити ефективність системи реабілітації та створити умови для інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство;

ü  налагодити систему безперервного професійного розвитку педагогів;

ü  забезпечити здійснення  якісної підготовки дітей до школи у ДНЗ;

ü  забезпечити використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінні освітою;

ü  забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

ü  здійснити заходи з енергозбереження на об’єктах освіти.

 

№ з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Кошти, джерела фінансування  (тис.грн.)

Напрям  “Здоров’я учасників навчально-виховного процесу”

1 Забезпечити охоплення плаванням  учнів  2-11 класів ЗНЗ міста шляхом  введення курсу з  плавання  на уроках фізичної культури Впродовж року Виконано
2 Створити  кабінет «Основ здоров’я»  у СЗШ№3 До вересня 2012 року Виконано
3 Проводити  на базі ДЮСК “Спортовець” спортивно-масові заходи   „Старт до Олімпу” з вихованцями дошкільних навчальних закладів  та учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з подальшим їх залученням до занять спортом Квітень-травень 2012 року Виконано: до Міжнародного дня захисту дітей проведено змагання серед дітей старших груп ДНЗ та учнів 1 класів ЗНЗ “Старт до Олімпу”
4 Проводити на базі ДЮСК „Спортовець” обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання, турніри з  метою популяризації видів спорту та презентації міста-курорту Впродовж року Виконано: проведено 8 заходів
5 Облаштувати ігрові  та спальні кімнати для  вихованців груп продовженого дня з числа учнів 1 класів у ЗНЗ містаЗміцнення матеріально-технічної бази ЗНЗ міста До серпня 2012 року Виконано: облаштовано 3 спальні кімнати за  кошти міського бюджету у сумі 92тис.грн  та 3 ігрові кімнати за залучені кошти.Проведені роботи з  підведення гарячої протічної води у санвузлах ЗНЗ (закуплено бойлери на суму  4 тис. грн. з міського бюджету та матеріали  у сумі 15 тис. грн. (залучені кошти))
6 Переобладнання  та оформлення сцени актового залу СЗШ № 3 До вересня 2012 року Не виконано: не вдалося залучити  кошти
7 Забезпечити літнє оздоровлення дітей пільгових категорій у пришкільному таборі Червень 2012  Виконано, оздоровлено 235 дітей, використано 30тис.грн. з міського бюджету
8 Будівництво спортивного майданчика з тренажерним обладнанням (“СЗШ № 2-гімназія”) До жовтня 2012 року  Не виконано у зв’язку з відсутністю співфінансування з обласного бюджету

Напрям “Мережа навчальних закладів”

9 Відкрити на базі НВК “СЗШ № 2-гімназія” класи гуманітарного, математично-природничого напрямків з поглибленим вивченням іноземних мов Вересень 2012 Відкрито 2 класи: 1-природничо-математичний, 1 гуманітарний, в яких навчається 43 учні
10 Відкрити на базі СЗШ № 1 клас з вивченням двох іноземних мов Вересень 2012 Виконано: відкрито один 8 клас (28 учнів)
11 Відкрити класи з поглибленим вивченням  окремих предметів у СЗШ № 3 Вересень 2012 Виконано: відкрито один 8 клас з поглибленим вивченням української мови (35 учнів)
12 Впровадити профільне навчання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах міста Вересень 2012 Виконано: утворено 2 профільні класи (10-й клас) у НВК “СЗШ № 2-гімназія” (математичний, української філології), у яких навчається 42 учні

Напрям  “Виховання”

13 Продовжити  реалізацію у загальноосвітніх навчальних закладах міста  виховних програм з національно-патріотичного і духовного виховання, створених на основі  обласної програми  “Основні орієнтири національного виховання Львівщини” Впродовж року Виконується
14 Продовжити реалізацію проекту „Школа-родина” в СЗШ № 3 Впродовж року Виконується
15 Провести дитячо-юнацький фестиваль “Мелодія намиста” Травень 2012 Виконано
16 Продовжити впровадження навчально-методичних комплексів «Християнська етика» для занять у дошкільних навчальних закладах, для уроків у 1-4, 5-6 класах у загальноосвітніх навчальних закладах Впродовж року Виконується
17 Проводити заходи, спрямовані на виявлення і самореалізацію обдарованих учнів:-    І-ІІ  етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;-    І, ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика-    інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?» для старшокласників та «Найрозумніший» для  учнів початкових класів;

–    провести на базі БУТ міські конкурси з образотворчого мистецтва, писанкарства, з технічного моделювання, стрільби з пневматичної гвинтівки, настільного тенісу, шахів, шашок;

–    забезпечити участь учнів у Міжнародному конкурсі з математики – «Кенгуру»; інформатики – «Бобер», Всеукраїнських конкурсах з фізики – «Левеня» та природничому конкурсі  “Колосок”;

–    забезпечити участь в обласних фестивалях та конкурсах художньо-естетичного напряму „Таланти твої, Україно”, „Сурми звитяги”, „Різдвяні канікули”.

Впродовж року Виконано: проведено  І та ІІ етапи Всеукраїнських олімпіад з 16 дисциплін, 26 міських конкурсів, забезпечено участь учнів в обласних заходах
18  Провести у НВК „СЗШ № 2-гімназія” День відкритих дверей з метою презентації навчального закладу для громадськості за підсумками конкурсів „Кращий учень року” і „Кращий клас року” Травень 2012 Виконано
19 Провести ряд заходів (круглі столи, семінари, виховні заходи) з метою формування виховного простору для розвитку, соціалізації і самореалізації особистості дитини через поглиблення партнерських зв’язків між БУТ, ЗНЗ, музеями, бібліотеками, громадськими організаціями міста. Впродовж року Виконано: проведено 12 заходів

Напрям  “Освіта осіб з особливими потребами”

20 Модернізувати роботу міської медико-педагогічної комісії  шляхом використання сучасного корекційного обладнання та  сучасник методик обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку Впродовж року Виконано
21 Створити  сприятливі організаційно-педагогічні умови для реалізації можливостей   та набуття досвіду соціальної взаємодії дітей з особливими потребами шляхом  залучення їх у гуртки  Будинку учнівської творчості З вересня 2012 року Виконано, залучено 9 дітей з особливими потребами у гуртки БУТ і ДЮСК
22 Влаштування пандусів для забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів. До серпня 2012 року Виконано частково,  виготовлено проектно-кошторисну документацію, планується завершити роботи у 2013 році

Напрям “Професійний розвиток  педагогічних працівників”

23 Впровадити спеціальні програми професійного розвитку працівників освіти з основ інформаційно-комунікаційних технологій:-    курси за програмами “Microsoft”-    курси за програмами “Intel. Навчання для майбутнього”; Впродовж року Виконано: проведено курси  за програмою “Microsoft” для 26 педагогів
24 Провести на базі НВК „СЗШ № 2-гімназія” навчальний семінар  з педагогічних інновацій у сфері  інформаційно-комунікаційних технологій  для вчителів-предметників за участю науково-викладацького складу ЛОІППО Травень 2012р. Виконано
25 Провести  міський конкурс “Вчитель року” в різних номінаціях Грудень 2012р. Виконано: проведено конкурси “Кращий завідувач ДНЗ” та “Кращий вихователь ДНЗ”
26 Забезпечити матеріальне стимулювання праці педагогічних працівників, які досягли значних результатів у своїй діяльності Впродовж року Виконано (встановлено доплати педагогам –  учасникам і переможцям конкурсу “Кращий вихователь ДНЗ”)
27 Провести  на базі СЗШ № 1 семінар  вчителів початкових класів „Ігрова діяльність на уроках” Листопад 2012 року Виконано
28 Провести  на базі Будинку учнівської творчості семінар  „Як не згубити дитячі таланти” з декоративно-ужиткового мистецтва (бісеронизання, народна лялька)  для педагогів ЗНЗ і ПНЗ міста і регіону Квітень 2012 року Виконано

Напрям “Соціальний захист”

29 Забезпечити виплату матеріальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на придбання форми Впродовж року Виконано  (виплачено 11 дітям на загальну суму 7,2тис.грн.)
30 Забезпечити виплату грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, при виповненні їм 18 років. Впродовж року Виконано (виплачено 4 дітям на загальну суму  6,4тис.грн.)

Напрям “Дошкілля”

31 Розробити і затвердити програму розвитку дошкільної освіти міста до 2017 року До 01.04.2012 року Виконано
32  Продовжити впровадження програми  особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання “Я у світі” Впродовж року Виконано
33  Охопити 100 % дітей 5-річного віку дошкільною освітою Впродовж року Виконано, охоплено 98 % дітей 5-річного віку
34 Створити у ДНЗ міста консультативні пункти для батьків з питань всебічного розвитку дитини із залученням фахівців з психології, педагогіки, медицини, юстиції Впродовж року Виконано частково: визначено для створення  консультативного пункту   навчальний заклад – ДНЗ № 2 “Ялинка”, підготовлена документація для організації  роботи консультативного пункту, облаштовується приміщення
35 Відкрити на базі  ДНЗ № 5 „Зірочка” гурток художньо-естетичного напряму  „Чарівні пальчики” Впродовж року Виконано
36  Провести майстер-клас  на базі ДНЗ № 4 “Сонечко” для  вихователів старших груп ДНЗ міста „Організація життєдіяльності старших дошкільників у контексті формування логіко-математичної компетентності” Березень  2012 року Виконано
37 Відкрити на базі  ДНЗ № 6 „Теремок” гуртки художньо-естетичного напряму з виготовлення української народної ляльки „Світ казки” та з художнього ліплення „Чарівні пальчики”, гурток „Комп’ютерна азбука”. Впродовж року Виконано
38 Оформити куток пісочної терапії у спортивному залі  ДНЗ № 6 „Теремок”з метою корекції тривожності, сором’язливості, агресивності дітей До червня 2012 року Виконано
39 Створити у ДНЗ № 6 „Теремок” розвивальні центри за системою ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань):- центр ейдетики (методичний кабінет ДНЗ);- центр сенсорики і зображуваної діяльності (групові кімнати) Впродовж року Виконано
40 Провести  на базі ДНЗ № 2 “Ялинка” міський семінар-тренінг для педагогічних працівників ДНЗ „Профілактика емоційного вигорання педагогів” Жовтень 2012 року Виконано
41 Провести на базі ДНЗ № 7 „Дзвіночок” міський семінар для педагогічних працівників ДНЗ „Психолого-педагогічний супровід батьків і вихователів у навчанні та вихованні майбутніх першокласників” Лютий 2012 року Виконано
42 Зміцнити матеріально-технічну базу ДНЗ:–             реконструкція харчоблоку ДНЗ № 2 “Ялинка”;–             придбання твердого і м’якого інвентарю, побутової техніки тощо Впродовж року Виконано: реконструкція харчоблоку ДНЗ №2 «Ялинка»   (101,4 тис. грн. з бюджету розвитку), реконструкція дахових вікон у ДНЗ №5 «Зірочка» (15,8тис.грн), виготовлені проектно-кошторисні документації з реконструкції фасаду ДНЗ №4 «Сонечко»  (8,0тис.грн), реконструкції харчоблоку ДНЗ №5 «Зірочка» (11,1тис.грн), реконструкція даху ДНЗ №6 «Теремок»  (3,3тис.грн).Придбано технологічне  та електричне обладнання для ДНЗ (50,0тис.грн.  міський бюджет)

Напрям “Інформатизація системи освіти”

43 Забезпечити установи освіти міста сучасними комп’ютерними комплексами та мультимедійною технікою

Впродовж року

Виконано (забезпечено навчально-комп’ютерним комплексом  та мультимедійним комплексом СЗШ № 3 з міського бюджету на суму 80тис. грн.,забезпечено НВК “СЗШ № 2-гімназія” мультимедійним комплексом з обласного бюджету на суму 10 тис. грн.
44 Обладнати у НВК „СЗШ № 2- гімназія” читальний зал бібліотеки та  кабінети з базових предметів  комп’ютерною технікою з підключенням до  мережі Інтернет

Впродовж року

Виконано (обладнано у НВК „СЗШ № 2- гімназія” читальний зал бібліотеки та 3 кабінети (англійської мови, біології, кабінет поч.  класів); у СЗШ № 3- кабінет фізики
45 Забезпечити апробацію Національного проекту „Відкритий світ” у навчально-виховний процес 7 класу  СЗШ № 1

Впродовж року

Виконано
46 Забезпечити шкільні  бібліотеки: передплатними виданнями, фаховою періодичною пресою; навчальними посібниками, художньою літературою серії “Шкільна бібліотека” Впродовж року Виконано – 20,0тис.грн. з міського бюджету, 5,1 тис. субвенція з обласного бюджету

Напрям “Моніторинг та оцінювання  якості освіти”

47
Провести  моніторинг рівня знань випускників початкової та  основної ланки школи (учнів 4 і 9 класів)
Впродовж року Виконано
48
Провести державну атестацію ДНЗ № 6, ДНЗ № 2, ДЮСК “Спортовець»
Впродовж року Виконано
49
 Провести аналіз стану  освітньої системи міста. Видати освітній довідник „Основні показники функціонування освітньої системи Трускавця: аналіз та оцінка”
Серпень 2012 Виконано

Напрям “Енергозберігаючі заходи”

50
Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання навчальних закладів
Впродовж року  Виконано: завершено під’єднання  системи теплопостачання НВК  “СЗШ№ 2-гімназія” до діючої котельні ДЮСК «Спортовець» (встановлено теплообмінник, 90тис.грн). Проведено частково реконструкцію системи внутрішнього теплопостачання СЗШ №3 (162,5тис.грн, з них 110 тис.грн. – бюджету розвитку міста, 47,5тис.грн. – обласний бюджет (конкурс мікропроектів з енергоощадності), 5,5тис.грн.– спонсорські кошти)
51
Реконструкція фасаду СЗШ №1 (проектно-кошторисна документація)
Впродовж року Виконано (виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції фасаду СЗШ №1 (10,6тис.грн.  з бюджету розвитку)
52 Будівництво автономної котельні для СЗШ №3 і ДНЗ «Дзвіночок» (проект)

Впродовж року об’єкт передано КП “Трускавецьтепло”, котельня введена в експлуатацію у 2012 році
  Всього державний бюджет   11,6тис.грн.
  Всього місцевий бюджет   276тис.грн.
  Всього обласний бюджет   62,6тис.грн.
  Всього бюджет розвитку   350,2тис.грн. (крім 105тис.грн., оплачено як борг за роботи, виконані у попередні роки)
  Всього залучені кошти   20,5тис.грн.
  Разом   720,9тис.грн.

 

Культура

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2012 рік, першочерговими завданнями відділу культури були: надання можливості трускавчанам та гостям міста відзначати державні та міські свята, проведення концертних програм та фестивалів на високому професійному, художньому та організаційному рівнях, збереження народних традицій, свят та обрядів та їх популяризація.

2012 р. для галузі культури курортного Трускавця був роком поступу. Підтвердженням цієї тези служать цифри та статистика. Зокрема, в порівнянні з 2011 р., кількість поведених заходів у 2012 р. зросла на 121%: 107 заходів, проведених у 2011р. проти 238 заходів, проведених у 2012 р. Змінився і якісний показник, методика, суть заходів, які організовуються та проводяться відділом культури. Не залишається поза увагою практично жодне професійне свято, жодна пам’ятна чи знаменна дата локального та загальноукраїнського значення. Працівники відділу культури здійснюють супровід усіх урочистостей та святочних подій, які відбуваються на теренах міста – курорту.

Діяльність відділу культури зосереджувалась на залученні творчої інтелігенції дітей та молоді до участі у загальноміських заходах, в  обласних,  всеукраїнських  конкурсах, виставках, поновленні  бібліотечних  фондів  міських бібліотек, залученні грантів з реконструкції музеїв та бібліотек, пошуку шляхів покращення фінансового стану установ культури та їх матеріально – технічної бази.

Розвиток існуючої мережі закладів

№ п/п

Завдання

виконавець, дата  виконання

кошти, джерела фінансування

Виконання

Дотримання якісного виконання Типових навчальних  планів на всіх відділеннях дитячої школи мистецтв  наказом Міністерства культури і туризму України за №571/0/16-06 від 18.07.2006р.

Школа мистецтв

2012 рік

згідно тарифікаційних  списків  викладачів Виконано
Підвищення якості навчально-виховного процесу:а) впровадження нових хореографічних постановок;б) поновлення Програми фольклорного ансамблю;в) ширше впровадження технічних засобів навчання із забезпеченням хрестоматійними аудіо – відео матеріалами

Школа мистецтв

2012 рік

не потребує додаткового фінансуванняЗа рахунок спонсорських надходжень Виконано
Покращення матеріально-технічної бази школи:а) поточний ремонт санвузлівб) придбання музичного інструментарію;в) придбання світильників

г)технічні засоби навчання

2012 рік

52, 5тис.грн. – власні надходження25,0 тис. грн. – спец. фонд6,0тис.грн. – власні надходження Виконано
Забезпечення бібліотеки необхідним мінімумом періодичних  виданьПридбання світильників

Централізована система бібліотек на рік

7,3 тис. грн. – міський бюджет,3,5 тис. грн. – власні надходження Виконано
Поповнення  книжкових  фондів  вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією

Централізована система бібліотек на рік

10,0тис.грн. – спец. фонд Виконано
Придбання рамокПридбання сканера

Музей міста

2,4 тис. грн. – власні надходження0,8 тис. грн. – спонсорські кошти Виконано
Виготовлено документацію на проект земельної ділянки.

Музей Михайла Біласа

4869,27 грн. – спонсорські кошти Виконано
Встановлення пожежної сигналізаціїВстановлено манометри на тепло

Музей міста

32437,19 грн. – із загального фонду1178,40 грн. – із загального фонду Виконано
Проведення  науково-пошукових робіт

Музеї,

протягом  року

2,0тис.грн.- спец. фонд Виконано
Організація тимчасових виставок з метою забезпечення надходження додаткових коштів

Музеї міста

Виконано
Придбання стільців 6,9 тис. грн. – власні надходження Виконано
Погашення заборгованості станом на 01.01.2011р. за  реставраційні роботи  в Художньому музеї  Михайла  Біласа та музеї міста

2012 рік

11,2тис.грн. – бюджет розвитку міста Виконано
Реконструкція корпусів дитячої школи мистецтв

2012 рік

22,0 тис. грн. – бюджет розвитку міста Виконано частково
Проведення  комплексу  мистецьких  акцій  на  підтримку  творчих  людей  міста, аматорських  колективів, що  мають  звання  Народний.

Творчі  колективи лютий 2012 рік

Не потребує додаткового фінансування Виконано
Всього

 

188,1 тис. грн.  

ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ТА ДЕРЖАВНИХ СВЯТ

Цикл Різдвяно-Новорічних свят Січень 29,8тис.грн. – місцевий бюджет Виконано
Регіональне свято зимового фольклору «Ой радуйся земле…» Січень 11,1 тис. грн. – залучені кошти Виконано
Урочистий вечір з нагоди роковин Злуки ЗУНР з УНР

Січень

1,0тис.грн. – залучені кошти Виконано
Творчий звіт народних колективів Народного дому

Лютий

Не потребувало фінансування Виконано
Літературно мистецьке свято з нагоди дня народження Л.Українки

Лютий

Не потребувало фінансування Виконано
Літературно-мистецьке свято з нагоди річниці від дня народження Т.Г.Шевченка та дня перепоховання Березень, травень Не потребувало фінансування Виконано
Урочистості з ушанування пам’яті  Т.Г.Шевченка Березень Не потребувало фінансування Виконано
Святкове віче з нагоди 91-их роковин від дня народження Р. Різняка, розвідника УПА Березень Не потребувало фінансування Виконано
Великдень у Трускавці Квітень 5, 1тис.грн. – залучені кошти Виконано
Ряд заходів до 26-ї річниці Чорнобильської трагедії Квітень Не потребувало фінансування Виконано
Відзначення 67 річниці від Дня Перемоги Травень Не потребувало фінансування Виконано
Концерт, присвячений Дню Матері Травень Не потребувало фінансування Виконано
Урочистості з нагоди Дня Героїв Травень 0,3 тис. грн. – залучені кошти Виконано
Дитяче свято до міжнародного Дня захисту дітей Червень Не потребувало фінансування Виконано
Цикл урочистих та видовищних заходів з нагоди Дня медичного працівника та Дня міста Трускавця Червень 25,0 тис. грн. – залучені кошти Виконано
Музично-розважальне свято, присвячене  Дню молоді Червень 0,3 тис. грн. – залучені кошти Виконано
Урочистий вечір з нагоди дня Конституції України Червень 20,9тис.грн. – місцевий бюджет Виконано
Урочиста академія, святкові концерти, виставки з нагоди 21-річниці Незалежності України. Серпень 34,2тис.грн. – місцевий бюджет Виконано
Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора Серпень 11,7 тис. грн.. – залучені кошти Виконано
Заходи з нагоди відзначення 156-річниці від Дня народження І.Я.Франка Серпень Не потребувало фінансування Виконано
101-р від дня народження В.Біласа Вересень Не потребувало фінансування Виконано
Цикл заходів до 70-х роковин утворення УПА Жовтень Не потребувало фінансування Виконано
Святковий вечір з нагоди утворення ЗУНР Жовтень Не потребувало фінансування Виконано
Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій Листопад Не потребувало фінансування Виконано
Свято Миколая Грудень Не потребувало фінансування Виконано
День пам’яті В.Біласа, Д.Данилишина Грудень Не потребувало фінансування Виконано
Всього 139,4тис.грн.

 

На 2012 рік виділено з місцевого бюджету 6091,4тис.грн.:

–          на виплату заробітної плати з нарахуванням 5242,2тис.грн.

–          на енергоносії 640,9тис. грн.

–          інші виплати (послуги зв’язку, касове обслуговування, підписка періодики) 208,3тис.грн.

З власних надходжень:

 1. 1.       Централізована бібліотечна система:

–          придбано: канцтовари – 221,50 грн., господарські товари – 196,00 грн., книги – 350,00 грн., формуляри – 275,00 грн., повірка лічильників на тепло – 1553,33 грн.

–          придбано світильники – 3748,60 грн.

–          подаровано порохотяг – 980,00 грн., літературу на суму 24628,00 грн.

Всього: 31952,43 грн.

 1. 2.       Музей – міста:

–          придбано: канцтовари – 258,46 грн., господарські товари – 377,20 грн., розрахункові квитанції – 945,00 грн., рамки – 1946,50 грн., придбано сканер – 880,00 грн., рамки – 450,00 грн.

Подаровано дві експозиційні шафи, два пластикових вікна – 2967,00 грн.

Всього: 7824,16 грн.

 1. 3.       Музей – М.Біласа:

–          придбано: канцтовари – 1812,19 грн., господарські товари – 1585,20 грн., стільці – 6900,00 грн., дерев’яний мисник – 2180,00 грн.

Всього: 12477,39 грн.

 1. 4.       Народний дім:

–          придбано: канцтовари – 30,00 грн., господарські товари – 447,49 грн., акумулятор та зарядний пристрій – 370,00 грн.

–          перевстановлено телефон – 90,00 грн.

Прийнято на баланс будівлю сцени – 201038,88 грн.

 1. 5.       Дитяча школа мистецтв:

–          придбано: питна вода  – 672,00 грн., господарські товари – 2021,24 грн., світильники – 6000,00 грн., канцтовари – 3176,00 грн. електротовари – 1773,90, струни для фортепіано – 480,00 грн., свідоцтва – 500,00 грн., меблеві щити – 672,00 грн.

–          проведено поточний ремонт санвузлів – 52537,20 грн.

Всього: 67832,74 грн.

На реконструкцію корпусів дитячої школи мистецтв в 2012 році затверджено 222000,00 грн.,  з яких виконано 22000,00грн. (заборгованість за 2011 р.).

На проведення загальноміських заходів  у  2012 році використано із загального фонду – 101524,00 грн.; із залучених коштів – 53306,60 грн.

 

Охорона здоров’я

Виконання програми за 2012 р.:

–          Проведена акредитація лікарні;

–          Забезпечено надання медичної допомоги та забезпечено лікарськими засобами пільгових категорій населення;

–          Забезпечено підготовку в заходах до ЄВРО – 2012;

–          Проведено ремонтні роботи:

 • поточний ремонт фасаду хірургічного корпусу лікарні – оброблено теплоізоляційним матеріалом всі балконні рами, що зменшило тепловтрати у відділеннях, ліквідовано дефекти зовнішньої штукатурки фасаду (бюджетні кошти 40480 грн.);
 • поточний ремонт коридору 2-го поверху до реанімації  власним силами із заміною дверей на пластикові (спонсорські кошти);
 • капітальний ремонт коридору та двох палат хірургічного відділення (сан. «Карпати»);
 • реконструкція приміщення рентген-кабінету хірургічного корпусу  (бюджетні кошти 119865 грн.);
 • поточний ремонт нового УЗД кабінету хірургічного корпусу (власними силами);
 • поточний ремонт коридорів між корпусами власними силами;
 • капітальний ремонт 1-го поверху поліклініки з ліквідацією розходження стін при вході в поліклініку. Замінено всі двері, встановлено склопакети для реєстратури (бюджетні кошти  60682,2 грн.);
 • завершено реконструкцію і запущено поліклінічні ліфти (бюджетні кошти 150000 грн.);
 • встановлено нові сертифіковані двері в рентген-кабінеті поліклініки (бюджетні кошти 39600 грн.);
 • поточні ремонти в 4-х стоматкабінетах поліклініки (власними силами);
 • проведено капремонт холу біля актового залу (бюджетні кошти 50401 грн.);
 • реконструкція приміщення під «Соляну печеру»  (бюджетні кошти 40000 грн.);
 • поточний ремонт частини коридору із заміною дверей і світильників 2-го поверху терапевтичного корпусу (власними силами);
 • поточний ремонт коридору 1 поверху терапевтичного корпусу із заміною дверей та світильників (бюджетні кошти 47126 грн.);
 • поточний ремонт всіх приміщень баклабораторії (власним силами);
 • поточний ремонт сходової клітки терапевтичного корпусу (власними силами);
 • поточний ремонт частини приміщень клінічної лабораторії на 3-му поверсі (власними силами);
 • капітальний ремонт коридору 5-го поверху із заміною дверей та світильників (бюджетні кошти 42893 грн.);
 • поточний ремонт 3-х палат неврологічного відділення;
 • перестелено дах і повністю перештукатурено будівлю підсобного господарського приміщення (власними силами);
 • проведено ремонти в приміщенні гаражу, слюсарній майстерні (власними силами);
 • проведено ремонти ряду кабінетів лікарні;
 • проведена заміна частини зовнішнього водопроводу для подачі  теплої води  (залучені кошти);
 • замінено частину внутрішніх мереж тепло- і водопостачання терапевтичного корпусу та корпусу сімейної медицини (бюджетні кошти 93944,8 грн.);
 • встановлено пожежно-оповіщувальну сигналізацію з підвалу до 4 поверху терапевтичного корпусу  (бюджетні кошти 204815 грн.).

Окрім цього для покращення лікувально-діагностичного процесу зміцнено матеріально-технічну базу, а саме:

–          закуплено обладнання для скелетного витяжіння, медичний одяг для працівників палат інтенсивної терапії, відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги, приймального покою;

–          для лабораторії закуплено мікроскоп та лабораторні ваги;

–          отримано рентген-апарат на два робочі місця за кошти державного бюджету (694500 грн.);

–          придбано УЗД апарат за кошти місцевого бюджету (708000 грн.);

–          закуплено контактний літотріптор за власні кошти (99999 грн.).

Для підвищення професійної  та інтелектуальної складової процесу діагностики та лікування в Трускавецькій міській лікарні укладено угоду про співпрацю з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького. Дана угода дає можливість залучення професорсько-викладацького складу до роботи в нашій лікарні. В лікарні в складних випадках приймають участь у проведенні оперативних втручань судинний  хірург професор Орел Ю.Г., зав. урологічним відділенням ЛОКЛ  доцент Шеремета Р.З. Досягнута згода  про  проведення операцій обласним урологом проф. Боржієвським А.Ц. Також укладено угоду про співпрацю з Прикарпатським репродуктивним центром. На базі Трускавецької міської лікарні щорічно кафедрою судинної хірургії ЛНМУ проводяться курси тематичного удосконалення для лікарів хірургічного профілю.  В результаті цих заходів трускавчанам створено можливість отримати висококваліфіковану консультативну чи лікувальну допомогу, не виїжджаючи за межі міста.

 

Житлово-комунальне господарство

Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва здійснювалась діяльність за напрямами:

капітальний ремонт житлового фонду, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг, реконструкція мереж зовнішнього освітлення та благоустрій міста. Зокрема:

Видатки на капітальний ремонт житлового фонду у 2012 році слали 412,568тис.грн., а саме:

–          покрівля – 115,69тис.грн.

–          електропостачання –  31,82тис.грн.,

–          водопостачання та каналізація –  26,145тис.грн.,

–          теплопостачання – 103,373тис.грн.,

–          будівлі – 135,54тис.грн.

Реконструкція житлового фонду ОСББ –  282,707тис.грн., а саме:

–          покрівля – 96,28тис.грн.,

–          електропостачання –  186,427тис.грн..

Видатки на реконструкцію, капітальний та поточний ремонт вулиць міста скали – 3081,374тис.грн.:

–          реконструкція – 1013,028тис.грн. (в т.ч. пл..Незалежності – 346,142тис.грн.),

–          капітальний ремонт – 1674,239тис.грн.,

–          поточний ремонт – 394,107тис.грн.

Видатки на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста 199,993тис.грн.:

–          площа Незалежності – 69,994тис.грн., бульвар Торосевича – 129,999тис.грн..

Благоустрій

Комунальним підприємством «Парк Курортний» за звітний період з січня по грудень 2012р. виконано робіт по утриманню міста та курортного парку на суму  4432,80 тис. грн., зокрема:

–          санітарне оброблення парку – 823,1 тис.грн.,

–          санітарне оброблення міста – 1704,1 тис.грн.,

–          вивіз твердих відходів  з міста та курортного парку – 729,4 тис.грн.,

–          механічне прибирання – 475,2 тис.грн.,

–          ремонт доріг міста – 303,9 тис.грн.,

–          утримання кладовища – 116,8 тис.грн,

–          послуги в рослинництві – 280,3 тис.грн.

У 2012 р. підприємство одержало на поповнення статутного фонду:

–  коштів в сумі 400,0 тис.грн., на придбання екскаватора Борекс,

– основних засобів на суму 277,3 тис.грн., в тому числі лавки – 100,0 тис.грн, будівля громадської вбиральні – 177,3 тис.грн.

Транспорт

У 2012 році в результаті співпраці Трускавецької міської ради та представників Головтрансінспекції , Державтоінспекції було проведено ряд перевірок щодо дотримання перевізниками вимог транспортного законодавства, внаслідок чого зменшилась кількість скарг громадян на роботу перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах та автомобілях таксі.

КП «Автотранспортне підприємство» Трускавецької міської ради внаслідок відкриття нових місць в мережі стоянок таксі отримало додатково біля 21 тис. грн. доходу. Всього дохідна частина підприємства від експлуатації мережі стоянок таксі у 2012 році становила 222,6тис.грн.

У 2012 році КП «Автотранспортне підприємство» Трускавецької міської ради  було придбано та встановлено дорожніх знаків на суму  12,5тис.грн., нанесено горизонтальної розмітки вулиць на суму  28,0тис.грн.

Програма з придбання нових низькокузовних  автобусів була орієнтована  на загальнодержавну програму підготовки до Євро-2012, але, на жаль,  місто Львів та  місто Трускавець вилучили з цієї програми.

 

 

Розвиток курорту, туризму та рекреації

На виконання програми розвитку курорту:

 • розроблено логотип та слоган курорту;
 • створено новий офіційний туристичний портал м. Трускавець (truskavets.ua);
 • створено новий промоційний ролик про м. Трускавець;
 • виготовлено сувенірну продукцію з логотипом міста;
 • виготовлено рекламно – інформаційну продукцію на трьох мовах (українська, російська, польська);
 • прийнято участь у двох туристичних виставках : туристичній виставці «Альпійсько-Карпатський форум співпраці», в м. Жешів (Польща), у XIII міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО» м.Львів та міжнародному туристичному форумі «Перемагай з левом»;
 • взято участь у міжнародній конференції в Щавніці на запрошення Об’єднання оздоровниць Республіки Польща;
 • розміщено рекламні матеріали на телеканалі 1+1 (протягом тижня) та 24 каналі (протягом двох місяців);
 • розміщено промоційні статті в спеціалізованих туристичних виданнях (зокрема «Експофорум»);
 • організовано функціонування Фан – зони протягом 23 днів;
 • підписано міжнародну угоду із гміною Заклікув (Польща);
 • проведено прес-тур журналістів із Підкарпатського воєводства;
 • взято участь у організації фестивалю байкарів та Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат»;
 • проведено триденний  інфотур для 36 журналістів зі всіх регіонів України з метою популяризації курорту.;
 • організовано 6 зустрічей з польськими підприємцями, де було презентовано курорт Трускавець (три зустрічі в Трускавці та три зустрічі в Польщі).

 

 

Інформаційно-аналітичний центр

У 2012 році основним напрямом роботи інформаційно-аналітичного центру було здійснення інформаційно-аналітичного супроводу діяльності виконавчих структур міської ради і депутатського корпусу.

Проводився постійний моніторинг  громадських настроїв шляхом опитувань через сайт міської ради та прямих телефонних ліній за тел.: 5-42-87 та 6-66-77. На сайті проведено 23 опитування стосовно роботи виконавчих структур та депутатського корпусу.

Постійно проводився збір, опрацювання і подача на сайт міської ради та в інші ЗМІ інформації про роботу виконавчих структур, управлінь та відділів, висвітлення подій та заходів, що відбуваються у місті. Усього за рік підготовлено і розміщено на сайті міської ради понад 903 інформаційних повідомлень.

Здійснювалася підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність міського голови та його заступників для ЗМІ та сайту міської ради. Усього за рік на сайті міської ради було розміщено 30 коментарів міського голови, його заступників та керівників виконавчих структур з приводу різних господарських питань, а також подій та заходів, що відбувалися у місті.

Здійснювалася підготовка щотижневих звітів про роботу управлінь, відділів та комунальних підприємств для доведення до відома представників ЗМІ під час наради міського голови з керівниками виконавчих структур.

Підготовлено і проведено на трускавецькому радіомовленні 5 прямих ефірів за участю міського голови та 11 – за участю керівників виконавчих структур і комунальних підприємств.

Підготовлено і проведено для ЗМІ 7 прес-конференцій міського голови та його заступників з різних питань діяльності виконавчих структур.

Проводився збір, опрацювання та підготовка матеріалів до бюлетеня «Голос ради» – усього за рік вийшло 8 чисел бюлетеня.

Проводилася робота з підготовки сувенірної продукції. До Дня міста та 185-річчя курорту підготовлено кольоровий буклет-додаток до бюлетеня «Голос ради». Підготовлено до друку книжку, присвячену 185-річчю курорту, «Як Данусь у Трускавці козакував».

Підготовлено до друку поштівки з вітанням міського голови до державних свят для мешканців міста та запрошення на свято для міст-партнерів, міських голів сусідніх міст та інших гостей – усього 4.

 

 

 

КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»

За річний період (01.01.2012 р. – 31.12.2012 р.) було надано квартирно-посередницькі послуги для 931 осіб та для 49 осіб надано посередницькі послуги  з бронювання путівок у санаторії. Також 149 осіб отримали направлення на лікування, 8 на харчування.

Протягом звітного періоду підписано 148 угод із квартироздавачами (загальна місткість 250 ліжок), укладено договори із санаторіями та готелями: «Дніпро-Бескид», «Шахтар», «Перлина – Прикарпаття», «Карпати», «Міротель», «Ріксос – Прикарпаття», «Молдова», «Святий Грааль», туристичною компанією ТзОВ «Віват».

У 2012 році підприємство брало активну участь в організації масових заходів на теренах міста. Зокрема, організація фан-зони, Різдвяної та Великодньої ярмарок.

У вересні КП «ТІКЦ» успішно презентувало себе в м. Ліманова (Польща) на зустрічі Польського та Українського бізнесу, що дало можливість співпраці з польським тур-оператором по обміну туристичними групами між нашими містами. Перші групи з Польщі очікуються вже на початку 2013 року.

У 2012 році підприємство почало займатись розробкою відео-презентацій та 3D-турами для комерційних закладів нашого міста.

До нових напрямів діяльності КП «ТІКЦ» внесено:

Рекламні агентства;

Діяльність інформаційних агентств

Діяльність телефонних центрів

Надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Надання інших інформаційних послуг

Діяльність туристичних агентств

Діяльність туристичних операторів

Організування конгресів і торгівельних виставок.

У планах на 2012 рік було  передбачено відкриття на території міста-курорту кількох стаціонарних інформаційно-курортних довідкових бюро. Фактично встановлено одну тимчасову споруду (МАФ) за адресою бульвар Ю.Дрогобича.

Фінансування  цих напрямів у 2012 році здійснювалося за рахунок коштів КП «ТІКЦ».

 

Вирішення питань оборонного характеру, попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, покращення охорони  громадського порядку та запобігання корупції за 2012 рік:

 

п/п

Назва заходу

Термін

виконання

Висновки про виконання

1.

Підвищити оперативність реагування на правопорушення, шляхом використання технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях. Встановити відео спостереження на в’їздах та виїздах міста. Протягом року Встановлено систему відео нагляду з монтажем 16 відеокамер загальною вартістю  250,0тис.грн., за кошти міського бюджету.

2.

Організувати зустрічі дільничних інспекторів з населенням міста За окремим графіком, не рідше одного разу в півріччя Виконано

3.

Систематично проводити серед населення роз’яснювальну роботу щодо необхідності участі громадян в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, за результатами якої надавати пропозиції про створення загонів з охорони громадського порядку на підприємствах, установах та організаціях. Постійно Виконано

4.

Розробити з урахуванням оперативної обстановки маршрути патрулювання особовим складом міліції разом із членами громадських формувань. Лютий Виконано

5.

Здійснити заходи по матеріальному і моральному заохоченню членів ГФ „Ватра”, які приймають активну участь в охороні громадського порядку Протягом року Не виконано у зв’язку з відсутністю коштів

6.

Організувати в засобах масової інформації цикли передач соціальні рубрики про позитивний досвід діяльності загонів громадського формування  на підприємствах, установах та організаціях. Постійно Виконано

7.

Здійснити заходи по використанню промислового потенціалу ДВК-40 підприємствами і установами м. Трускавець Протягом року Виконано

8.

Залучити підприємство ДВК-40 до участі у виставочних заходах, які будуть відбуватися на території міста. Протягом року Не виконано, підприємство ДВК-40 відмовилось від участі

9.

Забезпечити інформування населення міста про закріплення дільничних інспекторів за дільницями Постійно Виконано

10.

З метою недопущення незаконної вуличної торгівлі організувати взаємодію правоохоронних органів із відповідними відділами міської ради, податкової адміністрації та СЕС Постійно Виконано частково (незаконна торгівля остаточно не ліквідована)

11.

Провести медичне обстеження та обстеження соціально-побутових умов проживання осіб, звільнених з місць позбавлення волі та умовно достроково звільнених від відбування покарання Протягом року Виконано

12.

В рамках підготовки до ЄВРО-2012 провести аналіз концентрації громадських місць, у яких найчастіше вчиняються злочини До 01.04.12р. Виконано

13.

Постійно уточнювати переліки помешкань, у яких проживають люди похилого віку, самотні, визнані недієздатними, які потребують опіки, хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними та незаконного відчуження їхнього житла. Постійно Виконано

14.

Провести паспортизацію під’їздів багатоповерхових будинків і гуртожитків з метою вирішення питання щодо запровадження їх охорони та технічного захисту. Постійно Виконано

15.

З метою недопущення розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин у розважальних закладах міста організовувати та здійснювати їх оперативно-профілактичні відпрацювання. За наслідками цих відпрацювань вносити відповідні подання і пропозиції щодо можливості подальшого функціонування зазначених закладів Постійно Виконано

16.

Провести оперативно-профілактичну роботу щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, займаються виготовленням та продажем самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні засоби або психотропні речовини для застосування до них заходів впливу згідно з законами України Постійно Виконано

17.

Систематично проводити перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також щодо припинення реалізації на ринках, міні-ринках та прилеглих до них територіях алкогольних напоїв і тютюнових виробів „з рук” та ліквідації вуличної торгівлі у невстановлених місцях. Вжити заходів для притягнення винних осіб до відповідальності та позбавлення суб’єктів підприємницької діяльності ліцензій за порушення, особливо за продаж спиртних напоїв і тютюнових виробів Постійно Виконано

18.

Інформувати громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності правоохоронних органів з питань протидії злочинності Один раз на квартал Виконано

19.

Забезпечити відкритість та поінформованість громадськості про здійснення заходів щодо запобіганню і протидію корупції Постійно Виконано

20.

Посилити взаємодію міської ради та правоохоронних органів з об’єднаннями громадян у сфері формування та реалізації антикорупційної політики. Забезпечити підтримку громадським суспільством антикорупційних заходів. Постійно Виконано

21.

Через засоби масової інформації формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції. Постійно Виконано

22.

Забезпечити зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема, шляхом запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису Протягом  року Виконано

23.

Висвітлювати у засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна з метою створення умов для відкритості та прозорості діяльності контролюючих та правоохоронних органів Протягом   року Виконано

24.

Спільно з правоохоронними органами здійснювати соціальне інспектування сімей, які опинились в складних життєвих обставинах Протягом   року Виконано

25.

Проводити згідно затвердженого графіку спільно з правоохоронними органами рейди „Урок”, „Підліток”, „Вокзал”, „Діти вулиць” та профілактичні рейди з метою виявлення бездоглядних неповнолітніх осіб та дітей, схильних до бродяжництва та жебрацтва Протягом   року Виконано

26

Спільно з правоохоронними органами здійснювати соціальне інспектування неповнолітніх та молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі Протягом   року Виконано

Попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них в м.Трускавець

Мета програми:

–          визначити алгоритм дій і засобів ЦО міста по запобіганню надзвичайних ситуацій на об’єктах, які будуть залучатись на Євро-2012;

–          удосконалення системи оповіщення сил і засобів цивільного захисту;

–          уточнення планів евакуації населення.

Конкретні завдання, план діяльності та  фінансове забезпечення:

п/п

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансове

забезпечення

1.

Встановити прямий зв’язок між диспетчерськими службами 101 та ТзОВ „Трускавецький водоканал”, КП „Трускавецьжитло”, дільницею електромереж і міської ради Встановлений зв’язок на суму 1,2тис.грн. 3,5тис.грн. з місцевого бюджету

2.

Розробити схему оповіщення членів міської комісії з питань ТЕБ і НС через мобільний зв’язок Виконано 1,5тис.грн. з місцевого бюджету

3.

Інформувати населення міста про можливі ризики надзвичайних ситуацій на території міста та області через рубрику на сайті міської ради „Поради рятівника” Виконано Без фінансовогозабезпечення

4.

Проводити заняття з працівниками державних установ по правилах поведінки і реагування на НС Виконано Без фінансовогозабезпечення

5.

Провести технічну інвентаризацію захисних споруд Виконано 80,0тис.грн. за рахунок власників споруд

6.

Уточнити план, зони та об’єкти міста для проведення повної або часткової евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації Виконано Без фінансовогозабезпечення

7.

Створити на базі КП „Трускавецьжитло” ланку демеркуризації металевої ртуті Не виконано у зв’язку із відсутністю коштів 80,0тис.грн. з місцевого бюджету

8.

Поновити міський та об’єктові резерви матеріально-технічних ресурсів Не виконано у зв’язку із відсутністю коштів 110,0тис.грн. з місцевого бюджету

9.

Прийняти участь у впровадженні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 Не виконано, перенесено  на 2013рік МНС 50,0тис.грн. з державного  бюджету

10.

Проведення комплексу заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах та територіях, задіяних під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Виконано Без фінансовогозабезпечення

11.

Уточнення алгоритму дій сил цивільного захисту на випадок надзвичайних ситуацій на об’єктах, які будуть задіяні на ЄВРО-2012 Виконано Без фінансовогозабезпечення

12.

Провести об’єктові навчання з органами управління цивільного захисту – готель «Оксана» м. Трускавець вул. Біласа, 4 Виконано Без фінансовогозабезпечення

13.

Створити страховий фонд документації для музею історії міста Не виконано у зв’язку із відсутністю коштів 1,5тис.грн. міс. бюджет

14.

Здійснити комплекс заходів по запобіганню НС під час літнього пожежо-небезпечного періоду Виконано Без фінансовогозабезпечення

 

Приватизація та управління комунальним  майном

Управлінням комунальної власності протягом 2012 року виконані наступні конкретні завдання:

1. до місцевого бюджету  від оренди комунального майна перераховано  102,9тис.грн.;

2. проведено інвентаризацію комунального майна по підприємствах, установах та організаціях станом на 01.01.12.;

3. квартирна черга в місті  в цілому скоротилась на 36 сімей, в тому числі за місцем проживання  при Трускавецькому міськвиконкомі на 27 сімей, на підприємствах та установах міста, які самостійно ведуть квартирний облік, на 9 сімей;

4. завершено роботи над інвестиційним проектом будівництва багатоповерхового будинку по вул. С.Крушельницької,8, у якому колишні мешканці будинку отримали сім квартир з видачею свідоцтва на право власності. Всі мешканці перебували на квартирному обліку;

5. проведено розширення житлових умов мешканцям трьох комунальних квартир  за рахунок вільних суміжних приміщень, що дало можливість їм повністю  вирішити житлові питання;

6. за кошти міського бюджету проведено реконструкцію житлового приміщення по вул. В.Івасюка,13  та двох  приміщень по вул. І. Мазепи,34, що дало можливість відселити для тимчасового проживання мешканців ветхого та аварійного будинку по вул. Дрогобицькій,23;

7. розпочата підготовча робота по відселенню мешканців  аварійного будинку по вул. Стефаника,4. Прийнято рішення міської ради щодо передачі нежитлових приміщень по вул. Стуса,15 на баланс КП «Трускавецьжитло»;

8. узаконено перепланування семи житлових приміщень у гуртожитках по вул. В.Івасюка,9 та вул. П.Сагайдачного,3, що частково покращило умови проживання мешканцям гуртожитків, та дало їм можливість здійснити приватизацію;

9. за звітний рік в місті приватизовано 33 житлових приміщення,  в тому числі 9 житлових приміщень у гуртожитках.  Загальна площа приватизованого житла – 1346,8 кв.м. Правом на приватизацію житла скористалась 91 особа, з них безоплатно – 89  осіб;

10. проводився контроль за виконанням умов договорів купівлі –  продажу та договорів оренди комунального майна;

11. проведено інвентаризацію комунального майна по підприємствах, установах , організаціях станом на 01.01.2012. р.;

12. залучено ефективних користувачів комунальними об’єктами через механізм здачі їх в оренду (укладено нові договори оренди нежитлових приміщень);

13. переглянуто всі діючі договори оренди  на  предмет виконання  договірних умов;

14. здійснювався контроль за страхуванням комунального майна, яке передане в оренду;

15. здійснено приватизацію затверджених сесією міської ради об’єктів до приватизації.

 

Заходи щодо забезпечення державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

Забезпечення реалізації на території м. Трускавця державної політики стосовно дітей, молоді, сім’ї та гендерної рівності.

.

п/п

Назва заходу

Виконавці

Терміни виконання

Кошти, джерела фінансування

Виконання

1

Проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до: Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня пам’яті жертв СНІДу, Дня молоді, Міжнародного дня волонтерського руху, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят та ін Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

Було заплановано – 7,0тис.грн. – місцевий бюджет

Фактично використано

2,45тис.грн. – місцевий бюджет

Кредиторська заборгованість

-6,744тис.грн

12.02.2012р до Дня Св. Валентина проведено розважально-конкурсну програму «Серця двох»15.05.2012р до Дня матері та Дня сім’ї проведено конкурс малюнку «Рідна мати моя»31.05.2012р з нагоди Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням проведено конкурс стінгазет «Палити чи ні? Вибір робиш ти!»01.06.2012 р до Дня захисту дітей проведено конкурс малюнку «Я і моя сім’я»

24.06.2012р на майдані Незалежності та в курортному парку забезпечено проведення святкування Дня молоді.

14 травня – 1 червня 2012 року організовано та проведено конкурс дитячих малюнків «Україна – футбольна країна» 19.12.2012р конкурс малюнку «Дари святого Миколая»

19.12.2012р проведення загальноміського заходу до Дня Святого Миколая

21.05.2012р та 01.12.2012 р з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв СНІДу та Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у курортному парку м.Трускавець проведено загальноміські акції «Червона стрічка, як міжнародний символ боротьби зі СНІДом»

25.12.2012 року проведено для дітей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Свято Новорічної   ялинки з міським головою

2

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

І та ІІІ квартали

2012 року

Було заплановано 12,0тис.грн.-

місцевий бюджет

Фактично використано

12,6тис.грн. – місцевий бюджет

Забезпечено вручення 09.03.2012 р. та 23.08.2012р  подяк та стипендій міського голови 20 обдарованим  дітям міста під час урочистостей, присвячених  198-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка та під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України

3

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:- Служба соціальної підтримки сімей;- КЦС “Турбота”;- Громадська приймальня Трускавецької міської ради – мобільний консультативний пункт МЦСССДМ, міська лікарня, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, СуСД, МВ УМВСУ, відділ освіти.

Протягом року.

Залучені кошти

Протягом 2012 року під соціальним супроводом Трускавецького МЦСССДМ перебувало 35 сімей, яким надавались правові, психологічні та соціально-педагогічні, соціально-медичні та інформаційні соціальні послуги.Протягом 2012 року було роздано 15 харчових пайків (отримані від Суспільної служби України) сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах.

4

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді через спеціалізовану службу:- Служба соціально-профілактичної роботи МЦСССДМ

Протягом року.

Було заплановано – 1,5тис.грн. – місцевий бюджет

Фактично використано

0 тис.грн. – місцевий бюджет

Протягом року у «Службу роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків» звернулось 33 клієнти. 13 осіб – це ін’єкційні споживачі наркотиків, 7 –  осіб, які перебували в залежності від психоактивних речовин і 13 осіб їх найближче оточення. У 2012р. клієнти цього спеціалізованого формування отримали 1220 послуг. З них більшість – соціально-педагогічні та інформаційні, соціально-медичні та соціально-економічні. Протягом року особам, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом та потребують лікування, надавалась гуманітарна допомога мед. засобами.При «Службі соціально-профілактичної роботи» у 2012р функціонували  групи самодопомоги з питань нарко- та алкоузалежнень та проблем ВІЛ- інфекції/СНІДу. До співпраці залучені волонтери, з числа осіб, які  подолали проблеми узалежнень.

5

Забезпечення дітей шкільного віку із багатодітних сімей, в яких виховується 4-ро і більше дітей, шкільним приладдям Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту

ІІІ квартал

2012 року

Було заплановано – 1,2тис.грн. – місцевий бюджет.

Залучені кошти.

Фактично використано

0,74тис.грн. – місцевий бюджет

05.11.2012 року забезпечено придбання і видачу шкільного інвентарю 25 дітям шкільного віку із багатодітних сімей, де виховується 4-ро і більше дітей

6

Проведення  літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту -НСОУ Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту, ГО “Пласт”

ІІ – ІІІ квартал

2012 року

Було заплановано – 15,0тис.грн. – місцевий бюджет.

Залучені кошти.

Фактично використано

14,36 тис.грн. – місцевий бюджет

Організовано та забезпечено проведення з 11 по 25 серпня 2012р в околиці с.Либохора Сколівського р-ну Львівської обл. дитячо-юнацький наметовий табір відпочинку станиці Трускавець-Пласту-НСОУ

7

Забезпечення програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту, МЦСССДМ,  відділ освіти

Червень-серпень 2012 року

Обласний бюджет.

Залучені кошти.

За рахунок виділених путівок управлінням у справах сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації направлено на оздоровлення 24 дитини. З них: в ДЗОВ «Одісей» (Запорізька обл., смт. Кирилівка) з 02 до 22.06.2012 року 7 дітей, в СОТ «Лісотехнік» (Миколаївська область, смт. Рибаківка) з 03 до 23.06.2012 року 4 дитини, в ДОТ «Веселка» (Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник) з 01 до 21.06.2012 року 1 дитину, в оздоровчий табір для дітей та підлітків «Дружба» (Перемишлянський р-н, с.Свірж) з 06 до 26.06.2012 року 4 дитини, в Санаторій «Сперанца» (смт. Сергіївка) з 23.06 до 13.07.2012 року 3 дитини, в дитячий оздоровчий табір «Ластівка» (Херсонська обл., м.Скадовськ) з 23.07.2012р до 12.08.2012р 2 дитини та в оздоровчий дитячий заклад «Богатирьонок» (Одеська обл., смт.Сергіївка) з 20.07.2012р до 09.08.2012 року 3 дитини.Також відділом у справах сім’ї молоді та спорту Трускавецької міської ради скеровано на відпочинок 23 дітей не пільгових категорій (з доплатою вартості путівки Фонду соціального страхування)

8

Сприяння оздоровленню та відпочинку дітей соціально-незахищених категорій та обдарованих дітей в МДЦ “Артек” та УДЦ «Молода гвардія» МЦСССДМ, відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту

Протягом року.

Державний бюджет, згідно визначеної квоти путівок

Протягом року було направлено на оздоровлення та відпочинок в МДЦ «Артек» та ДП « Український дитячий центр «Молода гвардія» 36 дітей пільгових категорій

9

Проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді Відділ  у справах сім’ї, молоді   та спорту,    МЦСССДМ

Протягом року.

Було заплановано – 1,5тис.грн. –

місцевий бюджет.

Залучені кошти

Фактично використано

0,5тис.грн. – місцевий бюджет

Для дітей пришкільного табору з денним перебуванням 05.06.2012р проведено розважально-пізнавальну гру «Формула здоров’я» щодо пропаганди здорового способу життя

10

Організація пізнавальних екскурсійних поїздок для дітей та молоді пільгових категорій та поїздок на обласні заходи, що проводить Управління у справах сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації Відділ   у справах сім’ї, молоді  та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

Було заплановано – 12,2тис.грн. –

місцевий бюджет.

Залучені кошти

Фактично використано

3,3тис.грн. – місцевий бюджет

 Кредиторська заборгованість – 6,5тис.грн

05.04.2012р та 16.06.2012р організовано духовні прощі в монастир с.Страдч для сімей, які перебували під соціальним супроводом МЦСССДМ та дітей, які перебували на відпочинку в пришкільному таборі03.11.2012 року організовано екскурсійну поїздку в Збаражський замок для обдарованих дітей та дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах18 грудня 2012 року організовано поїздку 30 дітей соціально-незахищених  категорій м.Трускавця у м.Львів для перегляду святкової вистави до Дня Святого Миколая  у Львівському державному цирку

11

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтерського руху серед дітей та молоді Відділ   у справах сім’ї, молоді  та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

Залучені кошти

– 04.01.2012 року надано сприяння пластунам в перевезенні Вифлеємського вогню з м.Львова до м.Трускавця.- 21 січня 2012 року надано сприяння пластунам Станиці Трускавець Пласту-НСОУ в організації  поїздки в с. Біласовиця Свалявського р-ну Закарпатської області для участі в обласному заході з нагоди Дня соборності України та Проголошення приєднання Закарпаття до УНР – сходженні на г.Пікуй- 12.02.2012 року спільно з ГО «УМХ», Станиця Трускавець Пласту-НСОУ проведено заходи до Дня Святого Валентина- 17 березня 2012 року надано сприяння пластунам Станиці Трускавець Пласту-НСОУ в організації  поїздки в с. Либохора Сколівського р-ну Львівської області для участі в обласному заході з нагоди вшанування однієї з керівників Львівського міського проводу ОУН, відомої письменниці, пластунки Богдани Світлик.

– 01 грудня 2012 року до проведення загальноміської акції «Червона стрічка як міжнародний символ боротьби зі СНІДом»  залучено молодь з числа учнівського самоврядування

12

Проведення навчально – тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень Відділ з питань молоді та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

Було заплановано – 2,7тис.грн. – місцевий бюджет

Фактично використано

0,8тис.грн. – місцевий бюджет

Кредиторська заборгованість – 1,3тис.грн

В рамках місячників формування стандартів позитивної поведінки та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі протягом березня та жовтня 2012 року проведено:- Лекції на тему «Алкоголь та негативні наслідки його вживання»;-          Семінарські заняття «Гігієна запорука здоров’я», «Моє здоров’я – моє життя»;-          Тренінгові заняття «Як не стати на шлях залежності», «Шкідливим звичкам – Ні!»

–          Відео-лекторії «Як вберегтись від туберкульозу» за участю лікаря-фтизіатра;

–          Лекційні заняття «Великі права маленької дитини»

–          Лекційні заняття «Дитинство без насильства»

–          26.10.2012року правова вікторина

13

Виготовлення та поширення соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім’ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та ін. МЦСССДМ

Протягом року.

Було заплановано – 1,0тис. грн. – місцевий бюджет

Фактично використано

1,15тис.грн. – місцевий бюджет

З метою залучення молоді до проведення організованого дозвілля під час відзначення Дня молоді у м. Трускавці виготовлено афіші з програмою святкування

14

Проведення благодійних акцій «Великодній кошик», «Серце до серця», «Готуємо дітей до школи», «Свята в чистому домі» та ін. Відділ з питань молоді та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

Було заплановано – 6,0тис.грн. – місцевий бюджет

Фактично використано

0 тис.грн. – місцевий бюджет

Кредиторська заборгованість – 3,0 тис. грн.

13.04.2012р проведено благодійну акцію «Великодній кошик»04.05.2012 р в курортному парку міста біля бювету №1 було проведено благодійну акцію «Серце до серця», спрямовану на  допомогу дітям, хворим на цукровий діабет. До акції було залучено 11 волонтерів із числа учнів загальноосвітніх шкіл міста.27.08.2012р проведено благодійну акцію «Готуємо дітей до школи» під час проведення якої 30 дітей, із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах отримали шкільне приладдя

 

  Разом Було заплановано – 60,1тис.грн.Фактично використано 35,9тис.грн. –місцевий бюджетКредиторська заборгованість – 17,544тис. грн.

 

Виконання заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту

Заходи щодо розвитку фізичної культури та спорту на 2012 рік були спрямовані на:

–          забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту на території

м. Трускавця;

–          активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення міста;

–          забезпечення участі спортсменів та команд міста у спортивних змаганнях різних рівнів;

–          пропаганду здорового способу життя.

п/п

Заходи

Виконавці та терміни проведення

Кошти, джерела фінансування

Виконання

у 2012 р.

1. Проведення міських спортивних змагань та заходів для дітей, молоді та дорослих згідно з календарем спортивних заходів на 2012 рік. В-л у справах сім’ї, молоді та спорту.  В-л освіти. Громадські спортивні організації.Протягом року. Було заплановано – 16 тис. грн. Місцевий   бюджетФактично використано – 21,180 тис. грн.  Місцевий   бюджет Залучені кошти. Проведено 25 спортивних заходів
2. Забезпечення участі збірних команд  міста в обласних змаганнях за програмою XХІ спортивних ігор Львівщини. В-л у справах сім’ї, молоді та спорту.Згідно з календарем змагань. Було заплановано – 7 тис. грн. Місцевий   бюджетФактично використано – 1,977 тис. грн.  Місцевий   бюджет Забезпечено участь 4 збірних команд міста у XХІ спортивних іграх Львівщини.
3. Відрядження спортсменів та команд міста на змагання обласного та всеукраїнського рівня. В-л у справах сім’ї, молоді та спорту. В-л освіти. Протягом року. Було заплановано – 8 тис. грн. Місцевий   бюджетФактично використано – 12,684 тис. грн.  Місцевий   бюджет Здійснено 12 відряджень спортсменів та команд міста.
4. Подання пропозицій на відзначення стипендіями міського голови кращих спортсменів міста серед дітей та юнацтва. В-л у справах сім’ї, молоді та спорту. В-л освіти. І та ІІІ кв.. Місцевий бюджет. Нагороджено стипендіями міського голови в березні та серпні за досягнення у спорті 6 юнаків та дівчат
5. Забезпечення проведення  Всеукраїнського юнацького турніру з тенісу “Зимовий Трускавець”. В-л у справах сім’ї, молоді та спорту. В-л освіти. Обласна федерація тенісу.І кв. Було заплановано – 2 тис. грн. Місцевий   бюджетФактично використано – 2160  грн.  Місцевий   бюджет Проведено Всеукраїнський юнацький турнір з тенісу «Зимовий Трускавець»13-18.02.2012 р.,
6. Проведення  спортивно-розважальних заходів для дітей пришкільних оздоровчих таборів. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ освіти. Червень.  Фактично використано – 825  грн.Місцевий   бюджет Проведено спортивні естафети.
7. Проведення міської спартакіади школярів. Відділ освіти.За  календарем. Місцевий бюджет.Залучені кошти. Проведено спортивно-розважальні ігри «Старт до Олімпу»
8. Проведення змагань допризовної молоді. Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту та освіти. Місцевий бюджет. Проведено12-13.09.2012 р. на базі НВК «СЗШ№2 – гімназія»
9. Проведення спортивних змагань та заходів до Дня міста. В-л у справах сім’ї,  молоді та спорту. В-л освіти.  Червень. Місцевий бюджет. Залучені кошти. Проведено до Дня міста з 15 по 17.06 відкритий турнір з тенісу серед чоловіків, 17.06.турнір зі стрітболу серед юнаків, 17.06. турнір з волейболу серед чоловіків, 16-17.06 турнір з настільного тенісу серед чоловіків, 17.06. показові виступи з вільної боротьби.
10 Проведення спортивних змагань та заходів до Дня Незалежності України. Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту. Відділ освіти.Серпень. Місцевий бюджет. Залучені кошти. Проведено до Дня Незалежності України 23.08. турнір з шахів, 25.08. турнір з настільного тенісу
11. Проведення спортивних заходів до Дня фізичної культури і спорту. Відділ освіти. Відділ у справах сім’ї,   молоді та спорту. Вересень.  Залучені кошти. До Дня фізичної культури та спорту проведено 07.09. показові виступи гуртків ДЮСК «Спортовець» та міський велопробіг вулицями міста серед молоді.
12. Проведення Всеукраїнського юнацького турніру з вільної боротьби “Трускавецькі джерела” Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту. Відділ освіти. Обласна федерація вільної боротьби. ФСТ “Спартак”. Листопад. Було заплановано – 5 тис. грн. Місцевий   бюджетФактично використано – 5,600 тис. грн.  Місцевий   бюджет Проведено25-26.11. на базі ДЮСК «Спортовець»
13. Проведення спортивних змагань серед дітей-інвалідів. Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ освіти.  Грудень. Місцевий бюджет.Залучені кошти. Проведено 05.12. шахово-шашковий турнір серед дорослих.
14. Пропаганда здорового способу життя, висвітлення досягнень спортсменів міста. Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту, Інформаційно-аналітична служба. Протягом року. Без фінансування. Проведено з 01 по 30.04. 2011 р. місячник  «Спорт для всіх – спільна турбота ». Спортивна робота висвітлювалась в місцевих ЗМІ, по місцевому радіо.
Разом 37660 грн.

 

Землекористування

1) Проведено аукціон з продажу0,0050 га земельної ділянки по вул. Суховоля у власність для комерційного використання. Сума продажу земельної ділянки склала 306 000,00 грн. Кошти від продажу цієї земельної ділянки надійшли до місцевого бюджету в повному розмірі. Аукціон з продажу0,3200 га земельної ділянки по вул. Мазепи  перенесений  на 2013 рік, в зв’язку з тим що підготовка технічної документації із землеустрою затягнулася в часі через зміну земельного законодавства.

2) 04.04.2012 року за № 302  Трускавецькою міською радою прийнято рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж м. Трускавець».
 3) Протягом 2012 року розпочато процедуру проведення інвентаризації земельних ділянок під багатоповерховими житловими будинками а) КП «Трускавецьжитло», згідно клопотань, надано дозволи на оформлення земельних ділянок по:
– вул. Мазепи,2;- вул. Мазепи,30;- вул. Бориславська,33;- вул. Бориславська,37;- вул. Грушевського,3.
б) чотирьом  ОСББ надано  дозволи  на оформлення земельних ділянок по:
– вул. Бортнянського,1;- вул. Мазепи,19б;- вул. Івасюка,19;- бульвар  Ю.Дрогобича,4.
Крім того, об’єднанню співвласників багатоквартирного  будинку №10 по вул. Івасюка в м. Трускавці «Затишне» надано земельну ділянку у власність.
 Архітектура та містобудування
1.Управлінням архітектури та містобудування на підставі затвердженої містобудівної документації «Коригування  Генерального плану міста – курорту Трускавець» виконано (завдання – виконання):

1.1. Розробити першочергові заходи щодо реалізації Генерального плану з визначенням вартості невідкладних заходів і термінів їх виконання – розроблено і затверджено виконавчим комітетом  рішення №32 від 24.02.2012р.

1.2. Взяти участь в розробленні і погодженні проекту землеустрою встановлення адміністративних меж міста – курорту – укладена угода з інститутом «Західгеодезкартографія» щодо розроблення проекту землеустрою по встановленню адміністративних меж міста-курорту.

1.3.Згідно ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  сприяти у розроблені плану зонування території міста – курорту Трускавець – протягом року розроблено  6 детальних планів забудови території;

1.4.Сприяти в розробленні історико-архітектурного опорного плану в межах історичного ареалу міста – курорту  визначеного генпланом –  рішення сесії Трускавецької міської ради №294   від 29.03.2012р.   «Про  затвердження Програми з охорони пам’яток культурної спадщини» ;

1.5. Подати пропозиції згідно відкоригованого Генерального плану  міста-курорту Трускавець по спорудженню об’їздної дороги на в’їзді в м.Трускавець у напрямку Дрогобич-Борислав з метою обмеження руху транзитного транспорту по території міста – подано пропозиції і оформлено звернення в обласну Державну адміністрацію і у Службу  автомобільних доріг у Львівській області включено до проекту Державної цільової економічної Програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки.

1.6. Подати пропозиції по винесенню частини платформи та частини тупікової залізничної  колії за межі санаторно-курортної і житлової зони згідно відкоригованого Генерального плану  міста-курорту Трускавець та у відповідності  до державних будівельних норм України – проводиться підготовка і уточнення процедури демонтажу  частини залізничної колії з продовженням платформи на територію господарської зони  вільної від житлової забудови.

2. У відповідності до ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №109 від 07.07.2011р., Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №1085/0/5-11 від 18.10.2011р. Управлінню архітектури і містобудування видавати  містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок – видавались містобудівні умови та планувальні обмеження на об’єкти будівництва на протязі року, згідно поданих заяв і звернень забудівників.

3. У відповідності до ст.27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №103 від 05.07.2011р., Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №1029/0/5-11 від 03.10.2011р. Управлінню архітектури і містобудування видавати  будівельні паспорти на забудову земельних ділянок – видавались будівельні паспорти на об’єкти будівництва житлової малоповерхової забудови на протязі року, згідно поданих заяв і звернень забудівників.

4. У відповідності до ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України №559 від 25.05.2011р. «Про містобудівний кадастр», Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 20.10.2011р. №1091/0/5-11 сприяти у створенні служби містобудівного кадастру при Управлінні архітектури і містобудування Трускавецької міської ради – прийнято рішення Трускавецької міської ради №258 від 09.02.2012р. «Про Службу містобудівного кадастру при Управлінні архітектури і містобудування Трускавецької міської ради».

5.Розробити програму ведення містобудівного кадастру м.Трускавця на 2012 – 2015 роки –  прийнято рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради №31 від 24.02.2012р. «Про затвердження Програми містобудівного кадастру м.Трускавця на 2012 – 2015 роки».

6. Забезпечення розроблення містобудівної документації (детальних планів території) з наступним винесенням на розгляд Трускавецької міської ради – протягом року – розроблено 6 детальних планів забудови території міста.

7.Розробити програму благоустрою прилеглих територій до суб’єктів господарювання на території міста – розроблено:

–          схему благоустрою та озеленення площі Чорновола;

–          схему благоустрою та озеленення скверу І.Франка;

–          схему благоустрою та озеленення  бул. Ю.Дрогобича;

–          схеми благоустрою та озеленення місць відпочинку по бул. Торосевича;

–          схему благоустрою скверу в районі Римо-католицького костелу по вул. С.Бандери;

–          схему по розміщенню тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста;

–          схему святкової ілюмінації на освітлювальних опорах по вул. Дрогобицькій та пл. Незалежності;

–      схему розміщення фан-зони Євро – 2012 згідно вимог УЄФА .

 

Перелік об’єктів, введених в експлуатацію протягом 2012 року:

 1. Торговий павільйон, площею –116,1 м.кв. по вул.Шевчека,36А – ПП Семенюк Ярослав Григорович.
 2. Магазин по торгівлі промисловою та продовольчою групою товарів, площею -81,0 м.кв. по вул.Скоропадського,10 – Зинів І.Б., Айбін Василь Михайлович.
 3. сан. «Віктор», площею1136,4 м.кв. по вул..Суховоля,19 – ТзОВ «Агроомега», Садовський Валерій Андрійович.
 4. Котельня, площею108,9 м.кв. по вул. Городище,6а – спеціалізований Трускавецький санаторій «Батьківщина».
 5. Готель курортного типу, площею –1021,2 м.кв. по вул. С.Бандери,21 – ТзОВ «Будівельна компанія «Сервус».
 6. Кафе «Соки-морозиво» з офісними приміщеннями, площею –100,6 м.кв. по вул. Різняка-Макомацького,6 – Грінченко Борис Вікторович, Грінченко Марія Іванівна.
 7. Житловий будинок з двома вбудованими магазинами, площею –272,2 м.кв. по вул. Воробкевича,4/2 –   Дум’як Дарія Ярославівна.
 8. Кіоск по ремонту взуття, площею –27,8 м.кв. по вул. Стебницькій,72А – Лисунів Євстахій Михайлович.
 9. Салон краси в існуючому житловому будинку по вул. Данилишиних,59, площею –122,3 м.кв.  – Громко Лілія Романівна.
 10. Спальний корпус №1 санаторію «Каштан» класу 4*, площею –16551,9 м.кв. по майдану Кобзаря,1 – ЗАТ ЛОЗ «Трускавецькурорт».
 11. Офісні приміщення, площею –85,4 м.кв. на площі Чорновола,1г – Дякун Марія Петрівна.
 12. Магазин, площею65,2 м.кв. по вул. І.Мазепи,40/1 – ФО-П Кіндракевич В.В.
 13. Спальний корпус №1, площею –3358,1 м.кв. по вул.Суховоля,35 – Державне управління справами ДП «Санаторій «Кришталевий Палац».
 14. Стоматологічний кабінет, площею49,4 м.кв. по вул. Мазепи,40/6 – Славич Ольга Миколаївна.
 15. Продовольчий ринок після капітального ремонту внутрішніх приміщень, площею3301,0 м.кв. по вул. Стебницькій,27 – ТзОВ «Славутич».
 16. Пансіонат, площею –1862,2 м.кв. по вул. Мазепи,2а – Бережна Ганна Петрівна.
 17. Добудова торгового залу до торгово-виставочного центру  будівельних матеріалів «Будівельні технології ХХІ століття», площею –306,2 м.кв. по пл. Чорновола,1Б/3 – Наконечний Володимир Осипович.
 18. Будинок молитви, площею –630,3 м.кв. – Релігійна громада Євангельських Християн – Баптистів.
 19. Торговий павільйон, площею –26,2 м.кв. по вул. Річки,2А – ФО-П Петрицин О.П.
 20. Оформлено право власності на 33  новозбудованих житлових будинки, 2 з яких багатоквартирних: 34-х квартирний  по вул. Симоненка,22/2 і  76-ти квартирний по вул. Крушельницької,8.

Оформлено право власності на 26 житлових будинків після реконструкції.

Дозвільний центр Трускавецької міської ради

№ з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальний

виконавець

Кошти, джерела фінансування

1

Забезпечення дозвільного центру стелажем для зберігання справ

Протягом року

Комп’ютерна група, Керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів, Адміністратор Не виконано, за відсутністю коштів

2

Забезпечення своєчасного оновлення інформаційних матеріалів на веб-сторінці Трускавецької міської ради

Протягом року

Комп’ютерна група, Керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільнихорганів, Адміністратор Виконано

3

Системний моніторинг розпорядчих нормативно-правових документів Трускавецької міської ради (рішень, розпоряджень тощо), якими запроваджено видачу документів дозвільного характеру на предмет їхнього скасування, у випадках невідповідності Законам України (у зв’язку із внесенням змін і доповнень)

Протягом року

Керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів, Адміністратор Виконано

4

Організація взаємодії представників місцевих органів з питань видачі документів дозвільного характеру

Протягом року

Адміністратор, Керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів Виконано

5

Проведення круглих столів, засідань колегій, нарад тощо з питань реформування процедур видачі документів дозвільного характеру (дозвільних процедур)

Протягом року

Адміністратор, Керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів Виконано

                                                                                                                                                                                            

Розділ ІІІ Виконання інвестиційної програми соціально-економічного розвитку міста Трускавця за 2012р.                                                                                                                 тис.грн.

№ з/п

Головний розпорядник коштів бюджету

Назва об’єкту

Затверджено

Виконано

% виконання

Залишок планових призначень

 

 

Всього:

7403,0

5116,1

69,1

2286,9

I

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Реконструкція вулиць міста

706,7

665,6

94,2

41,1

вул. Воробкевича

9,0

8,0

88,9

1,0

вул. Річки

180,2

170,1

94,4

10,1

вул. Д. Галицького (експертиза проекту)

12,5

0

12,5

реконструкція площі Незалежності

350,0

333,3

95,2

16,7

Реконструкція постаменту памятника Бандері

50,0

49,7

99,4

0,3

Реконструкція вул.Лисенка(проектування)

105,0

104,5

99,5

0,5

II

 

 

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Реконструкція мереж освітлення

200,0

1,0

0,5

199,0

Реконструкція зовнішнього освітлення площі Незалежності

70,0

1,0

1,4

69,0

Реконструкція зовнішнього освітлення бульвару Торосевича

130,0

0

130,0

III

Відділ освіти

Об’єкти освіти, в тому числі:

547,6

515,2

94,1

32,4

Дошкільні установи

147,6

124,2

84,1

23,4

Реконструкція харчоблоку ДНЗ №2 “Ялинка”

101,4

101,3

99,9

0,1

Реконструкція входу з влаштуванням пандусів для інвалідних колясок в дитячому садочку “Ялинка”

3,5

0,6

17,1

2,9

Реконструкція входу з влаштуванням пандусів для інвалідних колясок в дитячому садочку “Теремок”

4,5

0,7

15,6

3,8

Реконструкція даху із заміною дахових вікон ДНЗ “Зірочка”

15,8

13,7

86,7

2,1

Реконструкція фасаду ДНЗ №4 «Сонечко» м.Трускавець(проектно-кошторисна документація)

8,0

8,0

100,0

Реконструкція харчоблоку ДНЗ №5 “Зірочка” в м.Трускавець Львівської області (проектно-кошторисна документація)

11,1

0

11,1

Реконструкція даху ДНЗ №6 “Теремок” в м.Трускавець Львівської обл. (проектно-кошторисна документація)

3,3

0

3,3

СЗШ №1

36,2

36,0

99,4

0,2

Реконструкція фасаду СЗШ №1 (проектно-кошторисна документація)

10,6

10,5

99,1

0,1

Реконструкція їдальні СЗШ№1 по вул. Садової,14, м.Трускавець (з коригуванням документації)

25,6

25,5

99,6

0,1

НВК «СЗШ №2-гімназія»

253,8

250,4

98,7

3,4

Реконструкція їдальні навчально-виховного комплексу «СЗШ №2-гімназія» в м.Трускавець по вул. Данилишиних, 19

36,0

36,0

100,0

Реконструкція системи теплопостачання. Реконструкція зовнішньої теплотраси від ДЮСК “Спортовець” до СЗШ№2 у м.Трускавець

13,0

12,9

99,2

0,1

Реконструкція системи теплопостачання НВК «СЗШ №2-гімназія» в м. Трускавці

24,3

24,2

99,6

0,1

Реконструкція теплопункту системи теплопостачання НВК «СЗШ №2-гімназія» з встановленням теплообмінника

75,6

72,4

95,8

3,2

Реконструкція спортивних майданчиків ЗНЗ №2 в м.Трускавці

104,9

104,8

99,9

0,1

СЗШ №3

110,0

104,5

95,0

5,5

Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання СЗШ №3

110,0

104,5

95,0

5,5

IV

Виконавчий комітет

Об’єкти міської лікарні

430,0

221,3

51,5

208,7

Реконструкція системи опалення та водопостачання

105,0

30,7

29,2

74,3

Реконструкція пожежної оповіщувальної сигналізації в  міській лікарні

205,0

70,7

34,5

134,3

Реконструкція рентген-кабінету

120,0

119,9

99,9

0,1

V

 

 

 

Відділ культури

Об’єкти культури

233,3

33,2

14,2

200,1

Реставрація пам’ятки архітектури 1921р. Художнього музею ім. М.Біласа (вілла “Гопляна”) на майдані Кобзаря в м. Трускавці

4,6

4,5

97,8

0,1

Реставрація пам’ятки архітектури поч. XX ст. (ох. №531) музею міста курорту (колишня вілла Saryus) в м. Трускавці (перерахунок кошторисної документації)

6,7

6,7

100,0

Реконструкція корпусів дитячої школи мистецтв в м. Трускавець

222,0

22,0

9,9

200,0

VI

Управління праці та соціального захисту населення

Об’єкти соціального захисту та обслуговування

286,3

170,0

59,4

116,3

Реконструкція приміщення для управління праці та соціального захисту населення (проектні роботи)

10,0

0

10,0

Видатки на виконання цільової програми соціального захисту населення м.Трускавця на 2011-2013рр.(повна, часткова оплата за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення соціально вразливим категоріям населення міста)

106,3

0

106,3

Реконструкція приміщення для територіального центру соціального обслуговування

170,0

170,0

100,0

VII

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Комунальне господарство

595,6

327,3

55,0

268,3

Реконструкція внутрішньо-будинкових інженерних мереж  та дахів у житлових будинках ОСББ

343,7

130,8

38,1

212,9

Реконструкція ліній електропостачання по вул. Івасюка, 1а

55,0

0

55,0

Реконструкція внутрішньо-будинкових мереж у житлових будинках:

149,4

149,1

99,8

0,3

– системи водопостачання по вул. Стуса, 15

13,3

13,3

100,0

–  по вул. Стуса, 4

19,1

19,0

99,5

0,1

-по вул. Данилишиних, 51

18,9

18,9

100,0

– системи водопостачання по вул. Мазепи, 14

9,3

9,2

98,9

0,1

– системи водопостачання по вул. Івасюка, 3

26,6

26,6

100,0

– вул.Сагайдачного, 3

23,8

23,8

100,0

– вул. Сагайдачного,18

38,4

38,4

100,0

Реконструкція котельні міської лікарні

47,5

47,4

99,8

0,1

VIII

Виконавчий комітет

Інші об‘єкти

1427,5

826,8

57,9

600,7

Видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки

85,0

37,9

44,6

47,1

Реконструкція адмінкорпусу міської ради по вул. Бориславська,1  (опалення, дах, фасад, влаштування елементів доступності для інвалідів)

318,7

98,3

30,8

220,4

Реконструкція адміністративного корпусу Трускавецької міської ради по вул. Бориславська,1  ( виконання рішення суду)

119,6

119,6

100,0

Реконструкція адмінкорпусу міської ради по вул. Бориславська,2 (опалення, дах, фасад, влаштування системи повідомлення)

304,2

40,5

13,3

263,7

Розрахунок технологічних нормативів питної води

20,0

0

20,0

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Реконструкція міського парку в м.Трускавці

30,0

2,1

7,0

27,9

Будівництво громадської вбиральні по вул. Ю.Дрогобича

214,0

212,0

99,1

2,0

Реконструкція приміщення по вул. Бориславська,1 під громадську вбиральню

76,0

75,7

99,6

0,3

Будівництво сцени

250,0

240,6

96,2

9,4

Будівництво стадіону на 2500 місць по вул.Воробкевича у м.Трускавець (виготовлення проекту відведення земельної ділянки)

10,0

0

10,0

IX

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд 

2976,0

 

2355,7

 

79,2

 

620,3

КП “Парк курортний”, в т.ч.

600,0

500,0

83,3

100,0

– лавки

100,0

100,0

100,0

– придбання вантажних автомобілів

100,0

0

100,0

КП “Трускавецьжитло”

496,0

454,0

99,6

42,0

КП “Трускавецьтепло”, в т.ч.

1780,0

1401,7

78,7

378,3

– будівництво спортивного майданчика з тренажерним обладнанням по вул. Мазепи

50,0

0

50,0

– реконструкція котельного обладнання котельні по вул. Івасюка, 19а (з виготовленням проекту)

320,0

210,0

65,6

110,0

– реконструкція  зовнішніх теплових мереж для СШЗ №3 та д/у «Дзвіночок»

240,0

189,0

78,8

51,0

– реконструкція зовнішніх теплових мереж для д/у «Ялинка» та д/у «Зірочка»

155,0

155,0

100,0

– капремонт котельні по вул. Сагайдачного

50,0

50,0

100,0

– модульна котельня для СЗШ №1

740,0

740,0

100,0

– частотні перетворювачі

150,0

32,7

21,8

117,3

КП “Автотранспортне підприємство”

100,0

0

100,0

              Секретар міської ради            

         

             Додаток №2

     до рішення міської ради

 №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 444 від 14 лютого 2013 р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Трускавцяна 2013 рік

 

 

Зміст                                                                                                                                                       стор.                                                                                            

 

Вступ

3

РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА1.1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТРУСКАВЦЯ ЗА 2010-2012 РОКИ1.2. МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  РОЗДІЛ ІІ. Конкретні завдання ТА план діяльності ПО НАПРЯМАХ з визначенням джерел ФІНАНСУВАННЯ  

3

   3

11

12

Управління праці та соціального захисту населення

12

Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування

13

Освіта

14

Культура

16

Охорона здоров’я

19

Житлово-комунальне господарствоБлагоустрійТранспортІнформаційно-аналітичний центр

КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»

Забезпечення безпеки та правопорядку

Приватизація та управління комунальним  майном

20

20

20

20

21

  21

21

Заходи щодо забезпечення державної політики стосовно сім’ї,  дітей та молоді

22

Заходи з питань фізичної культури та спортуМістобудування, архітектура та землекористування

23

24

Дозвільний центр Трускавецької міської ради

24

 
РОЗДІЛ ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ НА 2013 РІК

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ   

Програма  соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавець на 2013 рік (далі Програма) розроблена на виконання статті 143 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Програма сформована відповідно до завдань та положень:

 • Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2013 рік;
 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. №1001;
 • Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 13.03.2007р. №193.

 

Методичною основою розробки Програми є:

 • Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
 • Постанова КМУ від 29 червня 2011 року №702 «Про внесення змін до постанови КМУ від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;
 • розпорядження міського голови від 10 грудня 2012 року № 514-р “Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця за 2012 рік та формування проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку мі­ста Трускавця на 2013 рік”.

 

Програма сформована відділом планування та інвестицій управління розвитку курорту Трускавецької міської ради на підставі даних та пропозицій виконавчих органів міської ради, підприємств та організацій міста.

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку міста та наявних проблем у Програмі визначено мету,  пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи і завдання щодо їх реалізації у 2013 році.

Окреслені напрями діяльності у всіх сферах господарського комплексу міста та розроблені заходи стануть передумовою для економічно обґрунтованого використання бюджетних коштів.

Складовою частиною Програми, що відображає розвиток міста, є Інвестиційна програма соціально-економічного розвитку міста Трускавець, яка фінансуватиметься  за рахунок коштів бюджету розвитку  в 2013році.

 

 

 

РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

 

1.1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТРУСКАВЕЦЬ ЗА 2010-2012 РОКИ

 

Підводячи підсумки роботи господарського комплексу міста за 2012 рік слід відзначити досягнення стабілізації фінансово-економічного стану підприємств міста, а саме: збільшилась кількість відпочивальників та зросла сума реалізованих платних послуг по місту,  зріс обсяг промислової продукції та зросли збори платежів до бюджету, зменшилась заборгованість з оплати за енергоносії та квартирну плату, проте залишається низьким рівень середньомісячної заробітної плати по місту порівняно з середньо – обласним показником.

 

Основні показники соціально-економічного розвитку міста за період з 2010 по 2012 роки наступні:

 

Фінансові показники

Збір платежів до зведеного бюджету міста склав 137,5млн.грн., що на 16,5млн.грн. більше минулого року (121,0млн.грн.).

 

Динаміка поступлень з 2010 по 2012 роки наступна (млн. грн.):

В тому числі, надходження до Державного бюджету у 2012 році склали 60861,7тис.грн., що на
4963,6тис.грн. більше 2011 року (55 718,1тис.грн.), і становлять 100,2% річного планового завдання.

 

Динаміка поступлень впродовж 2010-2012 років наступна (тис. грн.):

 

 

 

 

Забезпечено ріст поступлень до міського бюджету. За 2012 рік до загального фонду бюджету міста надійшло податків, зборів та інших платежів у сумі  95325,3тис.грн., що становлять 99,6% річного планового призначення і на 22451,2тис.грн. більше 2011 року.

 

Динаміка поступлень до загального фонду міського бюджету з 2010 по 2012 роки наступна (тис.грн.):

 

 

 

 

 

Внаслідок упорядкування земельних відносин спостерігається ріст надходжень плати за землю.  У 2012році до місцевого бюджету надійшло 18313,4тис.грн, що становить 97,4% планових призначень і на 2873,0тис.грн. більше 2011 року.

 

Динаміка поступлень плати за землю з 2010 по 2012 роки наступна (тис.грн.):

Обсяг усіх доходів міського бюджету за 2012 рік склав 108882,4тис.грн, що становить 100,2% планових призначень і на 22114,3тис.грн. більше надходжень 2011 року.

Динаміка усіх доходів міського бюджету з 2010 по 2012 роки наступна (тис.грн.):

Обсяг видатків бюджету міста за 2012 рік склав 105813,8тис.грн., що більше видатків 2011 року на 19354,9тис.грн.
Динаміка видатків міського бюджету з 2010 по 2012 роки наступна (тис.грн.):

 

У загальній сумі видатків міського бюджету за 2012 рік видатки загального фонду – 92979,9тис.грн.

(96,6% плану), видатки спеціального фонду –  12833,8тис.грн. У видатках спеціального фонду 49,6% складають видатки бюджету розвитку, що в сумі становить 6361,6тис.грн.

Аналіз фінансування основних галузей (освіта, охорона здоров’я, культура, комунальне господарство, соціальний захист і територіальний центр соціального обслуговування) показує, що з 2010 по 2012 рік забезпечено ріст видатків загального фонду на 29609,7тис.грн. (з 55619,2тис.грн. у 2010році  до  85228,9тис.грн. у 2012 році). Це відбулося в значній мірі за рахунок одержання дотацій і субвенцій з Державного бюджету.

 

У розрізі галузей:

Освіта

 

До мережі закладів відділу освіти Трускавецької міської ради належать дві середніх школи та школа-гімназія (76 класів, 1940 учнів), п’ять дитячих дошкільних закладів (41 група, 819 дітей), Будинок учнівської творчості( 44 гуртки, 66 груп, 804 дітей) та ДЮСК „Спортовець”( 7 секцій, 40 груп, 682 вихованців).

За період з 2010 по 2012 роки забезпечено динаміку росту фінансування установ освіти:

Для фінансування установ освіти у 2012 році проведено видатків із загального фонду бюджету міста в сумі 28657,6тис.грн., що складає  99,5% плану, з яких:

заробітна плата з нарахуваннями – 22 618,3 тис.грн, придбання продуктів харчування та медикаментів – 1 825,6 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 942,1 тис.грн, інші видатки на утримання установ освіти – 271,6 тис.грн, в т.ч. допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, в сумі 13,5 тис.грн.

 

Охорона здоров’я

До мережі охорони здоров’я міста належать міська лікарня на 210 л/місць, в т.ч. дитяча лікарня на 10 л/місць, та поліклініка на 420 відвідувань у зміну.

Аналізуючи стан справ в охороні здоров’я, слід відзначити, що за період з 2010-2012 роки відбулись значні позитивні зміни як в матеріально-технічній базі, так і в лікувальному процесі. Проте, хоча видатки бюджету на потреби охорони здоров’я збільшились, все ж вони залишаються недостатніми для повного та якісного надання медичних послуг.

Стан фінансування міської лікарні за останні роки наступний:

На утримання міської лікарні у 2012 році проведено видатків із загального фонду в сумі 21553,7тис.грн., що становить 98,4% планових призначень, з яких:

видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 15 916,1 тис.грн, придбання медикаментів  та продуктів харчування – 1 472,3 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіів – 3 411,9 тис.грн, інші витрати на  на утримання міської лікарні – 539,2 тис.грн, поточні трансферти населенню – 214,3 тис.грн.

 

Культура

До мережі закладів відділу культури Трускавецької міської ради входять наступні установи: Трускавецька дитяча школа мистецтв, музей міста-курорту Трускавця, Художній музей М.Біласа, Централізована система бібліотек, Народний дім.

За період з 2010 по 2012 роки забезпечено ріст фінансування установ культури:

В 2012 році асигнування на утримання закладів культури освоєно в сумі 5851,0тис.грн., що становить 98,0% плану, з яких заробітна плата з нарахуваннями складає–5 116,9 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 627,0 тис.грн, інші видатки на утримання установ – 39,4тис.грн, видатки на проведення  загальноміських заходів відділом культури – 67,8 тис.грн.

 

Соціальний захист населення

Для фінансування потреб управління праці та соціального захисту населення у 2012році проведено видатків із загального фонду бюджету міста в сумі 18999,6тис.грн., що складає 98,6% плану.

Аналізуючи пріоритетність соціальної підтримки малозабезпечених громадян слід відзначити, що протягом останніх 3 років збільшилась сума грошових допомог, а саме:

з державного бюджету: 5568 одержувачі на суму 18092,6тис.грн. у 2012 році проти 1392  одержувачів на суму 9199,0тис.грн. у 2010 році;

– з місцевого бюджету: 1744 одержувачів на суму 799,7тис.грн. у 2012 році проти 1696 одержувачів на суму 546,1тис.грн. у 2010 році.

У 2012 році 40 інвалідів, ветеранів війни та праці забезпечено санаторно-курортним лікуванням, 24 інвалідів забезпечено протезно-ортопедичними засобами.

Адресна допомога пільговим категоріям у вигляді пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку у 2012 році склала 2426,4тис.грн., у 2011 році – 1977,2тис.грн., у 2010 –  2284,9тис.грн.

У 2012 році надано житлових субсидій 821 сім’ям на суму 1494,9тис.грн., у 2011 році – 906 сім’ям на суму 970,8тис.грн., у 2010 році – 966 сім’ям на суму 1230,1тис.грн.

 

У місті діє територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – спеціальна державна установа, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально-незахищеним громадянам міста вдома та через структурні підрозділи, що входять до складу терцентру.

До складу Трускавецького територіального центру входять такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома
 • відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
 • відділення соціально-медичних послуг
 • відділення соціально-побутової адаптації.

Для фінансування потреб територіального центру соціального обслуговування у 2012 році проведено видатків із загального фонду в сумі 1738,6тис.грн., що становить 98,0% плану, з яких:

– видатки на оплату праці проведено в сумі 1175,7тис.грн., що становить 100% планових призначень або 98,0% видатків загального фінансування галузі;

– видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в сумі 52,4тис.грн.(100%);

– видатки на медикаменти склали 4,0тис.грн.(100%);

– видатки на продукти харчування – 64,5тис.грн.(100%);

– інші видатки склали 38,2тис.грн.

Станом на 01.01.2013р. заборгованість  становить 24,3тис.грн.

Динаміка фінансування територіального центру соціального обслуговування за 2010-2012 роки наступна:

Житлово-комунальне господарство

У  2012 році збільшились видатки загального фонду бюджету міста на житлово-комунальне господарство в порівнянні з 2011 роком  на 4318,6тис.грн., або на 205,1%, і загалом склали 8428,4тис.грн.

 

Основні показники роботи УЖКГ за 2010-2012роки відображено в діаграмах.

Динаміка видатків на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду ( в т.ч. ОСББ) у 2010-2012 роках наступна:

В 2010 році видатки на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду не проводились. У 2011 році на ремонт дахів житлових будинків проведено видатків в сумі 480,9тис.грн., у 2012 році на ремонт будівель проведено видатків на суму 135,5тис.грн., на ремонт дахів – 212,0 тис.грн., на ремонт мереж – 347,8 тис.грн.

Динаміка видатків на реконструкцію,капремонт і поточний ремонт дорожнього полотна вулиць міста за 2010-2012роки (тис.грн.) наступна:

Динаміка видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста у 2010-2012роках наступна:

 

 

В 2010 році видатки на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста не проводились. У 2011 році видатки на реконструкцію склали 169,8тис.грн. по двох об’єктах (вул.Мазепи 2-8, вул.Мазепи 22-30). У 2012 році видатки склали 200,0тис.грн. (площа Незалежності – 70,0тис.грн., бульвар Торосевича – 130,0тис.грн.).

 

Наповнення бюджету розвитку міста

За 2012рік до бюджету розвитку міста надійшло 8440,7тис.грн., в тому числі: від продажу земельних ділянок – 3550,60тис.грн., єдиний податок –4204,8тис.грн., надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 685,3тис.грн.

Динаміка поступлень до бюджету розвитку за 2010-2012 роки наступна:


Показники реального сектору економіки та інших  сфер діяльності

Промисловість

Промислове виробництво міста Трускавець представлене підприємствами: видобутку та розливу мінеральної води (ЗАТ фірма „Т.С.Б”, ПІІ ТзОВ „Аква-Еко”), виготовлення приладів обліку води та їх повірки (МПП „ТАКТ”), виробництво молокопродуктів (ТзОВ „Карпатські луки”) та ритуальні послуги, а саме виготовлення домовин (ПП „Будівельник”).

На складну ситуацію у промисловому секторі вплинули чинники фінансово-економічної кризи, відсутність обігових коштів, обмеження в отриманні банківських кредитів, зменшення замовлень на продукцію, подорожчання енергоносіїв.

Підприємствами міста протягом 2012 року реалізовано продукції та надано послуг на загальну суму 93,4млн.грн, що на 10,0млн.грн. більше 2011 року (83,4млн.грн., темп росту склав – 12,0%).

 

Санаторно-курортна сфера

Протягом 2012 року у санаторно-курортних закладах міста оздоровлено 200293 особи, що на 25383 особи  більше минулого року (2011р. – 174910осіб.).

В тому числі в розрізі оздоровчих закладів:

 • Санаторії – кількість відпочивальників збільшилась на 14122 осіб, з них:

1.  по санаторіях ЗАТ «Трускавецькурорт» –  збільшилась на 5385 осіб;

2.  по відомчих санаторіях та інших форм власності – збільшилась на 8737ос.;

 • Пансіонати – кількість відпочивальників збільшилась на 515 осіб;
 • Готелі – зросла на 11308 осіб ( в тому числі і за рахунок відкриття готелів «Міротель» ємністю 368 місць, 180 номерів та «Ре Віта» ємністю 49 місць, 26 номерів);
 • Вілли – зменшилась на 562 ос.

У загальній кількості оздоровленого населення  46,6тис. іноземних громадян з 58 країн (2011 рік – 39,0тис.осіб , з яких найбільше відпочивальників було з Росії, Молдови, Білорусії, Азербайджану, Німеччини, Польщі.

Загалом наповненість в оздоровницях міста складає – 109,4% (2011 рік – 98,2%). Процент виконання плану по ліжко/днях загалом по санаторіях  та пансіонатах курорту становить 80,0% (2011 рік – 76,3%).

Динаміка кількості відпочивальників в санаторно-курортних закладах та готелях міста протягом 2010-2012 років наступна:

Динаміка наповненості в санаторіях та пансіонатах міста по ліжко-днях з 2010 по 2012 роки наступна:

Динаміка середньої тривалості путівки в санаторіях і пансіонатах міста наступна:

2010 р.- 16,1 днів., 2011р.-15,7 днів, 2012р.-15,1днів.

 

 

Обсяг реалізованих послуг по місту за січень – листопад  2012 року, включаючи ПДВ, склав 857,8млн.грн.  Ріст у діючих цінах до січня – листопада 2011 року складає 15,7% (741,5млн.грн.). Частка послуг реалізованих населенню становить 40,3%, що в сумі складає 345,4млн.грн.

Динаміка обсягу реалізованих послуг  за січень-листопад 2010-2012 років  наступна (млн.грн):

У загальному обсязі реалізованих платних послуг найбільша частка припадає на сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (71,0%). Структура реалізованих послуг за січень-листопад 2012 року наступна:

Розвиток підприємництва

Розвиток підприємництва в нашому місті регулює  Програма розвитку малого підприємництва на 2011-12 рр.

Станом на 01.01.2013 року нараховується 773 юридичних та 1951 фізичних осіб – суб’єктів підприємництва. За 2012 рік приріст зареєстрованих суб’єктів підприємництва – юридичних осіб склав 20од., зменшення фізичних осіб становить 68 осіб.

Динаміка кількості зареєстрованих суб’єктів підприємництва наступна (од.)  :

Місто Трускавець за підсумками 2011 року на другому місці в Львівській області за кількістю малих підприємств на 10тис.осіб наявного населення. Останніми роками спостерігається стабільна динаміка кількості малих підприємств (2010р. – 131од., у 2011р. – 135од., у 2012 році – 145од.). На 01.01.2013р. у місті –  428од. малих підприємств, на яких зайнято до 2,5тис.осіб.

За державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб в місцевий бюджет поступило коштів в сумі 16,4тис.грн., що на 0,3тис.грн. менше надходжень 2011 року (16,7тис.грн.).

Мережа обслуговування по місту суттєво не змінюється протягом останніх років і складає: об’єкти торгівлі – 160 од., громадського харчування – 69 од., побутового обслуговування – 65 од. У 2012 році відкрито 2 об’єкти  роздрібної торгівлі загальною площею 151,0м.кв. та 3 об’єкти громадського харчування .

У місті функціонують чотири ринки: ТзОВ”Зодіак”, ТзОВ “Дукан”, ТзОВ “Славутич”, приватне корпоративне підприємство „Галицький підприємець”, на яких влаштовано 660 торгових місць.

 

Зайнятість населення

Протягом 2012 року  в місті створено 1268 нових робочих місць. З них: для працівників у юридичних осіб – 777 од., для працівників у фізичних осіб-підприємців – 373 од., для фізичних осіб-підприємців – 102од., для самозайнятих осіб-платників податку з доходів фізичних осіб – 16 од. Найбільше створено робочих місць у сфері діяльності готелів та ресторанів (515од.),  у галузі торгівлі (317 од.), у будівництві (81од.), у сфері  охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (73 од.), у переробній промисловості (55од.), у сфері діяльності з нерухомим майном (44од.), у сфері транспорту та зв’язку (29од.).

За даними Пенсійного фонду за 2012 рік середньо-спискова чисельність штатних працівників по місту склала 13345чол. Фонд оплати праці по місту склав 317,0млн.грн.

Середньомісячна заробітна плата становить 1979,64грн. і зросла на 381,14грн. у порівнянні з 2011 роком. За попередніми статистичними даними середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у Львівській області за 2012р. становить 2580,0грн.

Рівень безробіття по місту станом на 1 січня 2013року склав 1,9%.

 

Динаміка кількості безробітних та середньої заробітної плати наступна (осіб/грн.):

Поступлення до Пенсійного фонду у 2012 році склали 102479,9тис.грн., що на 12166,8тис.грн. більше 2011 року (90313,1тис.грн.).

 

Динаміка поступлень з 2010р. по 2012р. наступна (тис.грн.):

Видатки склали 85604,0тис.грн., що в доходах складає 83,5%. Кількість пенсіонерів у місті – 5764чол.

Проблемні питання роботи господарського сектору економіки міста

Недоїмка платежів до бюджету

Податковий борг з платежів до бюджету по підприємствах міста станом на 01.01.2013 року становив 5153,4тис.грн.

У порівнянні до початку минулого року (на 01.01.2012 року – 3691,5тис.грн.) сума недоїмки збільшилась на 1461,9тис.грн.

 

Заборгованість з оплати за енергоносії, комунальні послуги

Заборгованість усіма споживачами з оплати за використані енергоносії та надані комунальні послуги станом на 01.01.2013 року становить 6796,4тис.грн., до початку минулого року заборгованість зменшилась на 866,1тис.грн.

У загальній сумі заборгованості за 2012 рік борг населення становить – 5249,2тис.грн.(77,2% до всього боргу), до початку минулого року заборгованість зросла на 1394,0тис.грн.

 

 

Динаміка заборгованості населення з 2010 по 2012 роки наступна (тис.грн.):

Заборгованість з виплати заробітної плати  на 01.01.2012р. становить 957,6тис. грн. по 4 підприємствах. До початку року заборгованість збільшилась на 1221,1тис.грн. (618,5тис.грн.).

Із загальної суми заборгованості – на економічно-активних підприємствах  заборгованість становить 572,7тис.грн. по двох підприємствах (ДП «Будівництво» ТзОВ «ТКС Євробуд»-175,4тис.грн. і ДП «Транспорт» ТзОВ «ТКС Євробуд»-397,3тис.грн.).

 

1.2. МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

Основна мета  – досягнення стабілізації фінансово-економічного стану господарського комплексу міста, забезпечення його сталого розвитку, подолання негативних процесів в економіці та соціальній сфері.

 

Підґрунтям для досягнення поставленої мети є:

–          забезпечення  наповнення бюджету;

–          підвищення ефективності бюджетних витрат та збереження збалансованості бюджетної системи, а також розв’язання проблем у соціальній сфері.

 

Пріоритетні напрями Програми:

 • забезпечення енергоефективності, зокрема, виконання робіт з реконструкції систем теплопостачання, теплоізоляції зовнішніх стін бюджетних закладів, облаштування модульних котелень для дитячих установ;
 • покращення стану міської інфраструктури, а саме житлового фонду міста, автомобільних доріг та міського курортного парку;
 • соціальний захист пільгових категорій населення міста;
 • діяльність з промоції курорту та проведення відповідних заходів:

–          наповнення інформацією веб-порталу іноземними мовами;

–          участь у виставках, конференціях;

–          відкриття інформаційно-курортного центру, тощо.

Основні показники соціально-економічного розвитку

Показники

Одиниця

виміру

2010

рік

2011

 рік

2012

рік

2013

прогноз

% 2012 до 2011

Розвиток основних галузей економіки

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,послуг)

млн. грн.

84,1

83,4

93,4

92,0

112,0

Темпи приросту, зниження (–) обсягів реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у % до попереднього періоду

%

11,2

-0,8

12,0

-1,5

Х

Загальний обсяг платних послуг (реалізовано)•

млн. грн.

752,1

741,5

857,8

859,5

115,7

Темпи приросту, зниження (–) обсягів платних послуг

у % до попереднього періоду

%

14,5

0,9

15,7

0,2

Х

Фінансові показники

Надходження до бюджетів усіх рівнів

млн. грн.

115,2

121,0

137,5

126,9

113,6

Доходи місцевого бюджету – всього

млн. грн.

66,6

86,8

108,9

103,8

125,4

Показники рівня життя
Фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною діяльністю

млн. грн.

233,8

254,0

317,0

370,3

124,8

Середньомісячна заробітна плата працівників в цілому по економіці

грн.

1452,5

1598,5

1979,64

2300,0

123,8

Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність населення (наявне/постійне)

тис. чол.

29,8/
21,3

29,6/

21,1

29,5/

21,0

29,5/

21,0

Чисельність працівників, зайнятих у галузях економіки

тис. чол.

13,4

13,2

13,3

13,3

100,8

Чисельність населення зі статусом безробітного

чол.

285

256

283

300

110,5

 

• дані за січень-листопад  2010- 2012 рр.

 

РОЗДІЛ ІІ. Конкретні завдання ТА план діяльності ПО НАПРЯМАХ з визначенням джерел ФІНАНСУВАННЯ

 

Управління праці та соціального захисту населення

Соціальний захист мешканців міста забезпечується наданням різних видів адресних допомог, соціальних послуг, пільг та субсидій і залишається головним пріоритетом діяльності Трускавецької міської ради у 2013 році. Крім цього, основними напрямами соціального захисту є:

– поліпшення рівня життя ветеранів війни і праці, чорнобильців, інвалідів, учасників національно-визвольних змагань, жертв політичних репресій;

– забезпечення рівня соціального захисту сімей з дітьми, багатодітних і не заможних родин;

– адресна підтримка малозабезпечених непрацюючих сімей інвалідів, довгожителів міста та одиноких громадян, які опинилися в складних життєвих  обставинах;

– забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці.

Реалізація соціальної політики  в місті здійснюється на виконання Законів України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»…, «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України «Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», указу Президента України від 1 червня 2005 року № 900/2005 “Про створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, виконання рішень Львівської обласної ради щодо надання пільг і переваг  реабілітованим та потерпілим від політичних репресій, рішень Трускавецької міської ради.

 

Мета та завдання програми:

– забезпечення державної підтримки соціально найвразливіших верств населення: пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей та не заможних родин;

– надання державних допомог інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

– забезпечення надання пільг окремим категоріям населення встановлених законодавством та рішенням міської ради;

– призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для соціально не захищених мешканців міста;

– забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– поховання інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників бойових дій УПА;

– проведення моніторингу укладення колективних договорів між трудовими колективами та підприємствами;

– контроль за дотриманням норм безпеки праці та охорони здоров»я на підприємствах комунальної форми власності;

– створення належних умов праці в управлінні праці та соціального захисту населення.

 

     Реалізація програми проводиться за рахунок коштів Державного, обласного та міського бюджетів, фонду соціального захисту інвалідів, коштів Пенсійного фонду, благодійних пожертвувань юридичних та фізичних осіб.

 

І. За рахунок коштів Державного бюджету

з/п

Назва заходу

Термін виконання 2013 рік  Кошти, джерела фінансуваннятис. грн.
1. Надання державних допомог сім’ям з дітьми січень-грудень

13007,4

1.1 – у зв’язку з вагітністю та пологами січень-грудень

150,5

1.2 – по догляду за дитиною до 3-х річного віку січень-грудень

4128,0

1.3 –  допомога при народжені дитини січень-грудень

7167,9

1.4 – на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням січень-грудень

352,4

1.5 – одиноким матерям січень-грудень

1208,6

2. Надання державних соціальних допомог:

4209,6

2.1 – державної соціальної  допомоги малозабезпеченим сім’ям січень-грудень

576,0

2.2 – допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам січень-грудень

2878,4

2.3 – державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам січень-грудень

345,0

 2.4 – тимчасової допомоги дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів січень-грудень

182,2

2.5 – допомоги при усиновленні дитини січень-грудень

26,6

2.6 – державної соціальної допомога “гроші ходять за дитиною січень-грудень

201,4

3. Надання житлових субсидій на покриття витрат на житло і комунальні послуги січень-грудень

1984,8

4. Надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, багатодітним сім’ям,  дітям війни та інші пільги січень-грудень

 

2908,5

5. Виплати та відшкодування потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС січень-грудень

99,4

6. Соціальні гарантії інвалідам: забезпечення засобами протезування та реабілітації; виплата компенсації на ремонт, бензин, техобслуговування автомобілів та санаторно-курортне лікування; встановлення телефонів інвалідам І, ІІ груп січень-грудень

7,0

ІІ. За рахунок коштів міського та обласного бюджетів

1. Надання адресної допомоги:  

398,0 в т.ч.

1.1 сім’ям інвалідів на покриття витрат на житлово-комунальні послуги січень-грудень

298,2

1.2 непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, престарілим, що досяг 80-річного віку січень-грудень

99,8

2. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги січень-грудень

38,9

3. Виплата щомісячної допомоги особі на догляд за інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу січень-грудень

275,0

4. Санаторно-курортне оздоровлення осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідів. січень-грудень

20,0

5. Надання доплати до пенсії учасникам бойових дій УПА, інвалідам війни УПА січень-грудень

58,8

 

6. Надання пільг, адресної допомоги на житлово-комунальні послуги (реабілітованим та потерпілим від політичних репресій, вдовам (вдівцям) політв’язнів УПА, почесним громадянам міста, «За заслуги перед містом»); січень-грудень

200,2

 

 

7. Відшкодування ритуальних послуг учасникам бойових дій УПА, інвалідам УПА, учасникам бойових дій, інвалідам ВВВ січень-грудень

6,0

8. Надання допомоги на поховання незастрахованим особам січень-грудень

12,1

9. Надання одноразової допомога за розпорядженням міського голови січень-грудень

111,3

10. Забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури… січень-грудень

10,0

11.  Грошові виплати за телефоні розмови інвалідам І групи січень-грудень

3,0

12. Адресна допомога на покриття житлово-комунальних послуг опікунам дітей-сиріт січень-грудень

8,4

13.

Грошова допомога особам яким виповнюється 90 і більше років січень-грудень

23,1

ІІІ. За рахунок коштів бюджету розвитку

1. Часткова оплата за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення (інвестиційна програма) січень-грудень

100,0

2. Поліпшення матеріально-технічної бази управління (ремонт приміщення, придбання комп’ютерної техніки  (капітальні видатки) січень-грудень

200,0

Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування

Основними завданнями Трускавецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2013 році є розвиток і вдосконалення системи соціального обслуговування та соціальних послуг згідно Закону України «Про соціальні послуги».

В 2013 році планується розширення надання адресних соціальних послуг, підвищення якості обслуговування, впровадження інноваційних моделей соціальної роботи, надання соціальних, інформаційних послуг, юридичних консультацій, робота мультидисциплінарної бригади допомоги ветеранам праці.

На утримання терцентру планується 1941, 1тис.грн.:

 • на заробітну плату та нарахування – 1734,7тис.грн.,
 • на енергоносії – 61,1тис.грн.,
 • на медикаменти – 4,0тис.грн.,
 • на харчування – 60,0тис.грн.,
 • інші видатки – 81,3тис.грн.

Планується в 2013 році:

‒         капітальний ремонт рулонного даху в приміщенні терцентру на суму 35,0тис.грн.,

‒         реконструкція пандусів – 15,0тис.грн.,

‒         придбання комп’ютерів – 10,0тис.грн.,

‒         придбання кіоску для організації дрібного ремонту взуття – 4,0тис.грн.

Всього: 64,0тис.грн.

 

Освіта

На виконання законів України “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про освіту”, державних програм “Освіта”, “Творча обдарованість”, “Інформатизація освіти”,  Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті відділ освіти Трускавецької міської ради на 2013 рік  визначає  такі пріоритетні напрями роботи:

 • надання рівного (справедливого) доступу до закладів освіти;
 • забезпечення належної якості освітніх послуг;
 • ефективність ресурсного забезпечення галузі.

Мета Програми :

Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Трускавця відповідно до потреб та запитів місцевої громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної  дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.

Завдання Програми:

ü  сформувати цілісну систему виховання і навчання національно свідомого громадянина України;

ü  розробити та впроваджувати в навчально-виховний процес нові освітні програми, підручники, технології;

ü  вдосконалити матеріально-технічну базу навчальних закладів

ü  забезпечити впровадження ефективної профілактичної роботи щодо формування здорового способу життя у навчальних закладах

ü  забезпечити ефективність системи реабілітації та створити умови для інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство;

ü  налагодити систему безперервного професійного розвитку педагогів;

ü  забезпечити здійснення  якісної підготовки дітей до школи у ДНЗ

ü  забезпечити використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінні освітою

ü  забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

ü  здійснити заходи з енергозбереження на об’єктах освіти.                                                            тис. грн.

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Кошти, джерела фінансування 

Напрям  “Здоров’я учасників навчально-виховного процесу”

1 Забезпечити охоплення плаванням  учнів  2-11 класів ЗНЗ міста шляхом  введення курсу з  плавання  на уроках фізичної культури Впродовж року
2 Проводити  на базі ДЮСК “Спортовець” спортивно-масові заходи   „Старт до Олімпу” з вихованцями дошкільних навчальних закладів  та учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів з подальшим їх залученням до занять спортом Квітень-травень 2013 року
3 Проводити на базі ДЮСК „Спортовець” обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання, турніри з  метою популяризації видів спорту та презентації міста-курорту Впродовж року
4 Зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків ЗНЗ міста До серпня 2013 року Міський бюджет 121 тис. грн., залучені кошти
5 Зміцнити матеріально-технічну базу ДНЗ:–             придбання  технологічного обладнання для харчоблоків Впродовж року 100 тис. грн.  з міського бюджету
6 Забезпечити літнє оздоровлення дітей пільгових категорій у пришкільному таборі Червень 2013  84 тис.грн
7 Забезпечити харчування дітей пільгових категорій (дітей-напівсиріт, дітей, постраждалих від ЧАЕС, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних, неповних сімей, дітей військовослужбовців-інвалідів, тощо) 5-11 класів ЗНЗ міста Впродовж року 90 тис.грн

Напрям “Мережа навчальних закладів”

8 Відкрити на базі НВК “СЗШ № 2-гімназія” класи гуманітарного, математично-природничого напрямків з поглибленим вивченням іноземних мов Вересень 2013
9 Відкрити на базі СЗШ № 1 клас з вивченням двох іноземних мов Вересень 2013
10 Відкрити класи з поглибленим вивченням  окремих предметів у СЗШ № 3 Вересень 2013
11 Впровадити профільне навчання старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах міста Вересень 2013

Напрям  “Виховання”

12 Продовжити  реалізацію у загальноосвітніх навчальних закладах міста  виховних програм з національно-патріотичного і духовного виховання, створених на основі  обласної програми  “Основні  орієнтири національного виховання Львівщини” Впродовж року
13 Продовжити реалізацію проекту „Школа-родина” в СЗШ № 3 Впродовж року
14 Провести дитячо-юнацький фестиваль “Мелодія намиста” Травень 2013
15 Продовжити впровадження навчально-методичних комплексів «Християнська етика» для занять у дошкільних навчальних закладах, для уроків   у загальноосвітніх навчальних закладах Впродовж року
16 Проводити заходи, спрямовані на виявлення і самореалізацію обдарованих учнів:-              І-ІІ  етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;-              І, ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої»-              інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?» для старшокласників;

–              провести на базі БУТ міські конкурси з образотворчого мистецтва, писанкарства, з технічного моделювання, стрільби з пневматичної гвинтівки, настільного тенісу, шахів, шашок;

–              забезпечити участь учнів у Міжнародному конкурсі з математики – «Кенгуру»; інформатики – «Бобер», Всеукраїнських конкурсах з фізики – «Левеня» та природничому конкурсі  “Колосок”;

–              забезпечити участь в обласних фестивалях та конкурсах художньо-естетичного напряму „Таланти твої, Україно”, „Сурми звитяги”, „Різдвяні канікули”;

–              провести міський конкурс дослідницьких робіт «Плеяда знаних трускавецьких родин».

Впродовж року
17  Провести у НВК „СЗШ № 2-гімназія” День відкритих дверей з метою презентації навчального закладу для громадськості за підсумками конкурсів „Кращий учень року” і „Кращий клас року” Травень 2013 Залучені кошти
18 Провести ряд заходів (круглі столи, семінари, виховні заходи) з метою формування виховного простору для розвитку, соціалізації і самореалізації особистості дитини через поглиблення партнерських зв’язків між БУТ, ЗНЗ, музеями, бібліотеками, громадськими організаціями міста. Впродовж року

Напрям  “Освіта осіб з особливими потребами”

19 Удосконалити роботу міської медико-педагогічної комісії  шляхом використання сучасного корекційного обладнання та  сучасник методик обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку Впродовж року
20 Створити  сприятливі організаційно-педагогічні умови для реалізації можливостей   та набуття досвіду соціальної взаємодії дітей з особливими потребами шляхом  залучення їх у гуртки  Будинку учнівської творчості, ДЮСК “Спортовець” З вересня 2013 року
21 Влаштування пандусів для забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів. До серпня 2013 року Залучені кошти
22 Запровадити інклюзивне  навчання на базі              СЗШ № 3 у 1 класі. Вересень 2013 року

Напрям “Професійний розвиток  педагогічних працівників”

23 Продовжити впровадження спеціальних програм професійного розвитку працівників освіти з основ інформаційно-комунікаційних технологій:-            курси за програмами “Microsoft”-            курси за програмами “Intel. Навчання для майбутнього”; Впродовж року
24 Провести  міський конкурс “Вихователь року” Лютий 2013 року
25 Провести  міський конкурс “Вчитель року” в різних номінаціях Грудень 2013 року
26 Забезпечити матеріальне стимулювання праці педагогічних працівників, які досягли значних результатів у своїй діяльності.  Розробити та затвердити Положення про матеріальне стимулювання праці педагогічних працівників Впродовж року
27 Проводити у навчальних закладах міста семінари для педагогічних працівників з поглиблення психолого-педагогічних знань Впродовж року

Напрям “Соціальний захист”

28 Забезпечити виплату матеріальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на придбання форми Впродовж року 10,1тис.грн.
29 Забезпечити виплату грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, при виповненні їм 18 років. Впродовж року 4,8 тис.грн.

Напрям “Дошкілля”

30  Продовжити впровадження програми   “Впевнений старт” для дітей старшого дошкільного віку та базового компонента дошкільної освіти (нової редакції) Впродовж року
31  Охопити 100 % дітей 5-річного віку дошкільною освітою Впродовж року
32 Створити на базі  ДНЗ№ 2 “Ялинка” консультативний пункт для батьків з питань всебічного розвитку дитини із залученням фахівців з психології, педагогіки, медицини, юстиції Впродовж року
33 Провести міський конкурс інсценізації казок серед дошкільних навчальних закладів Впродовж року
34 Провести  на базі ДНЗ № 4 “Сонечко”  міський семінар для педагогічних працівників ДНЗ “Українознавчий аспект виховання у ДНЗ через призму педагогічних поглядів Софії Русової” Березень 2013 року

Напрям “Інформатизація системи освіти”

35 Забезпечити установи освіти міста сучасними комп’ютерними комплексами та мультимедійною технікою

Впродовж року

60,0 тис. грн.  з міського бюджету   залучені кошти з обласного  та державного бюджету
36 Обладнати у НВК „СЗШ № 2- гімназія” учительську   комп’ютерною технікою з підключенням до  мережі Інтернет.

Впродовж року

залучені кошти
37 Обладнати у НВК „СЗШ № 2- гімназія” та СЗШ № 3  кабінети з базових предметів  комп’ютерною технікою з підключенням до  мережі Інтернет

Впродовж року

20,0 тис. грн.  з міського бюджету,   залучені кошти
38 Забезпечити  кабінет біології у НВК „СЗШ №2- гімназія” електронним мікроскопом. 3,0 тис. грн.  з міського бюджету,
39 Забезпечити апробацію Національного проекту            „Відкритий світ”  у навчально-виховний процес              7 класу  СЗШ № 1

Впродовж року

Кошти з Національного проекту
40 Забезпечити шкільні  бібліотеки: передплатними виданнями, фаховою періодичною пресою; навчальними посібниками, художньою літературою серії “Шкільна бібліотека” Впродовж року 20,0 тис. грн. з міського бюджету

Напрям “Моніторинг та оцінювання  якості освіти”

41
Провести  моніторинг рівня знань випускників початкової та  основної  та старшої  школи (учнів 4 і 9, 11 класів)
Впродовж року  
42
 Провести аналіз стану  освітньої системи міста. Видати освітній довідник „Основні показники функціонування освітньої системи Трускавця: аналіз та оцінка”
Серпень 2013

 

 

Культура

Необхідність затвердження Програми визначена потребою удосконалення галузі культури міста-курорту, спрямування її на підтримку та збереження культурних традицій, історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх категорій населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організації повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, популяризації української культури серед гостей Трускавця.

Програма розвитку культури на період 2013 року визначає перспективи галузі культури міста, основні напрями подальшого вдосконалення, пошуку нових форм і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, направлена на збереження й забезпечення діяльності існуючої мережі закладів культури.

Актуальність та необхідність створення такої Програми визначається Конституцією України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування державних, професійних та місцевих свят.

Основні тенденції та напрями реалізації цієї Програми відповідають положенням Конституції України, Законам України, указам Президента України.

І. Загальні положення

До мережі закладів культури Трускавця належать: Трускавецька дитяча школа мистецтв, музей міста-курорту Трускавця, Художній музей М.Біласа, Централізована система бібліотек, Народний дім.

Ситуація в підпорядкованих установах щодо матеріального забезпечення вимагає покращення. Вирішення проблем (капітальні ремонти музеїв міста тощо) вимагають наполегливої праці, залучення спонсорських коштів, участь у різноманітних грантах та активної державної підтримки. У міському бюджеті не передбачено необхідні кошти на придбання музейних експонатів, в повному обсязі на передплату періодичних видань, нових книг, комп’ютерної техніки. Відсутнє повноцінне заохочення кращих творчих колективів та керівників закладів культури.

Позатим, незважаючи на економічну скруту, вдалося зберегти чинну мережу закладів культури. За результатами роботи, проведеної на підставі «Програми розвитку культури на 2012 рік» 2012 рік для галузі культури курортного Трускавця став роком поступу. В порівнянні з 2011 р. кількість поведених заходів у 2012 р. зросла на 121%: 107 заходів,  проведених у 2011р. проти 238 заходів, проведених у 2012 р. Змінився і якісний показник, методика, суть заходів,  які організовуються та проводяться відділом культури. Не залишається поза увагою практично жодне професійне свято, жодна пам’ятна чи знаменна дата локального та загальноукраїнського значення. Працівники відділу культури здійснювали супровід усіх урочистостей та святочних подій, які відбувалися на теренах міста – курорту. У 2012 році вдалось значно покращити матеріально-технічну базу міста, а саме придбати звуковідтворюючу апаратуру для потреб Народного дому.

Досягнення галузі культури у 2012 році ґрунтуються на професійності та відповідальності кадрів, які працюють у закладах культури міста.

II. Мета Програми

Головна мета програми – збереження культурної спадщини Трускавця, організація змістовного дозвілля та відпочинку для різних категорій населення, гостей міста, підтримка розвитку народної творчості, залучення молоді до активної участі у культурно-мистецьких заходах міста, поліпшення умов творчої реалізації та відродження української національної культури, духовності, традицій та народних свят, збереження цілісної мережі закладів культури, ефективне використання наявних культурних і творчих ресурсів, перетворення Трускавця на сучасний культурний центр.

Пріоритетом залишається виховання у трускавчан почуття патріотизму до рідної країни та міста, увічнення пам’яті видатних діячів національно-культурного відродження, формування національної свідомості та історичної пам’яті.

III. Механізми реалізації Програми

Основним механізмом реалізації Програми на період 2013 року є:

– проведення тематичних концертів та свят згідно плану-графіку роботи відділу культури;

– проведення оглядів самодіяльної народної творчості, виявлення високопрофесійних колективів та окремих виконавців;

– проведення фестивалів різних жанрів у дні святкування всеукраїнських та місцевих визначних дат;

– залучення різноманітних джерел співфінансування з метою покращення діяльності закладів культури;

– пошук нових форм діяльності закладів культури, запровадження надання платних послуг закладами культури;

– залучення грантів на потреби галузі культури міста;

– формування команди професіоналів.

IV. Завдання Програми

Першочерговими завданнями Програми повинні стати:

– комплексна модернізація школи естетичного виховання, що в контексті розвитку Трускавця, як осередку багатої духовної культури, відповідає потребам населення та загальновизнаним світовим стандартам;

– розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення цілісної системи роботи школи естетичного виховання для створення умов всебічного розвитку особистості;

– створення умов для якісної роботи закладів та установ культури;

– зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази установ культури;

– забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників культури;

– надання можливості трускавчанам та гостям міста відзначати державні, професійні та міські свята;

– проведення концертних програм, театралізованих свят та фестивалів на високому професійно-художньому та організаційному рівнях;

– збереження народних традицій, свят і обрядів;

– створення умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів по наданню послуг для різних категорій населення при проведенні спортивно-масових, культурних заходів, фестивалів, оглядів;

– робота по збору даних для складання загального переліку об’єктів культурної спадщини, а також об’єктів, які потребують ремонту, благоустрою, відновленню у випадку пошкодження, руйнування тощо;

– забезпечення систематичного поповнення книжкових фондів, передплату періодичних видань для використання бібліотечними закладами міста;

– створення сприятливих умов для роботи аматорських художній колективів, об’єднань, клубів за інтересами, забезпечення створення нових хореографічних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів та інших художніх колективів для творчої самореалізації громадян та організації культурно-розважальних заходів для мешканців міста;

V. Перспективними завданнями Програми є:

– забезпечення концертної діяльності, підтримка професійної та самодіяльної мистецької творчості;

–  забезпечення розвитку музейної та бібліотечної справи;

–  збереження та відродження нематеріальної культурної спадщини;

–  заохочення та стимулювання підтримки розвитку культури міста;

–  забезпечення гарантованого Конституцією права трускавчан на задоволення культурних потреб;

– залучення молоді до культурних процесів, що відбуваються в Трускавці, розробка спільних з відділом сім’ї, молоді та спорту, відділом освіти програм екскурсійних маршрутів музеями міста;

–    перетворення Трускавця на культурний центр європейського рівня.

VI. Очікувана ними результатами Програми є:

–  підвищення ролі закладів культури в духовному відродженні, розвиток національної культури;

–  підвищення рівня культурного обслуговування населення, забезпечення доступу населення до культурних надбань, розширення надання послуг населенню;

– покращення  концертного обслуговування населення;

– популяризація музеїв та бібліотек міста;

– популяризація культурно-мистецької спадщини Трускавця;

– зростання власних фінансових надходжень за рахунок збільшення об’єму надання платних послуг установами культури;

– реставрація та капітальний ремонт музеїв, бібліотек міста та Трускавецької  дитячої школи мистецтв;

– оновлення матеріально-технічної бази закладів культури Трускавця;

– придбання костюмів для колективів художньої самодіяльності Народного дому;

– облаштування безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціально – культурного призначення;

– налагодження якісного інформаційного забезпечення діяльності закладів культури Трускавця з метою підвищення відвідуваності мешканцями міста, відпочивальниками;

– запровадження практики активного залучення міжнародних та всеукраїнських грандів на потреби закладів культури.

 

VІI. Зміст Програми

 1. 1.        РОЗВИТОК ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ

№ п/п

Завдання

виконавець, дата  виконання

кошти, джерела фінансування

1

Дотримуватись якісного виконання Типових навчальних  планів на всіх відділеннях дитячої школи мистецтв  наказом Міністерства культури і туризму України за №571/0/16-06 від 18.07.2006р.

Школа мистецтв

2013 р.

згідно тарифікаційних  списків  викладачів

2

Підвищити якість навчально-виховного процесу:а) впровадження нових хореографічних постановок;б) поновлення Програми фольклорного ансамблю;в) ширше впровадження технічних засобів навчання із забезпеченням хрестоматійними аудіо – відео матеріалами

 

Школа мистецтв2013 р. Не потребує додаткового фінансуванняЗа рахунок спонсорських надходжень

3

Покращити матеріально-технічну базу школи:а) реконструкція фасаду  корпусів школи мистецтв;б) придбання інтерактивної дошки;в) придбання відео проектора;

г) придбання аудіо підсилювачів та програвачів

 

         2013р. 50тис.грн. з бюджету розвитку5,0тис. грн. спецфонд5, 0тис.грн. спецфонд

5.0 тис.грн. з власних надходжень

 

4

Участь вихованців дитячої школи мистецтв у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах    Протягом року 10тис.грн.  з  власних надходжень10тис.грн. залученні кошти

5

Здійснити поточний ремонт навчальних приміщень ІІІ квартал 2013 року 25,0тис.грн. з власних надходжень

6

Забезпечити бібліотеки необхідним мінімумом періодичних  видань централізована система бібліотек на рік 10тис.грн. міський бюджет

7

Поповнити  книжкові  фонди  вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією централізована система бібліотек на рік 8,5тис.грн. з власних надходжень

8

Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон філія бібліотечна №1 централізована система бібліотек на рік 100,0тис.грн. спецфонд

9

Придбати комп’ютери для централізованої централізована система бібліотек на рік 12,0тис.грн. спецфонд

10

Придбати вхідні двері для бібліотечної філії №1 централізована система бібліотек на рік 5,0тис.грн. власні надходження

11

Проводити  науково-пошукові  роботи Музеї,протягом  року 2тис.грн. спец кошти

12

Часткова заміна  музейного  експозиційного обладнання Музей М. Біласа 6тис.грн. з власних надходжень

13

Організовувати тимчасові виставки з метою забезпечення надходження додаткових коштів Музеї міста З коштів власних надходжень

14

Капітальний ремонт пожежної сигналізації Музеї міста 30,0тис. грн. спецфонд

15

Провести частковий поточний ремонт та ремонт електромережі експозиційних залів 2 поверху Музей М.Біласа 10тис.грн. з власних надходжень

16

Придбати літературу з питань мистецтва, історії, краєзнавства, культури і побуту Музеї міста2013 рік За рахунок власних коштів

17

Провести  комплекс  мистецьких  акцій  на  підтримку  творчих  людей  міста, аматорських  колективів, що  мають  звання  Народний. Протягом року Не потребує додаткового фінансування

18

Капітальний ремонт приміщень циркової студії «Каскад» Народного дому Народний дім 25,0тис. грн. спецфонд

19

Придбання комп’ютера Народний дім 6,0тис.грн. спецфонд

20

Придбання штор для сцени Народний дім 10,0тис.грн. спецфонд

21

Придбання звукопідсилюючої апаратури Народний дім 70,0тис.грн. спецфонд
Всього 404,5 тис.грн.

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ТА ДЕРЖАВНИХ СВЯТ

1

Цикл Різдвяно-Новорічних свят

Січень

40тис.грн. з місцевого бюджету10тис.грн.. – залучені кошти

2

Регіональне свято зимового фольклору «Ой радуйся земле…»

Січень

2,0тис.грн. залучені кошти

3

Фестиваль-конкурс дитячої творчості «Яскрава країна в Трускавці 2013 р.»

Січень

9,0тис.грн. залучені кошти

4

Звітний концерт «Заключна коляда»

Січень

Не потребує додаткового фінансування

5

Урочистий вечір з нагоди 94-х роковин Злуки ЗУНР з УНР. Січень 1,0тис.грн. залучені кошти

6

Творчий звіт народних колективів Народного дому Лютий 1,0тис.грн. залучені кошти

7

Літературно мистецьке свято з нагоди 142-р від дня народження Л.Українки Лютий 2,0тис.грн. залучені кошти

8

Літературно-мистецьке свято з нагоди 199-ої річниці від дня народження Т.Г.Шевченка та дня перепоховання Березень, травень 2,0тис.грн. залучені кошти

9

Урочистості з нагоди 152-р від дня смерті Т.Г.Шевченка Березень 2,0тис.грн. залучені кошти

10

Святкове віче з нагоди 92- их роковин від дня народження Р. Різняка, розвідника УПА.

Березень

5,0тис.грн. залучені кошти

11

Великдень у Трускавці Квітень 2,0тис.грн. залучені кошти

12

Ряд заходів до 27-ї річниці Чорнобильської трагедії Квітень 2,0тис.грн. залучені кошти

13

Відзначення 68 річниці від Дня Перемоги Травень 2,0тис.грн. залучені кошти

14

Концерт, присвячений Дню Матері Травень 4,0тис.грн. залучені кошти

15

Урочистості з нагоди Дня Героїв Травень 0,5тис.грн. залучені кошти

16

Цикл урочистих та видовищних заходів з нагоди Дня медичного працівника та Дня міста Трускавця Червень 40,0тис.грн. залучені кошти

17

Музично-розважальне свято, присвячене  Дню молоді Червень 10,0тис.грн. залучені кошти

18

Урочистий вечір з нагоди дня Конституції України Червень 40,0тис. грн. з місцевого бюджету20,0тис.рн. залучені кошти

19

Урочиста академія, святкові концерти, виставки з нагоди22-р Незалежності України. Серпень 20тис.грн. з місцевого бюджету10,0тис.грн. залучені кошти

20

Заходи з нагоди відзначення 158-річниці від Дня народження І.Я.Франка Серпень 5,0тис.грн. залучені кошти

21

102-р від дня народження В.Біласа Вересень 2,0тис.грн. залучені кошти

22

Цикл заходів до 71-х роковин утворення УПА Жовтень 2,0тис.грн. залучені кошти

23

Святковий вечір з нагоди утворення ЗУНР Жовтень 1,0тис.грн. залучені кошти

24

Заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій Листопад 1,0тис.грн. залучені кошти

25

Свято Миколая Грудень 5,0тис.грн. залучені кошти

26

День пам’яті В.Біласа, Д.Данилишина. Грудень 1,0тис.грн. залучені кошти

 

Всього:  

241,5тис.грн.

VІІI. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОГРАМИ

Відділ культури Трускавецької міської ради організовує і контролює виконання заходів Програми, вносить пропозиції щодо коригування Програми, а також виконує необхідні дії в межах своєї компетенції.

Фінансування міської Програми здійснюється в межах коштів, затверджених міською радою, на утримання галузі на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Охорона здоров’я

Основні заходи Трускавецької міської лікарні спрямовані на забезпечення виконання Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я  України, наказів Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Національних та регіональних програм з охорони здоров’я. Основою діяльності лікарні в році повинно стати забезпечення доступності для кожного громадянина своєчасної і якісної медичної допомоги, використання наявних ресурсів з максимальною ефективністю, раціональне та економне використання бюджетних асигнувань, залучення спонсорських коштів, поглиблене вивчення стану здоров’я населення.

Найважливішим елементом забезпечення  медичної допомоги в 2013 році вважати впровадження гарантованого обсягу та рівня надання допомоги згідно стандартів, подальший розвиток сімейної медицини, альтернативних форм стаціонару, поєднання зусиль медиків і громадськості щодо профілактичних заходів по збереженню здоров’я, профілактики соціально-небезпечних узалежнень, переконання населення про особистий вклад кожного в збереження власного здоров’я, надання в повному обсязі гарантованих державою пільг в межах кошторисних призначень.

Визначено наступні пріоритетні ланки медичного забезпечення населення міста на 2013 р.:

–      невідкладна медична допомога;

–      допомога дітям;

–      допомога жінкам при вагітності та пологах;

–      виконання протиепідемічних заходів з метою попередження інфекційної захворюваності;

–      надання медичної допомоги пільговим категоріям населення;

–      забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення;

–      підготовка до поновлення ліцензії на медичну практику;

–      проведення акредитації клініко-діагностичної лабораторії;

–      модернізація мережі підрозділів, що надають первинну медичну допомогу населенню згідно Програми економічного реформування на 2010-2014 р.р.  «Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава»;

–      продовження реалізації проекту започаткованого Постановою Кабінету Міністрів України №340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою»;

–      участь в масових інформаційно-діагностичних акціях з раннього виявлення захворювань започаткованих в області;

–      продовження впровадження та виконання заходів згідно вимог наказу МОЗ України №732 від 21.09.2012 р. «Про затвердження плану заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги в галузі охорони здоров’я на період до 2020р.»;

–      створення «Клініки дружньої до молоді»;

–      подальший якісний розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах загальної практики-сімейної медицини;

–      удосконалення системи профілактичних медичних оглядів на засадах цільової диспансеризації населення, впровадження програм масового скринінгу населення;

–      інтенсифікація розвитку стаціонарозамінних форм медичної допомоги (денні стаціонари, стаціонари вдома);

–      інформатизація медичної галузі, подальша реалізація програми розвитку телемедицини;

–      забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики та деонтології.

 

Впровадження сучасних медичних технологій та методів лікування: 

–          продовжити впровадження малоінвазивної хірургії, урології та гінекології;

–          продовжувати впровадження ультразвукового обстеження серця з доплерографією судин дуги аорти, периферичних судин кінцівок;

–          продовжувати впровадження методу ендовазальної лазерної коагуляції варикозних вен в поєднанні з кросектомією та мініфлебектомією;

–          домогтися створення регіонального центру малоінвазивної урології та хірургії;

–          з метою профілактики онкозахворювань молочних залоз широко використовувати мамографічне обстеження жінок;

–          широко використовувати комп’ютерну спірографію для діагностики ХОЗЛ;

–          впровадити комп’ютерну обробку щоденного інформаційного листка роботи поліклініки, стаціонару, приймального відділення, запровадити електронний реєстр видачі листків непрацездатності;

–          широко використовувати методи галеотерапії, ЛФК, парафінотерапії для лікування та реабілітації хворих;

–          впровадити УЗД обстеження суглобів;

–          налагодити роботу контактного літотріптера для видалення каменів сечоводів;

–           проводити трансуретальні резекції аденоми простати та пухлин сечового міхура, стентування сечоводів;

–          впровадження в роботу нового рентген-апарату на два робочі місця в хірургічному корпусі;

 

Для зміцнення матеріально-технічної бази в 2013 р. заплановано:

–          закупівля генератора безперебійного електроживлення для реанімаційного відділення та оперблоку;

–          утеплення фасаду оперблоку;

–          придбання рентгенологічного прозорого операційного столу для оперблоку з пересувною рентгенологічною дугою;

–          поточні ремонти приміщень лікарні;

–          введення в дію після ремонту кабінетів ЛФК, та парафінотерапії;

–          доведення матеріально-технічної бази підрозділів лікарні до затверджених МОЗ України табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення (наказ МОЗ України №127 від 02.03.2011 р.);

–          впровадження,  оформлення паспортів та проекту лімітів на утворення і розміщення відходів.

 

Житлово-комунальне господарство

Управління житлово-комунального господарства та будівництва здійснюватиме діяльність за напрямами:

–          капітальний ремонт житлового фонду – 900,0тис.грн.;

–          реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг – 2508,3тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету 828,8тис.грн. та субвенції з  обласного бюджету 637,1тис.грн.

Крім того, управлінням виконуватимуться  роботи, що фінансуватимуться з бюджету розвитку в сумі 1277,0тис.грн. (перелік об’єктів вказано в Інвестиційній програмі соціально-економічного розвитку).

Одним  із основних завдань УЖКГіБ  у 2013 році є забезпечення ефективності роботи житлово-комунального господарства міста, координація діяльності підприємств КП «Трускавецьтепло», КП «Трускавецьжитло», КП «Парк Курортний» та КП «Автотранспортне підприємство».

Всього планується фінансування по галузі – 5585,3тис.грн., з них: субвенції з державного бюджету – 828,8тис.грн, субвенції з обласного бюджету – 637,1тис.грн, місцевий бюджет – 1942,4 тис.грн., бюджет розвитку –  2177,0тис.грн.

 

Благоустрій

КП «Парк Курортний» у  2013р. планує виконати роботи  на суму 4297,0тис.грн., зокрема:

–          санітарна очистка міста – 2722,0тис.грн.;

–          вивіз твердих відходів – 700,0тис.грн.;

–          механізоване прибирання – 600,0тис.грн.;

–          утримання кладовищ –   125,0тис.грн.;

–          послуги в рослинництві – 150,0тис.грн.

Також на технічне обслуговування освітлювальних мереж передбачено 550,0тис.грн.

 

Транспорт

На 2013 рік КП «Автотранспортне підприємство»  Трускавецької міської ради планує  розширити кількість паркувальних майданчиків, що обладнані паркоматами, придбати та встановити дорожні знаки на  суму 67 тис.грн., нанести своїми силами дорожню  розмітку вулиць міста на суму 100тис.грн.,  відмовившись від послуг спеціалізованих підприємств. Для цього заплановано придбання спеціальної установки для нанесення дорожньої розмітки на загальну суму 85тис.грн.

Підприємством розпочато  надання послуг з проведення перед рейсових медичних оглядів водіїв та технічних оглядів автотранспорту, що обслуговує місто, що дасть можливість отримання додатково біля 100тис.грн. доходу та покращить контроль за виконанням транспортного законодавства у місті.

З метою придбання низько кузовних автобусів з трапами для інвалідних візків та дитячих колясок підприємством проводиться пошук потенційних інвесторів в рамках державно-приватного партнерства.

 

Інформаційно-аналітичний центр

У 2013 році робота інформаційно-аналітичний центру буде здійснюватись по напрямах:

 1. інформаційно-аналітичний супровід діяльності виконавчих структур міської ради та депутатського корпусу;
 2. вивчення та аналіз інформаційного простору регіональних і всеукраїнських ЗМІ з метою пошуку і визначення найбільш проблемних для міста Трускавця тем, які потребують подальшого ґрунтовного вивчення і висвітлення;
 3. дослідження основних тенденцій розвитку та прогнозу суспільно-політичної думки, запровадження системи постійного моніторингу громадських настроїв шляхом опитувань через сайт міської ради та прямих телефонних ліній у міській раді, на радіо, шляхом збору інформації слідами особистих прийомів міського голови та листів-звернень громадян;
 4. збір, опрацювання і подача на сайт міської ради та в інші ЗМІ інформації про роботу виконавчих структур, управлінь, відділів, висвітлення подій і заходів, що відбуваються у місті. Щоденні експрес-інформації для громадян та ЗМІ з метою оперативного інформування населення міста про діяльність виконавчих структур та депутатського корпусу;
 5. підготовка щотижневих звітів про роботу управлінь, відділів та комунальних підприємств для доведення до відома представників ЗМІ під час наради міського голови з керівниками виконавчих структур;
 6. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність міського голови та його заступників для висвітлення у ЗМІ та на сайті міської ради;
 7. збір коментарів керівників виконавчих структур та депутатів стосовно заходів і подій у місті на замовлення ЗМІ;
 8. робота із сайтом міської ради: наповнення інформацією, вдосконалення структури;
 9. моніторинг радіоефіру місцевого радіомовлення з метою більш раціонального і конструктивного його заповнення інформацією про життя міста та роботу виконавчих структур;
 10. підготовка прямого ефіру міського голови – 1 раз на місяць;
 11. підготовка прес-конференцій міського голови та його заступників для ЗМІ;
 12. збір, опрацювання, підготовка матеріалів до бюлетеня «Голос ради» – 1 раз на місяць;
 13. робота з сувенірною продукцією.

 

КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»

У планах на 2013 рік передбачено:

–          відкриття Трускавецького інформаційно-курортного центру (центр обслуговування відпочивальників);

–          укладання угод з усіма інформаційними центрами держави;

–          членство в усіх можливих інформаційно-туристичних асоціаціях України;

–          підписання угод про співпрацю із закордонними туроператорами;

–          розробка спільного туристичного продукту та його просування на туристичному ринку;

–          спільна участь з управлінням розвитку курорту у піарі курорту Трускавець;

–          розробка проекту «Call-center Трускавець»;

–          до кінця року планується укладення договорів з усіма закладами розміщення відпочивальників на ексклюзивних умовах.

Забезпечення безпеки та правопорядку

п/п

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансове

забезпечення

1.

Провести учбово-методичні збори з керівниками підприємств, установ, організацій міста на базі ракетно-артилерійського полку по темі : «Забезпечення стійкого функціонування підприємств, установ в особливий період та в режимі надзвичайної ситуації » Протягом року Без фінансовогозабезпечення

2.

Привести у робочий стан інженерне обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та забезпечити їх належне функціонування До 15.12.2013р.

За рахунок коштів підприємств (300тис. грн. ЗАТ «Трускавецькурорт», сан. «Молдова»)

3.

Закінчити інвентаризацію та списання захисних споруд на території міста До 01.05.2013р. Без фінансовогозабезпечення

4.

Оформити страховий фонд документації для музею історії міста До 01.09.2013р. 1,5тис.грн. з місцевого бюджету

5.

Забезпечити аварійно-рятувальні підрозділи засобами радіаційно-хімічного захисту До 01.11.2013р. 1,6тис.грн. за рахунок коштів підприємств

6.

Комп’ютеризувати облік мобілізаційних ресурсів До кінця року 2,5тис.грн. з місцевого бюджету

7.

З метою ліквідації несанкціонованої торгівлі на території міста організувати роботу спеціальної групи за участю працівників міської ради, представників Трускавецького МВ ГУМВСУ у Львівській області та податкової інспекції Протягом року, за окремим графіком Без фінансовогозабезпечення

8.

Провести медичне обстеження та огляд соціально-побутових умов проживання осіб звільнених з місць позбавлення волі та умовно-достроково звільнених

До кінця року

Без фінансового забезпечення

9.

Здійснити ремонт та забезпечити телефонним зв’язком приміщення дільничних інспекторів Трускавецького МВ ГУМВСУ у Львівській області До 01.09.2013р. 5,5тис.грн. – спонсорські кошти

10.

Здійснити заходи по матеріальному забезпеченню діяльності громадського формування «Ватра» Протягом року 2,0тис.грн. – спонсорські кошти

11.

Організувати громадське обговорення питань ефективної роботи правоохоронних органів До 30.09.2013р. Без фінансовогозабезпечення

12.

Організувати зустрічі дільничних інспекторів Трускавецького МВ ГУМВСУ у Львівській області Щоквартально, протягом року Без фінансовогозабезпечення

13.

Забезпечити зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями шляхом запровадження системи електронного документообігу Протягом року Без фінансовогозабезпечення

14.

Проводити інформування населення міста про можливі ризики надзвичайних ситуацій на території міста та області через рубрику на сайті міської ради „Поради рятівника ” Протягом року Без фінансовогозабезпечення

15.

Створити на базі КП „Трускавецьжитло” ланку демеркуризації металевої ртуті До кінця року 80тис.грн. з місцевого бюджету

16.

Поновити об’єктові резерви матеріально-технічних ресурсів комунальних підприємств міста До 01.05.2013р. 10,0тис.грн. – кошти підприємств

17.

Організувати та провести День цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах міста До 30.05.2013р. Без фінансовогозабезпечення

 

Приватизація та управління комунальним  майном

1. На 2013 рік заплановано наступні конкретні заходи щодо управління комунальною власністю:

1.1. проведення інвентаризації комунального майна та контролю за ефективним використання майна комунальної власності для потреб міста;

1.2. залучення орендарів до ефективного використання комунального майна;

1.3. забезпечення надходження коштів від оренди та приватизації до місцевого бюджету;

1.4. проведення упорядкування та інвентаризації черговості громадян, які  перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та за місцем праці. Станом на 1 січня 2013 року за місцем проживання при Трускавецькому міськвиконкомі на квартирному обліку перебуває – 319 сімей, за місцем праці – 171 сімей. Всього по місту на квартирному обліку перебуває 490 сімей;

1.5. завершення роботи  по збору інформації та подання її до Єдиного Державного Реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

1.6. інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку про можливість їх участі у Програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядку надання  державної підтримки в тому числі пільгового  іпотечного кредитування. Здійснення відбору та формування списків громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла;

1.7. залучення коштів державного та міського  бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб в будівництво нового житла в тому числі соціального та доступного;

1.8. формування фондів житла, для тимчасового проживання мешканців ветхих та аварійних будинків, шляхом  реконструкції існуючих житлових приміщень та переобладнання нежитлових приміщень у житлові;

1.9. продовження приватизації квартир та жилих приміщень  в  гуртожитках, які передані в комунальну власність міста;

1.10. сприяння міської ради у створенні  та фінансуванні ОСББ для належного утримування будинків та  прибудинкових територій.

 

2.Основні напрями вирішення  питань управління комунальною власністю  у 2013 році:

2.1. залучення інвестицій під житлове та нежитлове будівництво для відселення  мешканців з ветхих та аварійних будинків, з будинків повернутих власнику;

2.2. переведення нежитлових приміщень у житлові по вул. Стуса,15 та проведення їх реконструкції  для створення фондів житла для  тимчасового проживання мешканців аварійного будинку  по вул. В.Стефаника,4;

2.3. дольова участь зацікавлених юридичних та фізичних осіб в будівництві нового житла  в тому числі  соціального та доступного житла;

2.4. участь  у державних  та регіональних програмах  забезпечення житлом  пільгових     категорій черговиків;

2.5. продовження приватизації квартир,  житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках;

2.6. сприяння у створенні  ОСББ  для більш  ефективного використання  і обслуговування існуючого  житлового фонду;

2.7. проведення інвентаризації комунального майна по підприємствах, установах, організаціях станом на 01.01.2013р.;

2.8. проведення інвентаризації незадіяних нежитлових підвальних  приміщень, що рахуються на балансі  КП “Трускавецьжитло”, та незадіяних приміщень бойлерних та котелень, що на балансі «Трускавецьтепло» для подальшого ефективного використання;

2.9. залучення до міського бюджету 200,00тис.грн. від приватизації та 80,0тис.грн. від оренди;

2.10. контроль за страхуванням комунального майна, яке передане в оренду;

2.11. затвердження на сесії міської ради переліку об’єктів до приватизації;

2.12. контроль за проведенням ремонтних робіт  в орендованих приміщеннях який проводиться з  ініціативи орендаря, виготовлення технічної документації (поверхових планів, технічних паспортів) для приміщень комунальної власності.

 

Заходи щодо забезпечення державної політики стосовно сім’ї,  дітей та молоді

Забезпечення реалізації на території м. Трускавця державної політики стосовно дітей, молоді, сім’ї та гендерної рівності.

п/п

Назва заходу

Виконавці

Терміни виконання

Кошти, джерела фінансування

1

Проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до:Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня пам’яті жертв СНІДу, Дня молоді, Міжнародного дня волонтерського руху, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Новорічно-Різдвяних свят та ін. Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту, МЦСССДМ

Протягом року

13,7тис.грн. – місцевий бюджет

2

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

І та ІІІ квартали

2013 року

12,0тис.грн.-

місцевий бюджет

3

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:- Служба соціальної підтримки сімей;- КЦС “Турбота”;- Громадська приймальня Трускавецької міської ради – мобільний консультативний пункт МЦСССДМ, міська лікарня, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, СуСД, МВ УМВСУ, відділ освіти.

Протягом року.

Залучені кошти

4

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді через спеціалізовану службу:-Служба соціально-профілактичної роботи МЦСССДМ

Протягом року.

0,5тис.грн. – місцевий бюджет

5

Забезпечення дітей шкільного віку із багатодітних сімей, в яких виховується 4-ро і більше дітей, шкільним приладдям Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту

ІІІ квартал

2013 року

1,5тис.грн. – місцевий бюджет.

Залучені кошти.

6

Проведення  літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту -НСОУ Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту, ГО “Пласт”

ІІ – ІІІ квартал

2013 року

17,0тис.грн. – місцевий бюджет.

Залучені кошти.

7

Забезпечення програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту, МЦСССДМ,  відділ освіти

Червень-серпень 2013 року

Місцевий бюджет. Обласний бюджет.

Залучені кошти.

8

Сприяння оздоровленню та відпочинку дітей соціально-незахищених категорій та обдарованих дітей в МДЦ “Артек” та УДЦ «Молода гвардія» МЦСССДМ, відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту

Протягом року.

Державний бюджет, згідно визначеної квоти путівок

9

Проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді Відділ  у справах сім’ї, молоді   та спорту,    МЦСССДМ

Протягом року.

2,0тис.грн. –

місцевий бюджет.

Залучені кошти

10

Організація пізнавальних екскурсійних поїздок для дітей та молоді пільгових категорій та поїздок на обласні заходи, що проводить Управління у справах сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації Відділ   у справах сім’ї, молоді  та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

10,6тис.грн. –

місцевий бюджет.

Залучені кошти

11

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтерського руху серед дітей та молоді Відділ   у справах сім’ї, молоді  та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

2,0тис.грн. –

місцевий бюджет.

Залучені кошти

12

Проведення навчально–тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень Відділ з питань молоді та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

2,6тис.грн. – місцевий бюджет

13

Виготовлення та поширення соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сім’ї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та ін. МЦСССДМ

Протягом року.

1,0тис.грн. – місцевий бюджет

14

Проведення благодійних акцій «Великодній кошик», «Серце до серця», «Готуємо дітей до школи», «Свята в чистому домі» та ін. Відділ з питань молоді та спорту, МЦСССДМ

Протягом року.

5,0тис.грн. – місцевий бюджет

 

Разом

67,9тис.грн.

 

 

Заходи з питань фізичної культури та спорту 

Забезпечення реалізації на території м. Трускавця державної політики з питань фізичної культури та спорту, пропаганди здорового способу життя.

п/п

Заходи

Виконавці та терміни виконання

Кошти, джерела фінансування

1.

Проведення міських спортивних змагань та заходів для дітей, молоді та дорослих згідно з календарем спортивних заходів на 2013 рік. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.  Відділ освіти. Громадські спортивні організації. Протягом року. Місцевий бюджет – 14,0 тис. грн. Залучені кошти.

2.

Забезпечення участі збірних команд  міста в обласних змаганнях за програмою XХІІ спортивних ігор Львівщини. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.Згідно з календарем змагань. Місцевий бюджет – 5тис.грн.

3.

Відрядження спортсменів та команд міста на змагання обласного та всеукраїнського рівня. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ освіти. Протягом року. Місцевий бюджет – 10,4тис.грн. Залучені кошти.

4.

Подання пропозицій на відзначення стипендіями міського голови кращих спортсменів міста серед дітей та юнацтва. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ освіти. І та ІІІ кв. Місцевий бюджет.

5.

Забезпечення проведення  Всеукраїнського юнацького турніру з тенісу “Зимовий Трускавець”. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ освіти. Обласна федерація тенісу. І кв. Місцевий бюджет –2,2тис.грн. Залучені кошти.

6.

Проведення  спортивно-розважальних заходів для дітей пришкільних оздоровчих таборів. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ освіти. Червень. Місцевий бюджет.

7.

Проведення міської спартакіади школярів. Відділ освіти. За  календарем. Місцевий бюджет.

8.

Проведення змагань допризовної молоді. Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, оборонної та моб. роботи.  ІІІ кв. Місцевий бюджет.

9.

Проведення спортивних змагань та заходів до Дня міста. Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту. Відділ освіти.  Червень. Місцевий бюджет. Залучені кошти.

10.

Проведення спортивних змагань та заходів до Дня Незалежності України. Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту. Відділ освіти.  Серпень. Місцевий бюджет. Залучені кошти.

11.

Проведення спортивних заходів до Дня фізичної культури і спорту. Відділ освіти. Відділ у справах сім’ї,   молоді та спорту. Вересень. Місцевий бюджет. Залучені кошти.

12.

Проведення Всеукраїнського юнацького турніру з вільної боротьби “Трускавецькі джерела” Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту. Відділ освіти. Обласна федерація вільної боротьби. ФСТ “Спартак”. Листопад. Місцевий бюджет – 5тис.грн.Залучені кошти.

13.

Проведення спортивних змагань серед дітей-інвалідів. Відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту. Відділ освіти. Серпень, грудень. Місцевий бюджет. Залучені кошти.

14.

Пропаганда здорового способу життя, висвітлення досягнень спортсменів міста. Відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту, Інформаційно-аналітична служба. Протягом року. Без фінансування.

 

 

Містобудування, архітектура та землекористування

У 2013 році передбачено:

1.Управлінню містобудування, архітектури та землекористування на підставі затвердженої містобудівної документації «Коригування  Генерального плану міста – курорту Трускавець»:

1.1. взяти участь в розробленні і погодженні проекту землеустрою встановлення адміністративних меж міста – курорту – до кінця року;

1.2. згідно ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  сприяти у розроблені плану зонування території міста – курорту Трускавець – до кінця року;

1.3. сприяти в розробленні історико-архітектурного опорного плану в межах історичного ареалу міста – курорту  визначеного генпланом – до кінця року;

1.4. подати пропозиції згідно відкоригованого Генерального плану  міста-курорту Трускавець по спорудженню об’їзної дороги на в’їзді в м. Трускавець у напрямку Дрогобич-Борислав з метою обмеження руху транзитного транспорту по території міста – І квартал;

1.5. подати пропозиції по винесенню частини платформи та частини тупікової залізничної  колії за межі санаторно-курортної і житлової зони згідно відкоригованого Генерального плану  міста-курорту Трускавець та у відповідності до державних будівельних норм України – І квартал.

2. У відповідності до ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №109 від 07.07.2011р., розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №1085/0/5-11 від 18.10.2011р. управлінню містобудування, архітектури та землекористування видавати  містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок – протягом року.

3. У відповідності до ст.27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №103 від 05.07.2011р., розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №1029/0/5-11 від 03.10.2011р. управлінню містобудування, архітектури та землекористування видавати  будівельні паспорти на забудову земельних ділянок – протягом року.

4. У відповідності до ст.22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України №559 від 25.05.2011р. «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 20.10.2011р. №1091/0/5-11 сприяти у створенні служби містобудівного кадастру при управлінні містобудування, архітектури та землекористування  Трускавецької міської ради – протягом року.

5. Розробити програму ведення містобудівного кадастру м.Трускавця на 2013 – 2015 роки – І квартал.

6. Забезпечити розроблення містобудівної документації (детальних планів території) з проведенням процедури громадських обговорень та громадських слухань з наступним винесенням на розгляд Трускавецької міської ради – протягом року.

7. Розробити програму благоустрою прилеглих територій до суб’єктів господарювання на території міста – Ікв.

8. Згідно розроблених схем розміщення міні-ринків на території міста в мікрорайоні №1, №2, №3 по вул. Сагайдачного, Довженка, Стуса надавати земельні ділянки для розміщення тимчасових споруд комерційної діяльності.

У 2013 році планується ввести в експлуатацію декілька об’єктів, зокрема, на бульварі Ю. Дрогобича буде введено торговий центр з вернісажем художніх виробів (ТзОВ «Дукан», неподалік міні-ринку КП «Парк курортний»), торговий комплекс по вул. Т.Шевченка (колишнє приміщення «Дитячого світу»), готель курортного типу по вул. Т.Шевченка, 31, готель курортного типу по вул.С. Бандери,  магазин-кафе по вул.І.Мазепи,8, готель курортного типу залізничного вокзалу по вул.В. Біласа (забудовник «Львівська залізниця»). На III квартал 2013 року запланована здача висотного готелю по вул. Городище. По вул. Данилишина запланована здача багатоквартирного житлового будинку.

Відділ землекористування прогнозує продаж чотирьох земельних ділянок у 2013році, саме:

– земельна ділянка по вул. Мазепи площею 0,0070 га., для ведення комерційної діяльності (орієнтовна стартова ціна – 17000грн);

– земельна ділянка по вул. Мазепи площею 0,3200 га., для ведення комерційної діяльності (орієнтовна стартова ціна – 1088000,00грн);

– земельна ділянка по вул. Мазепи площею 0,0300 га., для ведення комерційної діяльності (орієнтовна стартова ціна – 102000грн);

– земельна ділянка по вул. Данилишиних площею 0,0250 га., для ведення комерційної діяльності (орієнтовна стартова ціна – 65000грн).

Загальна сума прогнозованого надходження від продажу земельних ділянок на земельних торгах – 1272,0тис.грн.

 

Дозвільний центр Трускавецької міської ради

З метою забезпечення прозорості та спрощення процедури, а також додержання рівності прав суб’єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру, підвищення відповідальності посадових осіб дозвільних органів та суб’єктів господарювання за дотримання вимог чинного законодавства, пріоритетом в діяльності Дозвільного центру Трускавецької міської ради (в тому числі і місцевих дозвільних органів) на 2013 рік є виконання першочергових заходів, спрямованих на неухильне виконання ЗУ «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» №2806-IV від 06.09.05 р. (із змінами і доповненнями), від 07.04.2011р. №3204-VI ЗУ «Про внесення змін до ЗУ  «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», від 08.09.2011р. №3720-VI ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування», від 19.05.2011р. №3392-VI ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», а саме:

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Виконавець

Кошти, джерела фінансування

1

Забезпечення дозвільного центру стелажем для зберігання справ

протягом року

Виконавчий комітет 1,0тис.грн.- залучені кошти

2

Забезпечення своєчасного оновлення інформаційних матеріалів на веб-сторінці Трускавецької міської ради

протягом року

Спеціаліст інформаційного центру, відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів, Адміністратор без залучення коштів

3

Системний моніторинг розпорядчих нормативно-правових документів Трускавецької міської ради (рішень, розпоряджень тощо), якими запроваджено видачу документів дозвільного характеру на предмет їхнього скасування, у випадках невідповідності Законам України (у зв’язку із внесенням змін і доповнень)

протягом року

Керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів, Адміністратор без залучення коштів

4

Організація взаємодії представників місцевих органів з питань видачі документів дозвільного характеру

протягом року

Адміністратор, керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів без залучення коштів

5

Проведення круглих столів, засідань колегій, нарад тощо з питань реформування процедур видачі документів дозвільного характеру (дозвільних процедур)

протягом року

Адміністратор, керівники та відповідальні посадові особи місцевих дозвільних органів без залучення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА ТРУСКАВЦЯ НА 2013 РІК

                                                                                                              тис.грн.

№ з/п

Головний розпорядник коштів бюджету

Назва об’єкту

потреба коштів на 2013 рік

 

 

Всього:

4 200,0    

I

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Реконструкція вулиць міста

687,0    

вул. Воробкевича

205,0

вул. Лисенка (проектні роботи)

5,0

майданчику біля музею М.Біласа

130,0

бульвар Торосевича

347,0

II

 

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Реконструкція мереж освітлення

40,0    

реконструкція  мереж зовнішнього освітлення площі  Незалежності

40,0

III

Відділ освіти

Об’єкти освіти, в тому числі:

800,0    

Дошкільні установи

500,0    

 Реконструкція харчоблоку ДНЗ  №5 “Зірочка” в м. Трускавець Львівської області

150,0

Реконструкція фасаду ДНЗ №4 “Сонечко”в  м. Трускавець Львівської області

200,0

Реконструкція даху ДНЗ  №6 “Теремок” в м. Трускавець Львівської області

150,0

Загальноосвітні навчальні заклади

300,0    

НВК «СЗШ №2-гімназія»

150,0    

Реконструкція системи теплопостачання НВК «СЗШ №2-гімназія» в м. Трускавці

150,0

СЗШ №3

150,0    

Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання СЗШ №3 по вул. Стебницькій в м.Трускавець Львівської області

150,0

IV

Виконавчий комітет

Об’єкти міської лікарні

400,0    

Реконструкція хірургічного корпусу міської лікарні із встановленням автономного блоку живлення

230,0

Реконструкція хірургічного корпусу міської лікарні ( теплоізоляція зовнішніх стін)

170,0

V

Відділ культури

Об’єкти культури

50,0    

Реконструкція корпусів дитячої школи мистецтв в м. Трускавець

50,0

VI

 

Управління праці та соціального захисту населення

Об’єкти соціального захисту та обслуговування

100,0    

Видатки на виконання цільової програми соціального захисту населення на 2011-2013рр.(відшкодування витрат на встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення)

100,0

VII

 

 

Управління житлово-комунального господарства і будівництва Комунальне господарство

300,0    

Реконструкція ліфтів житлового фонду  ОСББ (вул. Стуса, 9 та вул. Данилишиних, 5)

300,0

 

VIII

Виконавчий комітет

Інші об‘єкти

923,0    

Видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки

75,0

Реконструкція адмінкорпусу міської ради по вул. Бориславська,1  (опалення, дах, фасад, влаштування елементів доступу для інвалідів)

404,0

Реконструкція адмінкорпусу міської ради по вул. Бориславська,2 (опалення, дах, фасад, влаштування системи повідомлення)

194,0

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Реконструкція  міського (курортного) парку в м.Трускавці (співфінансування з державного бюджету)

200,0

Реконструкція фонтану по вул. Дрогобицькій

50,0

IX

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд

900,0    

КП “Трускавецьжитло” , в т.ч.:

20,0    

  – придбання апарату для прочистки каналізаційних труб

20,0

КП “Трускавецьтепло” , в т.ч.:

630,0    

– влаштування модульної  котельні для д/у “Сонечко ” по вул.Бориславська (з виготовленням проекту)

49,0

– влаштування модульної  котельні для д/у “Теремок ” по вул.Мазепи (з виготовленням проекту)

581,0

КП “Автотранспортне підприємство”, в т.ч.:

250,0

  – придбання транспорту

250,0

 

Секретар міської ради                                                                                         П.Шумин

 

 

(Переглядів 786 , 1 переглядів сьогодні)

About 

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

 • None found

Оголошення ТВ

 • Запрошуємо на роботу
  05.01.2023 | 16:23

  Державний спеціалізований санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець) запрошує на роботу: – психологів, –  соціальних педагогів, – фахівців з соціальної роботи, – соціальних працівників з відповідною освітою на постійну роботу. Телефон: 097-584-23-76. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо вивчати англійську мову! (0)Потрібен викладач англійської мови! (0)Запрошуємо юних футболістів (0)

 • Запрошуємо вивчати англійську мову!
  26.08.2022 | 15:47

  Курси іноземних мов Ірини Ченцової запрошують дітей та дорослих вивчати англійську мову з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Ми пропонуємо заняття в групах (7-10 чоловік), індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також Експрес-курси   для   дорослих   (англійська   для   подорожей   та […]

 • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви